Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Pierwsze posiedzenie Senatu w tym roku. Co zrobią z budżetem?

0
Podziel się

Senacka komisja chce zwiększyć o prawie 5 mln zł wydatki na archiwa, a o ponad 5,5 mln zł proponuje zwiększyć pieniądze dla prokuratury.

Pierwsze posiedzenie Senatu w tym roku. Co zrobią z budżetem?
(Reporter Poland)
bCYrZrNh

Jutro rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się m.in. ustawą budżetową na 2014 rok. Przewiduje ona, że dochody państwa w tym roku wyniosą ponad 276 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż ok. 324 mld zł.; deficyt ma nie przekroczyć 48 mld zł.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2014 w grudniu.

Budżet i związana z nim ustawa okołobudżetowa przewidują utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie, wzrost stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc. i na papierosy o 5 proc. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie ponad 5 mld zł.

bCYrZrNj

Podobnie jak w ubiegłych latach, zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-15 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.

Zdaniem polityków PO i PSL budżet na 2014 r. jest bezpieczny i daje szansę na rozwój, opozycja krytykuje go m.in. za utrzymanie wysokich podatków.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w miniony piątek za zgłoszeniem do ustawy budżetowej ośmiu poprawek. Komisja chce zwiększyć o prawie 5 mln zł wydatki na archiwa, a o ponad 5,5 mln zł proponuje zwiększyć pieniądze dla prokuratury.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Senat ma 20 dni na prace nad ustawą budżetową. Ewentualne poprawki izba ma zgłosić do 12 stycznia. Zostaną one rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na jej podpisanie.

bCYrZrNp

Senatorowie zajmą się również ustawą o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Ustawa jest odpowiedzią na wyrok TK, który za niekonstytucyjną uznał zasadę, że aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba choć na jeden dzień zwolnić się z pracy.

Senat będzie też pracował nad nowelizacją ustawy w sprawie rekompensat za mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-52 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Według noweli odszkodowania będą też przysługiwały osobom, które 1 września 1939 r. nie przebywały na terenach zabużańskich, gdzie miały swój majątek. Ustawa przyznaje uprawnionym osobom odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości zostawionego mienia, które są wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego.

W porządku obrad izby jest też nowelizacja Kodeksu pracy, rozszerzająca katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Chodzi m.in. o usługi transgraniczne, świadczone przez centra usług zlokalizowane w Polsce.

Senatorowie zajmą się ponadto nowelą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna ze zmian zakłada, że urząd skarbowy nie przekaże organizacji pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku, jeśli w zeznaniu podatkowym wpiszemy błędny numer KRS.

bCYrZrNq

1 proc. nie miałby też wpłynąć na konto organizacji, jeśli zostanie ona usunięta z wykazu organizacji pożytku publicznego, który aktualnie prowadzi MPiPS, lub jeśli organizacja nie poda albo poda urzędowi skarbowemu błędny numer rachunku bankowego, na który powinien być przelany 1 proc.

Ustawa stanowi ponadto, że jeśli wpiszemy w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę przekraczającą 1 proc. naszego podatku, urząd skarbowy sam to skoryguje i przekaże organizacji kwotę właściwą.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych. Nowelizacja uzupełnia ustawę o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi minister obrony powinien się kierować przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib takich sądów i obszarów ich właściwości.

Senat zapozna się także z programem prac Komisji Europejskiej na 2014 rok.

bCYrZrNr

Czytaj więcej w Money.pl

bCYrZrNK
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)