Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT ma zwalczać raje podatkowe

0
Podziel się:

Zgodnie z zapisami projektu, dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów.

wiceminister finansów Janusz Cichoń
wiceminister finansów Janusz Cichoń (mf.gov.pl)

Sejmowa komisja finansów zajmie się dalszymi pracami nad nowelą ustawy o CIT i PIT, której zadaniem ma być ukrócenie wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych. Za nami pierwsze czytanie projektu.

Podczas debaty w Sejmie posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem. W efekcie został on skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wiceminister finansów Janusz Cichoń podkreślał w czasie debaty, że _ projekt stanowi zbiór przepisów, których wprowadzenie podyktowane jest zarówno interesem podatników, potrzebą zachowania spójności systemu podatkowego, ale także troską o stan finansów publicznych _. Wskazywał, że podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, czy USA.

Jak tłumaczył, projekt zawiera zmiany mające na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Cel ten ma być realizowany dzięki rozwiązaniom przewidującym opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC). Zgodnie z zapisami projektu, dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności.

Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych.

W projekcie zaznaczono, że nowe przepisy nie będą stosowane do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro.

Proponowane zmiany odnoszą się też do dywidend - wyłączają one możliwość zastosowania zwolnienia z podatku CIT dywidend czy wypłat z zysku, jeżeli nie podlegały one opodatkowaniu w państwie, w którym działa spółka wypłacająca dywidendę (tzw. państwie źródła).

Projekt zakłada ponadto zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Miałyby one być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie - według skali podatkowej), co ma uprościć pobór podatku.

Ponadto w projekcie znalazły się przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze. Zdecydowano, że u podmiotu przekazującego świadczenie niepieniężne powstanie przychód w wysokości wartości uregulowanego tym świadczeniem zobowiązania.

Projekt przewiduje też odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how) na pięć lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów czy akcji.

Nowe przepisy mają wprowadzić alternatywne, wobec przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Ponadto mają usuwać też wątpliwości interpretacyjne dotyczące zasad stosowania tzw. certyfikatów rezydencji, nie zawierających okresu ważności.

Projekt zawiera również regulacje zwalniające z podatku m.in. świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych, świadczenia przyznane stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania czy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesytu.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd idzie na wojnę z rajami podatkowymi. Zmiany w prawie Projekt resortu finansów ma uniemożliwić wyprowadzanie dochodów do zagranicznych spółek-córek. Trafi do Sejmu.
Dodatkowe wydatki dla firm. Od kiedy? Od 2015 roku płatników podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych czekają zmiany.
Rekomendują wprowadzenie nowych podatków Przyjęty dzisiaj przez Komitet Stały RM projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian.
pit
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)