Notowania

pit 2012
29.04.2013 14:20

PIT 2012. Darowizny na Kościół można odliczyć w ramach dwóch ulg

Z takiego odliczenia mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Michal WARGIN/East News)

W zeznaniu PIT za 2012 r. można odliczyć darowizny na Kościół w ramach dwóch ulg. Pierwsza jest ograniczona do wysokości 6 proc. dochodu podatnika, druga nie jest w ogóle limitowana - potwierdził wiceminister finansów Maciej Grabowski.

W odpowiedzi na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego (RP) Grabowski przypomniał, że w ramach pierwszego odliczenia - do wysokości 6 proc. dochodu - podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Odlicza się je od dochodu przed opodatkowaniem, nie od podatku.

Wiceminister poinformował, że resort finansów nie ma informacji, w jakim zakresie podatnicy odliczają darowizny na cele kultu religijnego, ponieważ dysponuje jedynie zbiorczą informacją o 6-procentowych odliczeniach łącznie na trzy cele: kultu religijnego, krwiodawstwa oraz na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2011 r. na wszystkie te cele podatnicy odliczyli w sumie 195,8 mln zł, co pozwoliło im zapłacić łącznie o 49,1 mln zł podatku mniej. Rok wcześniej ulga ta cieszyła się mniejszym zainteresowaniem - podatnicy odliczyli wówczas 153,7 mln zł, dzięki czemu zaoszczędzili na podatku w sumie 33,4 mln zł. Z kolei w 2009 r. odliczono w ten sposób od dochodu 207,5 mln zł, co pozwoliło zapłacić o 48,2 mln zł mniej podatku.

Grabowski przypomniał, że z takiego samego odliczenia korzystają również firmy, z tą tylko różnicą, że mają one prawo do większego odliczenia, wynoszącego 10 proc. ich dochodu przed opodatkowaniem.

Drugim niezależnym rodzajem odliczeń darowizn na Kościół są - jak wyjaśnił Grabowski - odliczenia na podstawie ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych Kościołów oraz związków wyznaniowych. W tym wypadku nie ma żadnego limitu odliczeń, tj. ani do wysokości 6 proc. dochodu, ani do wysokości 10 proc. dochodu. _ _

_ - Tym samym osoby (fizyczne, prawne) przekazujące darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych mają prawo odliczać je w pełnej wysokości, to znaczy ponad kwotę limitowaną przez przepisy ww. ustaw podatkowych (odpowiednio 6 proc. i 10 proc.) _ - potwierdził wiceminister.

Przypomniał, że są tylko dwa warunki tych odliczeń: kościelna osoba prawna musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sporządzić sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Wiceminister wyjaśnił, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Natomiast darczyńcami na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, chrześcijan baptystów, adwentystów dnia siódmego, polskokatolickiego, katolickiego mariawitów, starokatolickiego mariawitów, zielonoświątkowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Z danych Ministerstwa wynika, że w ramach tego pełnego odliczenia podatnicy (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) odliczyli w 2011 r. od swojego dochodu 84,9 mln zł, dzięki czemu zapłacili 19,3 mln zł mniej podatku. Było to prawie dwukrotnie więcej niż w 2010 r., kiedy to podatnicy odliczyli 48,1 mln zł, co wpłynęło na obniżenie ich podatku o 10,4 mln zł. Natomiast najwięcej do tej pory podatnicy odliczyli na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w 2009 r. - w sumie 119,9 mln zł, co oznaczało, że zapłacili o 35,1 mln zł mniej podatku.

Grabowski poinformował, że dane dotyczące wysokości darowizn odliczonych w zeznaniach za 2012 r. będą dostępne w sierpniu.

Tagi: pit 2012, sławomir kopyciński, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz