Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
deficyt
21.11.2005 15:26

MFW: Polska musi ciąć wydatki

Osiągnięcie kryteriów konwergencji wymagać będzie w ciągu najbliższych 3-4 lat głębszego ograniczenia deficytu niż planowana przez rząd kotwica budżetowa na poziomie 30 mld zł, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Osiągnięcie kryteriów konwergencji wymagać będzie w ciągu najbliższych 3-4 lat głębszego ograniczenia deficytu niż planowana przez rząd kotwica budżetowa na poziomie 30 mld zł, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

"Jeśli przyjmiemy obiegową definicję kotwicy 30 mld zł to głębsze ograniczenia deficytu będą niezbędne do osiągnięcia kryteriów konwergencji - powiedziała w poniedziałek Susan Schadler szefowa misjii MFW w Polsce.

Schadler oceniła, że deficyt 30 mld zł w 2006 r. to ograniczenie "niezwykle przydatne i użyteczne".

"Wiele zależy od tego, jak będzie definiowana struktura tej kotwicy, jakie elementy rachunku państwa zostaną uwzględnione. Istotne jest bardzo klarowne zdefiniowanie elementów, które są włączone, a które są wyłączone z danego rachunku" - powiedziała.

W opinii szefowej misji MFW lepsza byłaby polityka polegająca na przyjęciu pułapu wydatków budżetowych obejmujących horyzont 3-4 lat.

Zdaniem MFW kluczowym jest to, by poziom deficytu rządowego i samorządowego został obniżony.

"Wysiłki, które będą szły w kierunku redukcji deficytu muszą obejmować redukcje po stronie wydatków" - powiedziała Schadler.

Schadler zwróciła uwagę na wysoką skalę transferów socjalnych.

"Trudno sobie wyobrazić, by efektywne obniżenie deficytu odbyło się bez wysiłki w kierunku selekcji i ograniczenia wydatków w szczególności w sferze socjalnej" - dodała.

MFW WIDZI WIELE ARGUMENTÓW ZA UTRZYMANIEM STÓP BEZ ZMIAN

Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego wiele argumentów przemawia za tym, by stopy procentowe w Polsce pozostały na obecnym poziomie. MFW szacuje inflację 06-07 na niskim poziomie, nieco poniżej założeń rządu.

"Spodziewamy się kontynuowania umiarkowanej inflacji nieco poniżej prognoz rządowych w najbliższych dwóch latach, ale jest za wcześnie, by ocenić efekty drugiej rundy płynące ze wzrostu cen ropy" - powiedziała Schadler.

"Trudno też skalkulować wpływ gospodarczego programu nowego rządu na oczekiwania inflacyjne. W takiej sytuacji widzimy przewagę argumentów za utrzymaniem stóp procentowych na bieżących poziomach" - dodała.

W miniony wtorek resort finansów podwyższył do 2,2 proc. z 2,1 proc. prognozę średniorocznej inflacji w 2005 roku. Prognoza średniorocznej inflacji w 2006 roku pozostała bez zmian i wynosi 1,5 proc.

W październiku RPP utrzymała stopy bez zmian i łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. W opinii większości ekonomistów obniżki stóp nie dojdzie także w listopadzie i w grudniu.

MFW szacuje wzrost PKB Polski na 2005 na 3 proc. i 4 proc. w 2006.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę dla PKB. Prognozujemy 3 proc. w 2005, 4 proc. w 2006, ale w 2006 jest wiele niepewności, jeśli chodzi o skalę wzrostu inwestycji w sektorze prywatnym, czy będzie miał tak skromne tempo jak w ostatnich latach czy wzrośnie"- powiedziała Schadler.

Rząd szacuje, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,3 proc., a w 2006 roku - 4,3 proc.

POLSKA POWINNA SZYBKO WEJŚĆ DO STREFY EURO

Zdaniem misji MFW ważnym elementem powinny być działania w kierunku szybkiego wejścia do strefy euro.

"Naszym zdaniem wejście do strefy euro wiąże się z szeregiem korzyści: zwiększeniem obrotu gospodarczego z krajami strefy euro, obniżeniem stóp procentowych i zwiększeniem napływu kapitału" - powiedziała Schadler.

Dodała, że istotny jest odpowiedni poziom elastyczności rynku pracy.

Zaznaczyła, że bardzo istotne jest, by Polska weszła do strefy euro z silną pozycją w zakresie polityki fiskalnej i rynku pracy oraz z niską inflacją.

Obecny rząd nie planuje wejścia do stery euro w tej kadencji. Prezydent elekt Lech Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie członkostwa w EMU w 2010 roku.

Zdaniem szefowej misji MFW kluczowym wyzwaniem dla rządu jest stworzenie warunków gospodarczych dla silnego wzrostu gospodarczego, inwestycji w sektorze prywatnym i tworzenia nowych miejsc pracy.

Dodała, że działania rządu powinny się koncentrować na trzech filarach: ograniczeniu deficytu poprzez redukcję wydatków publicznych, poprawę otoczenia instytucjonalnego w biznesie oraz optymalnym wykorzystaniu członkostwa w UE, czyli maksymalizację absporcji funduszy unijnych.

Zdaniem Schadler obszar niezbędnych działań instytucjonalnych obejmuje poprawę systemu sądownictwa, ograniczenie barier dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz ograniczenie roli państwa w gospodarce.

Tagi: deficyt, budżet, gospodarka, mfw, wiadomości, najważniejsze, gospodarka polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz