Notowania

kopalnie w polsce
12.01.2012 11:49

Podatek od kopalin będzie niższy. Budżet nie straci

Resort finansów złagodził formułę podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadzając minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi zamiast wcześniejszej stawki 1 proc.

Podziel się
Dodaj komentarz
(KGHM)

* Resort finansów wprowadził minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi zamiast wcześniejszej stawki 1 proc. *A stały Komitet Rady Ministrów opowiedział się za przyjęciem projektu ustawy w tym kształcie.

aktualizacja 15.06

Z nowej wersji projektu ustawy, która uwzględnia ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów z 5 stycznia, a także uwagi przedstawiciela ministra gospodarki i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika też, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wcześniej była mowa o 1 marca 2012. Nowy projekt ustawy ma zostać przedstawiony na posiedzeniu stałego komitetu RM 12 stycznia.

_ Uwzględniając powyższe ustalenia w art. 7 wprowadzono minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. Dodatkowo zmniejszono maksymalne stawki podatkowe w przypadku miedzi do 16 tys. zł/t oraz w przypadku srebra do 2100 zł/kg. Ponadto znacznie rozbudowano i poszerzono uzasadnienie nowej wersji projektu ustawy _ - napisał resort finansów w piśmie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów.

_ _

W nowym projekcie ustawy resort zakłada, tak jak wcześniej, że podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po około 2,2 mld zł.

_ Szacując średnią cenę miedzi na około 25 tys. 500 zł/t oraz srebra na około 3000 zł/kg oraz datę wejścia w życie ustawy (przypuszczalnie będzie to marzec) wpływy z podatku w 2012 r. powinny kształtować się na poziomie około 1,8 mld zł (w ujęciu rocznym byłoby to ok. 2,4 mld). W przypadku wejścia w życie ustawy w miesiącu późniejszym niż marzec 2012 r., wpływy budżetowe z tego podatku będą proporcjonalnie niższe. W latach następnych, uwzględniając możliwą aprecjację złotego wpływy mogą być niższe,; powinny kształtować się na poziomie około 2,2 mld zł _ - podano w projekcie ustawy.

_ Można zakładać, że udział państwa w rencie surowcowej wyniesie przy cenie miedzi 25 tys. 500 zł/t oraz cenie srebra 3000 zł/kg około 44 proc. Przy wyższych cenach surowców udział ten wzrośnie _ - czytamy.

Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin uzależniona będzie od trzech czynników, tj. od wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.

Zgodnie z projektem wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej; ilości srebra wyrażonej w kilogramach oraz stawki podatkowej.

O podatku od kopalin czytaj w Money.pl
KGHM boi się nowego podatku Miedziowy koncern ma przedstawić dziś kilkustronicową analizę konsekwencji wprowadzenia planów rządu.
Ujawnia, ile KGHM może stracić na nowym podatku Pawlak: Nie powinien doprowadzać firmy do ruiny. Potrzebne jest lepsze rozwiązanie.
Firma zapłaci nowy podatek. Prezes to chwali Według prezesa KGHM pomysł rządu na uporządkowanie przychodów z podatku od wydobywania miedzi i srebra jest dobry, ale ważne są szczegóły.
Tagi: kopalnie w polsce, miedź, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz