Notowania

Ministerstwo Skarbu Państwa przestanie istnieć. Zostały już tylko dwa dni

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa - zakładają dwie ustawy, które podpisał prezydent Andrzej Duda. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie od tej pory pełnił premier.

Podziel się
Dodaj komentarz
(WITOLD ROZBICKI/REPORTER)

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami premier Beaty Szydło. W zamian przewidziano m.in. utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego.

Do 9-osobowej Rady po trzy osoby mają powoływać: premier, minister właściwy ds. gospodarki (obecnie MR) oraz minister właściwy ds. energii (ME). Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta, prezydent w środę podpisał dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ustawy określają zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wskazują m.in., który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym "ma być podstawowym aktem regulującym zasady zarządzania mieniem stanowiącym własność państwa, przy czym jej przepisy będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych". W tym zakresie ustawa zastąpi przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Ponadto ustawa zmienia model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa (rezygnacja z pojęcia "prywatyzacja"), rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej - w tym zakresie ustawa zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

Nowa ustawa określa także wymagania dla członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych; wyodrębnia jednolitą grupę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w późniejszym terminie.

Tagi: likwidacja ministerstwa skarbu państwa, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
30-12-2016

jacekkTeraz Skarb Państwa będzie kasą PiS-u. Brawo dojna zmiana!

30-12-2016

KarmazynJeszcze trzeba zlikwidować dotację do partii ,biur poselskich,obniżyć pensję posłom do góra 4000 zł brutto.I tak zostanie im wolna kwota od podatku 30 … Czytaj całość

30-12-2016

StiffKlasyczny powrót do KOMUNY! Kaczyński pierwszym sekretarzem PRL!

Rozwiń komentarze (164)