Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Jacek Frączyk
Jacek Frączyk
|

PKO BP zyskał 60 tys. klientów. Miliardy na nieoprocentowanych rachunkach

40
Podziel się

Zysk netto PKO BP spadł o 114 mln zł w pierwszym kwartale w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwiększone opłaty na BFG i podatek od aktywów bank rekompensował sobie wzrostem zysków na odsetkach i podwyższaniem prowizji. Nie zraziło to klientów indywidualnych. Bank ma ich o 60 tysięcy więcej niż na koniec 2016 r. Maleje wartość kredytów frankowych.

PKO BP zyskał 60 tys. klientów. Miliardy na nieoprocentowanych rachunkach
(Bartosz Wawryszuk)
bEhceYGd

Zysk netto PKO BP spadł o 114 mln zł w pierwszym kwartale w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwiększone opłaty na BFG i podatek od aktywów bank rekompensował sobie wzrostem zysków na odsetkach i podwyższaniem prowizji. Nie zraziło to klientów indywidualnych. Bank ma ich o 60 tysięcy więcej niż na koniec 2016 r. Maleje wartość kredytów frankowych.

PKO BP miał w pierwszym kwartale 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej. Choć to wynik gorszy od zysku z ubiegłego roku, to udało się jednak pozytywnie zaskoczyć analityków giełdowych. Ci ankietowani przez PAP spodziewali się zysku około 509 mln zł, czyli o 3,2 proc. gorszego.

Z tego też powodu akcje PKO BP w poniedziałek poszły w górę na giełdzie o ponad 2 proc. i są głównym motorem wzrostu indeksu WIG20 (+0,3 proc.).

bEhceYGf

Bank chwali się, że zyskał w tym kwartale 60 tys. klientów indywidualnych, co umocniło pod tym względem pozycję banku na czele polskich instytucji finansowych. Rok temu w pierwszym kwartale pozyskał zaledwie 22 tys. nowych klientów. Łącznie z usług banku korzystało na koniec marca już 9,3 mln osób w tzw. segmencie detalicznym oraz 15 tys. firm w segmencie korporacyjnym.

Dzięki pieniądzom klientów bank finansuje zdecydowaną większość swojej działalności pożyczkowej. Ich środki na koniec marca miały wartość 207 mld zł i stanowiły 71,8 proc. sumy bilansowej.

Miliardy na nieoprocentowanych rachunkach

Z tej kwoty na rachunkach bieżących było 55,1 proc., a na terminowych 42,2 proc. środków i ta pierwsza grupa to jedna z przyczyn wzrostu zysku odsetkowego. Klienci przy utrzymującym się niskim oprocentowaniu lokat, coraz więcej pieniędzy mają na nieoprocentowanych rachunkach.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku środki na rachunkach bieżących w PKO BP poszły w górę o 2,5 mld zł, podczas gdy na depozytach terminowych prawie się nie zmieniły. Dzięki temu marża odsetkowa, czyli różnica w oprocentowaniu depozytów i kredytów w PKO BP wzrosła do 3,2 proc. w porównaniu z 3,1 proc. rok temu.

bEhceYGl

Jak informuje bank, wynik odsetkowy poprawił się o 193 mln zł rok do roku. Wzrósł też wynik z prowizji o 75 mln zł.

Wybrane dane finansowe PKO BP za pierwszy kwartał (mln zł)
mld zł I kw. 2017 I kw. 2016 zmiana proc. rdr
wynik z odsetek 2046,0 1853,0 10,4
wynik z prowizji 710,0 635,0 11,8
podatek bankowy 227,0 148,4 53,0
zysk netto 525,0 639,0 -17,8
Źródło: raport kwartalny PKO BP

Zwiększone podatki i płatności na fundusz gwarancyjny

Podobnie jak inne instytucje finansowe na rynku bank miał w tym roku "pod górkę". W porównaniu z ubiegłym rokiem doszedł podatek bankowy (w 2016 r. płacono go od lutego), a dodatkowo wprowadzono nowe opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w BFG wyniosły 256 mln zł w pierwszym kwartale, podczas gdy w ub.r. "tylko" 110 mln zł. Podatek bankowy to z kolei 233 mln zł od grupy kapitałowej PKO BP (sam bank wpłacił z tego 227 mln zł), podczas gdy rok temu bank przelał do budżetu państwa z tego tytułu 148 mln zł.

bEhceYGm

Bank ratowała nie tylko większa marża na odsetkach i podwyższone prowizje, ale i zwiększył zyski dzięki wzrostowi skali działalności. Sumę aktywów poszła w górę o 3 mld zł (z tego 2,5 mld zł na rachunkach bieżących) do poziomu 288,5 mld zł. Udział w rynku kredytów i depozytów utrzymał się na poziomie odpowiednio 17,7 proc. i 17,3 proc., co daje pozycję lidera w bankowości.

PKO BP chwali się też utrzymaniem pierwszej pozycji na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, a nawet zwiększeniem swojej dominacji. Udział w tym segmencie rynku wzrósł w ciągu roku z 27 proc. do 30,5 proc.

Spadł natomiast udział w rynku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 27 proc. do 21,7 proc. w rynku, choć nadal daje to bankowi pierwsze miejsce.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł 391 mln zł wobec 382 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w skali roku.

bEhceYGn

"Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów (9 mln zł rdr) nastąpiło na skutek zwiększenia odpisów na portfelu kredytów konsumpcyjnych" - napisano w komunikacie.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 1 563 mln zł i wzrosły o 203 mln zł tj. 14,9 proc. w skali roku. Oprócz wspominanych wyżej kosztów związanych z opłatami na BFG wzrosły świadczenia pracownicze o 46 mln zł, tj. o 6,7 proc.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie 48 proc. w porównaniu do 55,6 proc. na koniec marca 2016 roku. W ujęciu kwartalnym ten wskaźnik wyniósł 52,6 proc. w porównaniu do 50,7 proc. zrealizowanego w pierwszym kwartale 2016 roku.

Kredyty we franku dobrze spłacane i zabezpieczone

Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego udzielone przez PKO BP na koniec pierwszego kwartału miały wartość netto 28,4 mld zł (netto, tj. po odpisach), co oznacza spadek o 1,9 mld zł w ciągu trzech miesięcy roku. Spadek wynika głównie z niższego kursu franka, który zszedł z 4,12 zł na koniec ub.r. do poziomu 3,95 zł.

bEhceYGo

W portfelu kredytowym banku kredyty w CHF stanowiły na koniec kwartału 14,6 proc. udział, a licząc łącznie z kredytami w innych walutach, było to prawie 23 proc.

Jak podaje bank poziom hipotecznego zabezpieczenia kredytów w CHF wynosił na koniec kwartału 79,1 proc. i jest dużo wyższy niż całym portfelu kredytowym (67,5 proc.).

Kredyty frankowe mają też lepszą spłacalność. Kredyty przeterminowane w CHF miały na koniec pierwszego kwartału wartość 544 mln zł, co stanowiło 1,95 proc. całego portfela tych kredytów (wartości brutto, tj. bez odpisów). Pozostała część portfela kredytowego ma poziom 2,1 proc. kredytów przeterminowanych.

bEhceYGG
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(40)
monix
4 lata temu
Tez założyłam w tym roku konto w pko, dostałam dobre warunki i nie żałuję
Severus
4 lata temu
no w tym roku zyskał np. mnie i moją żonę + nasz kredyt. polski bank i koniec kropka
HANDLOWIEC
4 lata temu
JEDYNY POLSKI BANK W TEJ CHWILIYI I JEDYNY TAKI PEWNY
bEhceYGH
colt
4 lata temu
Tak właśnie pozbawia się ludzi ciężko zapracowanych przez nich pieniędzy.
masakra
4 lata temu
dwa lata bez dywidendy !!!!!!!!!!!!!!! a teraz albo wcale albo jakieś marne grosze...
...
Następna strona