Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PIT 2009 - Ulga na dzieci

0
Podziel się

Ulga na dzieci przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej.

bEioHucB

*Ulga na dzieci przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. *

Dla kogo

Osoby wychowujące dzieci (własne lub przysposobione), opodatkowane na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej. Ulga nie przysługuje podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym ani przedsiębiorcom opłacającym podatek zryczałtowany lub według karty podatkowej. W 2009 roku dla dzieci urodzonych w trakcie roku podatkowego, ulgę odlicza się proporcjonalnie.

Sposób odliczania

Ulgę rodzinną odliczamy od podatku.

bEioHucD

Limity

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1112,04 zł.

Odliczenie dokonywane jest do wysokości podatku - czyli w przypadku, gdy roczny podatek wyniósł mniej, niż limit ulgi, odliczenie jest tylko częściowe.

bEioHucJ

Opis

Jeżeli podatnik w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci - może od podatku odliczyć kwotę ulgi przypadającą na każde z dzieci.

Odliczenie przysługuje:

  • - na dzieci - bez względu na wiek - otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny
    • - na dzieci małoletnie
    • - na dzieci do 25 roku życia, jeśli uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym lub w analogicznych przepisach zagranicznych, które w roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku oraz dochodami niepowodującymi obowiązku uiszczenia podatku nie uzyskały żadnych innych dochodów.
bEioHucK

Uwagi

Odliczenie dotyczy rodziców, rodziców zastępczych lub prawnych opiekunów dzieci. Kwotę może odliczyć jeden z rodziców lub opiekunów - bądź też odliczyć ją mogą od podatku oboje.

Gdy rodzice są rozwiedzeni, bądź pozostają w separacji, odliczenia dokonuje się proporcjonalnie do czasu, przez jaki dziecko mieszkało z każdym z nich.

Kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i kwoty 92,67 zł (1/12 ze 1112,04 zł).

bEioHucL

Gdy dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego, odliczyć można kwotę proporcjonalną: będącą iloczynem miesięcy (z miesiącem urodzenia włącznie) i kwoty 92,67 zł.

_ Podstawa prawna _

_ Art. 27f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych _

bEioHude
KOMENTARZE
(0)