Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zarobki prezesa Orlenu. Nowa propozycja

29
Podziel się

Wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen od 27- do 33-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego - to propozycja Nationale-Nederlanden OFE pod obrady akcjonariuszy płockiego koncernu.

Od grudnia 2015 roku prezesem Orlenu jest Wojciech Jasiński
Od grudnia 2015 roku prezesem Orlenu jest Wojciech Jasiński (JACEK DOMINSKI/REPORTER)
bDImSVjF

Zwołane na 24 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen ma ustalić zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a także skład personalny rady. Wnioskował o to jeszcze w grudniu 2016 r. minister energii, działający w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusza płockiego koncernu.

Według propozycji resortu, w przypadku zarządu PKN Orlen na czas pełnienia funkcji zawierana będzie umowa o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem świadczenia osobistego, a treść tej umowy określać będzie rada nadzorcza m.in. na warunkach zawartych w ustawie z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt uściśla także, że wynagrodzenie całkowite członka zarządu PKN Orlen "składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki".

bDImSVjH

Nationale-Nederlanden OFE, jako akcjonariusz PKN Orlen, zgłosił w poniedziałek dwa projekty uchwał, dotyczące sposobu określenia wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, w tym prezesa oraz członków rady nadzorczej płockiego koncernu.

Według proponowanych przez Nationale-Nederlanden OFE zapisów, wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen miałoby mieścić się w przedziale kwotowym od 27 do 33-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zgodnie z tym projektem, w przypadku innych członków zarządu płockiego koncernu wynagrodzenie stałe obejmowałoby przedział kwotowy od 23 do 29-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.

W obu kategoriach, czyli wynagrodzenia stałego prezesa oraz pozostałych członków zarządu PKN Orlen, Nationale-Nederlanden OFE proponuje, podobnie jak minister energii, by jego wysokość określała kwotowo rada nadzorcza płockiego koncernu.

bDImSVjN

Ponadto, według projektu uchwały Nationale-Nederlanden OFE, wynagrodzenie zmienne członków zarządu PKN Orlen powinno być uzależnione od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych i "nie może przekroczyć 100 proc. rocznego wynagrodzenia stałego".

Nationale-Nederlanden OFE proponuje również, by rada nadzorcza PKN Orlen określiła w umowie zakres i zasady przysługiwania należnych poszczególnym członkom zarządu tej spółki świadczeń dodatkowych, "zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku" oraz maksymalną wartość takich świadczeń.

W przypadku miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE, zakłada, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa GUS oraz mnożnika: 3,7 dla przewodniczącego rady, 3,6 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 3,5 w przypadku pozostałych członków rady płockiego koncernu.

"Celem złożonej propozycji jest zapewnienie wynagrodzeń dla członków organów spółki adekwatnych do wielkości spółki, nakładu pracy i ponoszonej odpowiedzialności, jak również dostosowanie wysokości wynagrodzeń do standardów rynkowych" - podkreślono w uzasadnieniu obu projektów uchwał, które Nationale-Nederlanden OFE zgłosił pod obrady najbliższego NWZ PKN Orlen.

bDImSVjO

PKN Orlen informował wcześniej, że w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu osiągnęło tam w sumie 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło łącznie 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia 2016 r. nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym nad PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Według danych płockiego koncernu, Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji tej spółki, OFE Nationale-Nederlanden - 9,3 proc., Aviva OFE - 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 55,87 proc.

bDImSVki
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(29)
robert
4 lata temu
CORAZ BLIŻSZY KONIEC ORLENU
Gość62/63
4 lata temu
A ja jako pracownik stacji PKN Orlen 2000 brutto - szok . I jak tu nie chwalić
jejeryt
4 lata temu
czy tan dziadek to jest prezes Orlena ?? To jak to jest ? Obniżyli ten wiek emerytalny czy podwyższyli do 90 lat ?
bDImSVkj
juuu
4 lata temu
łokcie mu pomogły , tak bardzo bronił prezesa karłowatego . powinien siedzieć a nie prezesować za działalność komunistyczna , a tu masz babo placek jest nagroda od prezesa . śmieszne to hahahaha!!!!
kolczyk
4 lata temu
Pełne koryto, dla nas, racz zachować Panie.
...
Następna strona