Notowania

nbp
26.02.2010 08:40

NBP: Ceny żywności spadną, energii pójdą w górę

Bank o inflacji: Po wyhamowaniu, w kolejnych latach wzrośnie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Amaxim/Dreamstime)

Średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 1,8 proc., w roku 2011 wzrośnie do 2,4 proc., zaś w 2012 roku - przyspieszy do 3,5 proc. (wobec 3,5 proc. w 2009 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP)

Dane bank centralny podał w opublikowanym dziś _ Raporcie o inflacji _.

_ - Inflacja obniży się od II kw. 2010 r. do II kw. 2011 r. kształtując się poniżej celu inflacyjnego NBP. W dłuższej perspektywie, w ślad za ożywieniem na rynku pracy i osłabieniem kursu złotego, inflacja wzrośnie, przekraczając górną granicę odchyleń od celu w II kw. 2012 r. _ - głosi dokument.

Inflacja wyniosła w styczniu 3,6 proc. rok do roku wobec 3,5 proc. w grudniu.

W _ Raporcie _ podkreślono, że istotna korekta cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych oraz aprecjacja kursu złotego, które dokonały się w 2009 r., wpływać będą z opóźnieniem na dostosowania cen na rynku krajowym. W konsekwencji ceny energii oraz cen żywności na rynku krajowym obniży się.

_ - W kolejnych latach, wraz z osłabieniem kursu złotego i wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych, tendencja ta ulegnie odwróceniu i ceny żywności oraz energii zaczną ponownie rosnąć _ - czytamy w dokumencie.

Według NBP ceny żywności spadną w tym roku o 1,3 proc., w 2011 roku wzrosną o 0,7 proc., zaś w 2012 roku ponownie wzrosną o 3,4 proc. W ubiegłym roku wzrost cen żywności wyniósł w tym ujęciu 4,1proc.

Według tych założeń, ceny nośników energii zwiększą się w tym roku o 3,3 proc., by w latach 2011-2012 ukształtować się odpowiednio na poziomach: 2,5 proc. i 5,4 proc. W ub. roku ich wzrost wyniósł 5,3 proc., podał NBP.

_ - W IV kw. 2009 r. inflacja bazowa ukształtowała się na poziomie 2,7 proc. rok do roku. W wyniku spadku presji kosztowej, związanej z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, inflacja bazowa obniży się nieznacznie, osiągając poziom 2,6 proc. w połowie 2010 r. Wyższy poziom kursu i przyspieszenie dynamiki cen importu w II poł. 2010 r. zahamuje jednak jej dalszy spadek i wraz z ponownym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (poza rolnictwem), wpłynie na podniesienie jej poziomu w kolejnych latach _ - podano w _ Raporcie _.

Według NBP po wyłączeniu cen żywności i energii, inflacja wyniesie 2,7 proc. w 2010 roku, 3,0 proc. w 2011 roku i 3,2 proc. w kolejnym roku wobec ubiegłorocznego poziomu 2,7 proc.

_ - Głównym ryzykiem w kierunku wyższej inflacji jest szybszy wzrost cen żywności i energii wynikający z działań regulacyjnych, w tym działań Unii Europejskiej, oraz wyższych cen surowców energetycznych na rynkach światowych _ - czytamy dalej w dokumencie.

* [ Wskaźniki makroekonomiczne w Money.pl ]( http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/pkb/ )
* [ Wskaźniki inflacji i bezrobocia ]( http://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/ )
* [ O kryzysie finansowym czytaj w serwisie specjalnym Money.pl ]( http://www.money.pl/kryzys/ )
Tagi: nbp, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, gospodarka polska, banki
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz