Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmieniają się opłaty komornicze. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego

8
Podziel się:

Dostosowanie opłat za opróżnienie lokalu mieszkalnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. i wprowadzenie niższych stawek dla dłużników, którzy dobrowolnie opuszczają lokal, przewiduje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę.

Zmieniają się opłaty komornicze. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego
(STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS)
bELtFFlx

Nowelizacja ta wprowadza "swoiste preferencje w stosunku do dłużników, którzy bez zastosowania przymusu zdecydują się na wykonanie obowiązku mającego postać świadczenia niepieniężnego; oprócz opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, dotyczy to również obowiązku wydania rzeczy, co czyni zadość sentencji orzeczenia Trybunału" - wskazywała przed trzema tygodniami Kancelaria Prezydenta, gdy informowała o podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W noweli przyjęto także, że "wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych" nie będzie uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty przewidzianej w danym przypadku, ale od wniesienia zaliczki (opłaty tymczasowej).

Nowe regulacje będą stosowane także w tych sprawach, które toczą się w dniu wejścia w życie ustawy oraz "tam, gdzie egzekucja została już zakończona i (...) ustalono jej koszty, tyle że dokonano tego z uwzględnieniem niekonstytucyjnego rozwiązania". "W tych ostatnich przypadkach stosowne rozliczenia będą mogły zostać przeprowadzone na wniosek wierzyciela lub dłużnika, który powinien zostać zgłoszony w zawitym terminie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy" - zaznaczono.

bELtFFlz

Zobacz także: * *Rekordzista ma ponad 45 mln zł długu

Nowelizacja - przygotowana w Senacie - jest wykonaniem orzeczenia TK z jesieni 2015 r. TK uznał wtedy, że przepisy odnoszące się do opłat komorniczych są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują niższej stawki za opróżnienie lokalu w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał ten obowiązek w wyznaczonym terminie. Tymczasem ustawa przewidywała jednakową opłatę egzekucyjną pobieraną od dłużnika za opróżnienie lokalu - niezależnie od tego, czy opuścił on lokal dobrowolnie, czy też został przymusowo wyprowadzony.

W związku z tym, w nowelizacji przewidziano odrębne stawki i zapisano, że jeżeli "dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego", a ponadto jeżeli "dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty". Natomiast jeżeli dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek po wyznaczonym terminie - nie później niż trzy dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego - uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną.

bELtFFlF

Na mocy senackiej poprawki zapisy te uzupełniono o przepis precyzujący, że ten "wyznaczony termin" nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia wezwania, aby nie zdarzały się przypadki wyznaczania np. trzydniowego terminu na opuszczenie lokalu.

Nieuiszczenie opłaty tymczasowej w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Wysokość opłaty tymczasowej określona została na poziomie 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Nowelizacja wprowadziła też obniżenie stawek opłat stałych: w przypadku egzekucji odebrania rzeczy z 50 proc. do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zaś od wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, a także w przypadku opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób z 40 proc. do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast w pozostałych przypadkach "wprowadzenia wierzyciela w posiadanie" opłata stała wynosić będzie 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, gdy dotąd było to 25 proc.

Uchylono też regulację dotyczącą pobierania przez komornika opłaty stałej w wysokości 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

bELtFFlG

Nowelizację, wraz z senackimi poprawkami, Sejm przyjął w końcu września. Prezydent podpisał ją 6 października; została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 13 października.

W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma rządowymi projektami całościowo regulującymi kwestie zawodu komornika i opłat komorniczych. W odniesieniu do obu projektów sprawozdania przygotowała sejmowa podkomisja.

autor: Marcin Jabłoński

bELtFFma
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(8)
Krzysztof
4 lata temu
Znam przypadek w którym to komornik wykazał się swoją arogancją, a mianowicie zagarnął pieniądze po spłacie przez dłużnika wierzycielowi całego zadłużenia wraz z odsetkami. Komornik dostał odpowiedz na swoje pierwsze pismo z info. o uregulowanym zadłużeniu . W skardze na czynności komornicze został umieszczony art 284 kk oraz nakazanie komorowi zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Ciekawe jaka bedzie decyzja sądu? Przywłaszczeniem w rozumieniu kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1978r. V KR 197/77]. Pewnie się wymiga, bo stwierdzi, że trzymał pieniądze w depozycie, który po upływie określonego czasu mógłby przejąć.
Mieszkaniec P...
4 lata temu
W kosztach komorniczych jest opłata za "szukanie ukrytego majątku"(nie znam prawniczego terminu, dlatego w cudzysłowiu) , podję komornikowi jak na tacy wszystkie moje dochody,a on i tak liczy sobie :szukanie majątku".
Nico
4 lata temu
Irytują mnie piszący w necie indolenci intelektualni, którzy piszą że "teraz dłużnik będzie siedział w lokalu do usranej śmierci .. bo żaden komornik palcem nie ruszy". Otóż skoro wskutek tego, że gdy dłużnik sam opuści lokal to opłata egzekucyjna będzie niższa - to przecież właśnie taki dłużnik nie będzie siedział do usranej śmierci.
bELtFFmb
TicodeLanos
4 lata temu
Kiedy wreszcie rząd weźmie się za komorników, zabierających pracownikom świadczenia socjalne z ZFŚS mimo ze nie ma na to określonego przepisu, tylko interpetacje samych komorników....
@
4 lata temu
Teraz nic tylko wynająć od kogoś mieszkanie i siedzieć w nim do usranej śmierci. Przecież żaden komornik nawet palcem nie ruszy : ))))))