Notowania

podatek handlowy
17.10.2016 18:08

Podatek handlowy i nowe prawo wodne. We wtorek zbiera się rząd

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje zawieszenie obowiązywania tzw podatku handlowego do 1 stycznia 2018 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz KRUPA/EAST NEWS)

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zawiesza obowiązywanie tej daniny do 1 stycznia 2018 r. Ministrowie rozpatrzą też projekt Prawa wodnego, który zakłada m.in. powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje zawieszenie obowiązywania tzw podatku handlowego do 1 stycznia 2018 roku.

Komisja Europejska wszczęła we wrześniu postępowanie w sprawie polskiego podatku od handlu detalicznego i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Po tej decyzji resort finansów zawiesił pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie, zapowiedział jednocześnie prace nad projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Ministerstwa Finansów Waldemar Grzegorczyk mówił PAP, że obecnie obowiązywanie podatku - wskutek decyzji KE - jest zawieszone na podstawie rozporządzenia. Rozporządzenie wydano, po to, by zobowiązane podmioty nie musiały płacić podatku za wrzesień; to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wejścia w życie noweli - tłumaczył. Ten czas - wskazał Grzegorczyk - powinien wystarczyć Komisji Europejskiej na wydanie ostatecznej decyzji w sprawie podatku od handlu.

Z wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że negatywną decyzję KE Polska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W ubiegłym tygodniu premier Beata Szydło informowała, że rząd będzie przygotowywać nowy projekt podatku od handlu. Z kolei wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska bardzo szybko wejdzie w dialog z Komisją Europejską w sprawie podatku handlowego i wkrótce uda się wypracować rozwiązania dotyczące wprowadzenia go w naszym kraju. Morawiecki zaznaczył, że podobne podatki są w innych krajach UE, np. we Francji - od 1972 r.

Zawieszone przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 września 2016 r. Nakładały one na podatników tego podatku obowiązek złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku, a także obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego - po raz pierwszy w terminie do 25 października.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł. Według założeń rządu w przyszłym roku podatek ten miał przynieść budżetowi 1,6 mld zł wpływów.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zająć ma się też projektem ustawy - Prawo wodne. Zapowiadając zajęcie się przez rząd tym projektem minister środowiska Jan Szyszko mówił w ubiegłym tygodniu, że gospodarka wodna jest niedoinwestowana, wymaga pieniędzy, na co budżetu państwa nie stać, więc konieczne są "nowe obciążenia poszczególnych działów przemysłu, rolnictwa i obywateli".

Podkreślił, że nowe prawo jest przygotowane zgodnie z dyrektywami, żeby dążyć, aby gospodarka wodna była "samofinansująca się". Chodzi o pełne wdrożenie do polskich przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, szczególnie jej 9. artykułu, mówiącego o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody zostaną objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji.

Ministerstwo środowiska zapewnia, że opłaty za wodę dla odbiorców indywidualnych mogą wzrosnąć, ale nawet jeśli to się stanie, nie będzie to znacząca podwyżka. Przeciwko spodziewanym podwyżkom protestowały w ostatnim czasie samorządy; ich zdaniem będą znacznie wyższe niż szacunki ministerstwa.

Projekt ustawy Prawo wodne zakłada m.in. utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", które w imieniu Skarbu Państwa będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi - ma to pozwolić na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi.

Nowe Prawo wodne ma być też istotne dla przygotowywanego przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej programu inwestycyjnego. Opierają się one m.in. o przyjęte przez rząd w czerwcu br. założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. Zgodnie z tym dokumentem do 2030 r. Odra na całej swojej długości i Wisła od Warszawy do Gdańska - mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

Rząd zająć ma się ponadto projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 ("PROW 2014-2020"). Projektowane zmiany mają zapewnić szybsze uruchamianie unijnych środków i prawidłowe wdrażania działań w ramach PROW.

Nowe przepisy dotyczą m.in. szybkiego monitoringu gleb - mają upoważnić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przekazywania do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyników analiz chemicznych gleb w związku z wymogami pakietu rolnictwo zrównoważone. Ponadto nowe przepisy mają umożliwić beneficjentom działań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz działania "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014 - 2020 korzystanie z usług doradców rolniczych.

Ministrowi zajmą się także wnioskiem MSWiA o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów w sprawie "Projektu stanowiska RP w odniesieniu do dokumentu UE Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2016)434)" w zakresie zapisów stanowiska w części dotyczącej oceny skutków finansowych.

Rząd ma też wysłuchać sprawozdania z działalności zespołu, który zajmował się przygotowaniem wizyty papieża Franciszka oraz wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży w Kraków.

Tagi: podatek handlowy, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
17-10-2016

fyuNiemiecko francuska unia broni lobbystów. Jesteśmy dla nich krajem kolonialnym

Rozwiń komentarze (1)