Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prognoza pkb
29.05.2013 12:03

Międzynarodowa instytucja mocno tnie prognozy dla Polski

Szacunki dotyczące wzrostu PKB, OECD obniżyła aż o blisko połowę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Edyta Strzelec/Reporter)

Wzrost PKB w Polsce przyspieszy z 0,9 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r. - wynika z majowych prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Poprzednio OECD prognozowała, że w tym roku wzrost PKB wyniesie 1,6 proc. OECD rekomenduje dalsze obniżki stóp procentowych._ Prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu PKB z 2 proc. w 2012 r. do ok. 1 proc. w 2013 r., co utrzyma presję popytową na niskim poziomie. Wynika to głównie ze słabości otoczenia i trwającej konsolidacji fiskalnej. Ten drugi czynnik obejmuje niższe inwestycje publiczne, w części dlatego, że fundusze unijne nie rosną już szybciej od gospodarki. Słabe perspektywy rynku pracy i powiązany z tym wzrost stopy oszczędności osłabią spożycie prywatne _ - napisano w raporcie.

_ Po dołku w pierwszej części 2013 r. prognozowane jest powolne ożywienie, a realny wzrost PKB wróci do ok. 3 proc. dopiero pod koniec horyzontu prognozy _ - dodano.

_ Stopa bezrobocia w ciągu 2014 r. może wzrosnąć powyżej 11 proc., utrzymując realny wzrost płac poniżej trendu wzrostu produktywności _ - napisano. W piątek GUS podał, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 2013 r. 11,3 proc. wobec 10,1 proc. w IV kwartale 2012 r.

NBP powinien dalej ciąć stopyZdaniem OECD dalsze łagodzenie polityki pieniężnej mogłoby _ wygładzić _ przebieg cyklu koniunkturalnego. _ Inflacja obniżyła się poniżej pasma odchyleń od celu 1,5-3,5 proc. i powinna w horyzoncie projekcji pozostać nisko, pomimo prognozowanego ożywienia aktywności gospodarczej. Bank centralny powinien zatem w krótkim okresie kontynuować obniżanie stóp procentowych _ - napisano w raporcie. _ W projekcji założono kolejne obniżki o 50 pb, do poziomu 2,5 proc. _ - dodano.

Deficyt sektora finansów publicznych sięgnie 3,5 proc.PKBOECD prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych, przy wyłączeniu OFE z sektora finansów publicznych, będzie się obniżał do ok. 3,5 proc. PKB w 2013 r. i poniżej 3,0 proc. PKB w 2014 r.

_ Powinno się pozwolić działać automatycznym stabilizatorom. Deficyt sektora finansów publicznych może się obniżyć z ok. 4 proc. PKB w 2012 r. do 3,5 proc. w 2013 r., a w 2014 r. spaść poniżej progu z Maastricht 3 proc. PKB _ - napisano w raporcie.

_ Prognoza zakłada umiarkowaną konsolidację fiskalną w 2014 r., mającą na celu uniknięcie przekroczenia progu 55 proc. długu publicznego w relacji do PKB, co uruchomiłoby ostrzejsze zacieśnienie polityki fiskalnej _ - dodano. OECD w prognozach bierze pod uwagę, że stawki VAT w 2014 r. nie wrócą do poprzednich poziomów.

OECD zaznacza, że w prognozie przeważają ryzyka niższego wzrostu. _ Dominują ryzyka negatywne. Spożycie prywatne może być słabsze od prognoz, jeśli gospodarstwa domowe, w obliczu niepewności na rynku pracy, zdecydują się na szybsze zwiększenie stopy oszczędności z obecnych niskich poziomów _ - napisano w raporcie.

_ Ponowne napięcia w strefie euro dotknęłyby Polskę poprzez kanał handlowy, sektor bankowy (z dominującą własnością zagraniczną) i wyższe oprocentowanie obligacji, gdyż nierezydenci posiadają około połowy wszystkich obligacji _ - dodano.

_ Rządowe plany deregulacji dostępu do zawodów mogą wesprzeć ożywienie, a przeprowadzenie dalszych reform może stymulować szybszy wzrost _ - napisano.

Czytaj więcej w Money.pl
Zaskakujące dane z gospodarki. PKB w Polsce... Główny Urząd Statystyczny zrewidował swoje wstępne szacunki z połowy maja.
PKB Polski jeszcze niższy? Bank tnie prognozy Kolejna instytucja obniża szacunki dla naszego kraju. Ale w przyszłym roku ma być lepiej.
Bank tnie, ale i podnosi prognozy dla Polski Bank Morgan Stanley oczekuje słabszego wyniku PKB dla Polski za 2013 rok w wysokości 1,3 procent rok do roku i silniejszego w 2014 roku na poziomie 3 procent.
Tagi: prognoza pkb, pkb, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz