Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Anna Frankowska
|

Po becikowe z zaświadczeniem od lekarza

0
Podziel się:

Pieniędzy nie dostanie już mama, która w czasie ciąży nie chodziła do lekarza. Do tej pory rodzice noworodków otrzymali ponad 1,2 mld złotych.

Po becikowe z zaświadczeniem od lekarza
(Bartosz Chochołowski)
bETUNqad

Pieniędzy nie dostanie już mama, która w czasie ciąży nie chodziła do lekarza - to pierwsza zmiana w obowiązujących już czwarty rok przepisach. Do tej pory rodzice noworodków otrzymali **ponad 1,2 mld złotych - podsumował Money.pl.

Zgodnie z nowym prawem, które obowiązuje od 1 listopada, matka musi mieć zaświadczenie potwierdzające, że od 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarza. Jak uzasadnia resort pracy i polityki społecznej, wprowadzenie tego wymogu wynika z troski o zdrowie przyszłych matek i dzieci.

Ustawę wprowadzającą becikowe Sejm uchwalił w grudniu 2005 roku. Jednorazową zapomogę w wysokości tysiąca złotych otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Do tej pory wystarczyło przedstawić akt urodzenia dziecka, jego PESEL i oświadczenie, że drugi z rodziców nie pobrał świadczenia.

bETUNqaf

Źródło: MPiPS

Dane dotyczą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
czyli becikowego wypłacanego bez względu na dochody rodziny.

Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą starać się o drugie becikowe, wypłacane przez gminy. Jeśli dochód rodziny netto nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę, możliwe jest uzyskanie od gminy dodatkowego świadczenia.

bETUNqal

Początkowo wypłacało je 36 gmin w Polsce. W latach 2006 -2008 najniższe _ gminne becikowe _ wypłacano w warmińsko-mazurskim (około 200 złotych). Z kolei najwyższe zapomogi w tym okresie płacono w województwie łódzkim - średnio 2 tys. złotych.

Źródło: MPiPS

Zapomoga wypłacana była również na dzieci urodzone
w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2005 r.

bETUNqam

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z becikowego wypłacanego przez gminy. W 2007 tego typu świadczeń było o 42 procent więcej niż w 2006 roku. Wynika to m.in. z tego, że wypłacało je 46 gmin, czyli o 10 więcej niż rok wcześniej.

Źródło: MPiPS

Od 2006 roku rodzi się więcej dzieci. Wciąż jednak mamy w Polsce nienajlepsze dane dotyczące liczby urodzeń zdrowych dzieci. Śmiertelność okołoporodowa noworodków za 2008 rok wynosi 7,5 promila (umieralność noworodków na 100 tysięcy urodzeń)._ _

bETUNqan

Źródło: MPiPS

Dzięki temu, że przyszła mama zgłasza się wcześnie do lekarza, lekarze są w stanie zrobić badania przesiewowe i ewentualnie zacząć leczenie płodu. To - zdaniem specjalistów - bardzo ważna profilaktyka.

_ - Wprowadzenie obowiązkowych wizyt u lekarza przyczyni się również do zmniejszenia odsetka wcześniactwa oraz noworodków z niską masą urodzeniową - podkreśla z kolei resort pracy i polityki społecznej. _

bETUNqao

W Polsce zaledwie 15 procent przyszłych mam zgłasza się do lekarza we wczesnej fazie ciąży, czyli przed końcem 10 tygodnia._ - Odsetek ten jest wyższy w dużych aglomeracjach miejskich i niższy poza nimi - mówi prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. _ - Wpływa na to wiele czynników, m. in. niska świadomość zdrowotna przyszłych matek, warunki socjo-ekonomiczne, dostępność do lekarza _. _

Brak zaświadczenia pozbawi becikowego_ _
Nowe wymogi dotyczą obu rodzajów becikowego - jednorazowego przyznawanego bez względu na dochód i becikowego wypłacanego w formie zapomogi przez gminy.

Zmianę wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z grudnia zeszłego roku. Natomiast resort zdrowia - w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - wydał rozporządzenie, które określa szczegółowe wymogi oraz wzór zaświadczenia.

Aby je otrzymać, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że kobieta była pod opieką lekarza co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu i korzystała z niej przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Wymaganymi formami opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i leczenia szpitalnego.

Terminy oraz potwierdzenie, w którym tygodniu ciąży kobieta znalazła się pod opieką lekarza, zostaną wpisane do zaświadczenia lekarskiego, określonego odpowiednim wzorem w rozporządzeniu.

Dokument musi zawierać właśnie daty dokonania świadczeń, pieczątkę przychodni, itp. Wniosek o wypłatę becikowego składamy w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Niestety nie wiadomo, czy wydane poza Polską zaświadczenie według innego niż określony przez rozporządzenie wzór, może być podstawą do przyznania becikowego. Taki problem mogą mieć matki, które podczas ciąży przebywały za granicą i wróciły do Polski.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na nasze pytanie przyznaje, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. nie reguluje szczegółowo takiego przypadku. Jednak_ _ jeśli kobieta przedstawi po porodzie taką dokumentację w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski lekarzowi w Polsce, upoważnia to tego lekarza do wydania zaświadczenia, o którym mowa powyżej. _ _

ZOBACZ TAKŻE:

Raport Money.pl
*Ulga na dzieci: 5,5 mld zł zostanie nam w kieszeni * W tym roku kilka milionów rodziców po raz drugi skorzysta z tzw. ulgi prorodzinnej. W sumie zapłacą oni podatki mniejsze o ok. 5,5 mld zł. Czytaj w Money.pl
bETUNqaG
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)