Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NIK: Rząd nie walczy z deficytem

0
Podziel się

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, ale ma też zastrzeżenia.

NIK: Rząd nie walczy z deficytem
(PAP/Jacek Turczyk)
bDBpwVaZ

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa w ubiegłym roku - poinformował w Sejmie prezes Izby Jacek Jezierski (na zdjęciu) podczas debaty nad sprawozdaniem budżetowym za ubiegły rok.

Pomimo pozytywnej oceny całości sprawozdania z budżetu państwa i wniosku o udzielenie absolutorium dla rządu za 2007 r., NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu w 4 częściach: Krajowej Rady Sądownictwa, Ministerstwa Kultury, Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

NIK negatywnie oceniła też nadzór nad planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz inwestycji drogowych podczas poprzedniego roku budżetowego.

bDBpwVbb

Jezierski podkreślił, że budżet w 2007 r. był realizowany w wyjątkowo dobrych warunkach gospodarczych, przy 6,6 proc. wzroście PKB. NIK zaznaczyła, że deficyt budżetowy w 2007 r. - jedynie 15,9 mld zł wobec planowanego 30 mld zł, to efekt wzrostu gospodarczego, wyższych dochodów budżetu, ale też niewykonania zadań infrastrukturalnych, współfinansowanych z budżetu UE.

_ - To niewykonanie zadań budzi niepokój NIK i Izba nie może pozytywnie ocenić wykonania zadań współfinansowanych z budżetu UE, w tym zadań infrastrukturalnych _ - zaznaczył Jezierski.

Posłuchaj Jacka Jezierskiego, jak mówi o niewykorzystanej szansie:

Dźwięk: IAR

Izba uważa, że nie wykorzystano wysokiego wzrostu gospodarczego dla poprawy równowagi finansów publicznych - nastąpił realny wzrost wydatków. Nie podjęto też bardziej aktywnych działań dla trwałego obniżenia deficytu finansów publicznych - stwierdzili kontrolerzy.

bDBpwVbh

NIK zwróciła uwagę na niedoszacowanie zmian wartości złotego. Na koniec grudnia za dolara płacono 2,48 zł, a średnioroczna jego cena wyniosła 2,7 zł przy założonym w budżecie średnim kursie 3,04 zł, a za euro w grudniu 3,60 zł a średnioroczny kurs 3,88 zł przy założonym na 3,90 zł.

Z budżetu nie wydano w 2007 r. 2,8 mld zł na rozwój wsi oraz 1,1 mld zł z budżetów wojewodów, 7 mln zł na transport i 300 mln zł na obsługę zadłużenia zagranicznego - podkreślił prezes Izby.

W 2007 r. dochody z budżetu państwa wyniosły 236,4 mld zł. Były o blisko 7,4 mld zł (o 3,2 proc.) wyższe od planowanych. Wydatki budżetowe wyniosły 252,3 mld zł i były one niższe o 6,6 mld zł (o 2,6 proc.) od zaplanowanych. Deficyt, zamiast planowanych 30 mld zł, wyniósł 15,9 mld zł.

Dług publiczny na koniec 2007 r. wyniósł 527,4 mld zł czyli 45,2 proc. PKB - podała NIK. Wzrosła ogólna kwota długu - o 21,1 mld zł w porównaniu z 2006 r., ale obniżył się jego poziom w stosunku do PKB - o 2,6 pkt proc. Poprawiła się sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który po raz pierwszy od kilku lat nie musiał zaciągać kredytów bankowych na finansowanie swojej działalności - podkreślił Jezierski.

bDBpwVbi

NIK zwróciła uwagę na potrzebę doprecyzowania i ujednolicenia zasad i technik rachunkowości państwowych jednostek budżetowych, potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze wzrostu nadpłynności systemu bankowego oraz potrzebę takiego przygotowywania postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych oraz takie ich prowadzenie, by zapewnić rzetelny wybór wykonawcy.

bDBpwVbC
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)