Notowania

gaz łupkowy w polsce
06.07.2013 17:46

Pikieta rolników przeciwko wydobyciu gazu łupkowego

Rolnicy uważają, że technologia wydobycia tego gazu jest procesem niebezpiecznym dla środowiska.

Podziel się
Dodaj komentarz
(akeg/CC/Flickr)

Rolnicy, którzy od ponad miesiąca prowadzą w Żurawlowie (Lubelskie) protest przeciwko wydobywaniu tam gazu z łupków, pikietowali dziś w Lublinie. Uważają, że technologia wydobycia tego gazu jest procesem niebezpiecznym dla środowiska.

- _ Chcemy nasz protest nagłośnić. Apelujemy, przyjeżdżajcie do nas, wspomóżcie nas _ - wzywała Barbara Siegieńczuk.

Mieszkańcy Żurawlowa i okolicznych wsi: Szczelatyn, Rogów i Siedlisko, od 3 czerwca protestują przeciwko wydobyciu gazu łupkowego, blokując w Żurawlowie wjazd na teren, gdzie firma Chevron ma prowadzić prace poszukiwawcze. Dyżurują tam przez całą dobę, wymieniają się; łącznie w akcję protestacyjną zaangażowanych jest około 150 osób.

W Lublinie pikietowała delegacja protestujących; wspierali ich przedstawiciele organizacji ekologicznych. Trzymali transparenty z napisami: _ Chewrong. Stop wydobyciu gazu łupkowego _, _ Chcemy czystej wody _, _ Stop pazerności korporacji _, _ Najpierw ludzie, potem zyski _. Podczas pikiety grał zespół bębniarzy.

Rolnicy obawiają się, że na terenie, gdzie ma być wydobywany gaz z łupków, nie będą mogli prowadzić działalności rolniczej, która jest podstawą ich utrzymania. _ Najbardziej boimy się zatrucia wód _ - powiedział Andrzej Jabłoński.

- _ Mamy nadzieję, że pobudzimy ludzi do myślenia. Lubelszczyzna leży na największych udokumentowanych zbiornikach wodnych w kraju. To nasz skarb narodowy. Nie pozwólmy, żeby tysiące odwiertów przewiercały te zbiorniki i niszczyły nam zapasy wody pitnej _ - powiedział Wiesław Gryn.

Rolnicy obawiają się, że w trakcie szczelinowania hydraulicznego (technologii wydobycia gazu łupkowego), które polega na wtłoczeniu pod dużym ciśnieniem ogromnych ilości wody z piaskiem i domieszką substancji chemicznych pod ziemię (celem rozszczelnieniu skał) może dojść do zatrucia wód. Aby wydobyć gaz, trzeba wykonać wiele takich odwiertów. _ Wystarczy jedna awaria, a mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny nie będą mieli wody _ - mówiła Siegieńczuk.

Protestujący złożyli w Ministerstwie Środowiska wniosek o unieważnienie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego wydanych na terenach, które pokrywają się z głównymi zbiornikami wód podziemnych, służących zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, rolnictwu, produkcji żywności. Taka sytuacja jest m.in. na Lubelszczyźnie, gdzie obszary koncesji pokrywają się w całości ze zbiornikami.

Domagają się też unieważnienia koncesji, ponieważ ich zdaniem żaden z koncesjonariuszy nie uzyskał pozwolenia na składowanie odpadów powstających podczas szczelinowania. Podkreślają, że po wtłoczeniu wody z substancjami chemicznymi pod ziemię, na powierzchnię wraz z kopaliną powraca ok. 30 proc. tego _ płynu _, a pozostałe 70 proc. zostaje pod ziemią, tworząc składowisko odpadów, także niebezpiecznych.

Wniosek rolników wpłynął do ministerstwa drogą mailową. _ Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona niezwłocznie po przeanalizowaniu jego treści i zebraniu wszystkich niezbędnych informacji _ - poinformowała PAP Joanna Józefiak z zespołu ds. komunikacji i promocji w ministerstwie.

Dodała, że fakt istnienia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nie uniemożliwia prowadzenia na danym obszarze działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej związanej z niekonwencjonalnymi złożami gazu i z innymi kopalinami. Ewentualne zakazy i ograniczenia dla takiej działalności w celu ochrony wód mogą zostać nałożone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego.

_ Według informacji uzyskanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, które są właściwe miejscowo dla województwa lubelskiego, do tej pory nie wyznaczono żadnego obszaru ochronnego GZWP na obszarze ww. województwa _ - zaznaczyła Józefiak.

Jak dodała, działalność firmy Chevron na obszarze koncesji _ Grabowiec _ (gdzie znajduje się Żurawlów) jest zgodna z prawem i odbywa się na podstawie ważnej decyzji Ministra Środowiska.

Mieszkańcy Żurawlowa wystosowali też listy do prezydenta RP i ministra rolnictwa. Argumentują w nich, że technologia wydobycia gazu łupkowego jest niebezpieczna dla środowiska. Firma Chevron w swoich oświadczeniach wydawanych w związku z protestem podkreślała, że prowadzi prace w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Podczas protestu w Żurawlowie dochodziło do przepychanek, interweniowała policja. Sprawą ponad 30 osób obwinionych o różne wykroczenia zajmie się sąd.

Czytaj więcej w Money.pl
Konserwatorzy zabytków i przyrody będą współpracować List intencyjny, który zostanie wysłany do podległych obu konserwatorom służb, dotyczy zwłaszcza ogrodów wpisanych do rejestru zabytków i tego, co dzieje się w obszarach chronionych przyrodniczo.
Rolnicy nie spodziewają się wiele po Unii Chorwaccy rolnicy nie oczekują zmian po 1 lipca, gdy kraj wejdzie do UE.
Nie będzie zrównania dopłat dla rolników na reformie skorzystają głównie właściciele małych gospodarstw. Minus jest taki, że nie będzie zrównania wysokości dopłat rolników z nowej Unii i tych z Zachodniej Europy.
Tagi: gaz łupkowy w polsce, gaz z łupków, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz