Notowania

kredyty hipoteczne
23.12.2012 09:11

Po większy kredyt razem z rodziną

Banki nie stwarzają przeszkód dla kupujących mieszkania, którzy chcieliby zaciągnąć rodzinny kredyt hipoteczny.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

*Popularność _ rodzinnych _ kredytów hipotecznych znacząco wzrosła po wprowadzeniu restrykcyjnych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Dołączenie członka rodziny jako współkredytobiorcy pozwala bowiem na zwiększenie zdolności kredytowej. *

_ - Ta kwestia ma szczególne znaczenie dla osób, które miałyby kłopoty z samodzielnym uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu - _podkreśla Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Na zaciągnięcie wspólnego zobowiązania najczęściej godzą się najbliżej spokrewnione osoby: rodzice, rodzeństwo. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby status współkredytobiorcy uzyskali członkowie dalszej rodziny lub osoby, które z formalnego punktu widzenia nie są z nią związane.

Dodatkowy kredytobiorca nie zawsze pomoże...Rodzime banki nie stwarzają większych przeszkód dla nabywców mieszkań, którzy chcieliby zaciągnąć _ rodzinny _ kredyt hipoteczny. Eksperci firmy Conse Doradcy Finansowi zwracają jednak uwagę na fakt, że sytuacja majątkowa wszystkich wnioskodawców jest sprawdzana z taką samą dokładnością. Dodatkowi właściciele kredytu nie mogą liczyć na taryfę ulgową także w przypadku scoringu kredytowego i weryfikacji historii kredytowej.

_ - Bank, który zgadza się na pożyczenie wyższej kwoty musi mieć pewność co do wiarygodności współkredytobiorcy. Taka osoba zwykle nie widnieje w księgach wieczystych nieruchomości. Mimo tego bank ze względu na odpowiedzialność solidarną może zażądać od niej spłaty całości zobowiązania, jeśli pozostali właściciele kredytu staną się niewypłacalni. Trudno zatem przypuszczać, że współkredytobiorca o niewystarczających dochodach lub niskim scoringu BIK zostanie zaakceptowany - _ mówi Andrzej Brudzyński z Conse Doradcy Finansowi.

_ - Osoby ubiegające się o dołączenie kolejnego właściciela kredytu powinny również wiedzieć o ograniczeniach wiekowych, które są stosowane przez krajowe banki. Większość z nich wymaga, aby dodatkowy właściciel kredytu przed uregulowaniem całości zadłużenia nie przekroczył pewnego limitu wiekowego - _ zauważa Marta Pawlikowska z Conse Doradcy Finansowi.

Dokładniejsze informacje na ten temat zostały zawarte w poniższej tabeli. Uwzględnia ona piętnaście największych krajowych banków.

Największe krajowe banki: limity wiekowe dla kredytobiorców
Bank Limit wiekowy dla najstarszego kredytobiorcy Dodatkowe wymagania/uwagi
Źródło: opracowanie własne Conse Doradcy Finansowi
PKO BP 75 lat Maksymalny limit można wydłużyć, jeżeli udział dochodu netto współkredytobiorcy w całkowitym dochodzie wszystkich wnioskodawców nie przekracza 50%.
Bank Pekao SA 70 lat ---
mBank 70 lat ---
BZ WBK bez limitu Możliwość powiększenia limitu po zakupie polisy na życie.
ING Bank Śląski 70 lat ---
Bank Millennium 75 lat Jeżeli osoba, która przekroczyła 50 rok życia reprezentuje więcej niż 30% wszystkich dochodów wnioskodawców to limit obniża się o 5 lat.
Eurobank 70 lat ---
Credit Agricole Bank Polska 70 lat ---
Alior Bank 80 lat Po osiągnięciu limitu wiekowego pozostali kredytobiorcy musza posiadać zdolność potrzebną do spłaty pozostałego zadłużenia.
Kredyt Bank 70 lat Możliwość powiększenia limitu o 5 lat po zakupie polisy na życie.
Bank Pocztowy 70 lat Możliwość powiększenia limitu po zakupie polisy na życie.
BGŻ bez limitu ---
Getin Noble Bank 70 lat ---

Po analizie powyższego zestawienia można wysnuć jednoznaczny wniosek: większość rodzimych banków wymaga, aby najstarszy kredytobiorca nie osiągnął 70 lub 75 lat przed zwrotem całości zadłużenia. Andrzej Brudzyński z Conse Doradcy Finansowi podkreśla, że wspomniany limit ma znaczenie dla istotnych parametrów: okresu spłaty oraz zdolności kredytowej. Obecność starszego współkredytobiorcy często wymusza skrócenie planowanego okresu spłaty.

Taki wariant ma swoje dobre i złe strony - łączna kwota odsetek ulega zmniejszenia, ale jednocześnie zwiększają się wymagania co do łącznej zdolności kredytowej wnioskodawców (jest to spowodowane wzrostem miesięcznej raty). W nieco lepszej sytuacji znajdują się klienci trzech instytucji, które przewidują mniej restrykcyjne kryteria wiekowe (spłata do osiemdziesiątego roku życia). Warto dodać, że wiek dodatkowego kredytobiorcy nie ma żadnego znaczenia tylko dla dwóch banków.

Młodszy klient - większy kredytWnioskodawcy, którzy pragną zwiększyć kwotę dostępnego kapitału poprzez dołączanie zaufanych osób powinny wiedzieć, że banki zwracają uwagę na wiek wszystkich kredytobiorców. Spore różnice uwidaczniają w trakcie szacowania zdolności płatniczej starszych klientów. Okazuje się bowiem, że banki skrupulatnie uwzględniają wzrost ryzyka kredytowego, który wiąże się z większym odsetkiem zgonów w wyższych grupach wiekowych. Kredytodawcy biorą również pod uwagę większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej choroby, która przyśpieszy koniec kariery zawodowej.

Wspomniane okoliczności sprawiają, że bardziej zaawansowani wiekowo kredytobiorcy częściej muszą wykupować polisy na życie. Do spadku zdolności kredytowej starszych osób przyczyniła się także polityka Komisji Nadzoru Finansowego. _ - Począwszy od 1 stycznia bieżącego roku rodzime banki obowiązkowo muszą uwzględniać spadek dochodów, który nastąpi, gdy klient przejdzie na emeryturę. Taki wymóg został wprowadzony na mocy Rekomendacji S III – _ informuje Andrzej Brudzyński z Conse Doradcy Finansowi.

Zaciągnięcie _ rodzinnego _ zobowiązania to nie jedyny sposób na powiększenie zdolności kredytowej. _ Osoby, które dzięki pomocy bliskich chcą uporać się z niedostateczną zdolnością kredytową powinny zastanowić się, czy wszystkie inne warianty już zostały wykorzystane. Warto bowiem wiedzieć, że decyzja o dołączeniu współkredytobiorców rodzi poważne konsekwencje. Jej zmiana będzie możliwa tylko wtedy, gdy główni właściciele kredytu przed podpisaniem aneksu do umowy wykażą się odpowiednim poziomem miesięcznego dochodu - _ podsumowuje Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Czytaj więcej w Money.pl
Oni mają łatwiej w staraniach o kredyt Preferencje dla przedstawicieli wybranych profesji wciąż są dość popularne w przypadku kredytów gotówkowych oraz kart kredytowych.
Na rynek wróciła normalność. Nie każdy musi dostać kredyt Prezes Nordea Bank Polska tłumaczy, dlaczego banki będą sięgać do kieszeni klientów.
Kredyt na mieszkanie z dopłatą. Zostały już tylko dni Rządowy program dopłat przechodzi do historii. Kto zdąży złożyć wniosek, może liczyć nawet na ponad 100 tysięcy złotych.
Tagi: kredyty hipoteczne, kredyty, giełda, kraj, raport, czołówki, wiadomości, poradniki i raporty, wiadmomości, gospodarka, porady, najważniejsze, gospodarka polska, poradniki, banki, nieruchomości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz