Notowania

nastroje konsumenckie
04.05.2012 11:05

Nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich

W kwietniu doszło do nieznacznego spadku nastrojów konsumenckich Polaków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

W kwietniu doszło do nieznacznego spadku nastrojów konsumenckich Polaków. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów spadł o 2,32 pkt licząc miesiąc do miesiąca i osiągnął wartość 75,05 pkt - podał w komunikacie Ipsos.

_ W kwietniu obserwujemy nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich Polaków. Zaobserwowany w poprzednim miesiącu wzrost został, przynajmniej chwilowo, zahamowany. W marcu mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wreszcie ruszył do góry (po kilkumiesięcznych spadkach), osiągając poziom 77 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie 75 punktów - zbliżoną wartość miał w grudniu ubiegłego roku _ - napisano w komunikacie Ipsos.

Według kwietniowego pomiaru Ipsos, 22 proc. Polaków (taki sam odsetek jak w poprzednim miesiącu) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku.

_ W kwietniu niewielkie spadki zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 3,33 pkt. (uzyskując wynik 60,93 pkt.), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 2,62 pkt. (osiągając poziom 63,32 pkt.) _ - napisano.

Z badania wynika, że nieco więcej Polaków niż w ubiegłym miesiącu jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (54 proc.).

_ W stosunku do pomiaru marcowego odsetek pesymistów uległ zwiększeniu o 4 punkty procentowe. Pewnemu zwiększeniu uległ odsetek badanych obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w ciągu najbliższych 12 miesięcy: w kwietniu 43 proc. Polaków (w marcu 40 proc.) obawiało się pogorszenia _ - napisano w komunikacie.

Ipsos zaznacza, że w kwietniu zaobserwowany został nieznaczny spadek wskaźnika Skłonności do Zakupów, który uzyskał wynik 84,46 pkt (ale różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła tylko -1,65 pkt.).

Stabilny jest odsetek Polaków deklarujących poprawę sytuacji finansowej w ich gospodarstwach domowych.

_ W marcu możliwość odkładania pieniędzy deklarowało 12 proc. badanych, w kwietniu zaś odsetek ten osiągnął nieznacznie niższy poziom 11 proc. _ - napisano.

Informacje wskazujące na niewielkie spadki (a w przypadku niektórych wymiarów na względną stabilizację) potwierdza poziom Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości.

_ Nieznacznie bardziej w kwietniu obawiamy się bezrobocia. W porównaniu do marcowego sondażu wzrósł odsetek Polaków twierdzących, że bezrobocie będzie rosnąć (w marcu takiego zdania było 48 proc. z nas, obecnie 51 proc.) _ - głosi komunikat Ipsos.

Czytaj więcej o polskich wskaźnikach
Potwierdzone. Z polskim przemysłem gorzej Najnowsze wyniki badań polskiego sektora przemysłowego wykazują, że sytuacja wyraźnie się pogorszyła.
Jest najlepiej od listopada. Pomogła wiosna Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w marcu wzrósł o 4,07 punktu i osiągnął wartość 77,37 punktu.
Wzrost PKB w tym roku może być wyższy niż założono w budżecie Początek roku również rozpoczyna się pozytywnie, co daje nadzieję na wzrost szybszy niż założono w budżecie na 2012 rok.
Tagi: nastroje konsumenckie, konsumenci, nastroje, polska, gospodarka, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz