Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pogarsza się koniunktura w przemyśle, handlu i budownictwie

0
Podziel się:

Ogólny klimat koniunktury w przemyśle w listopadzie oceniany jest gorzej niż w październiku i w analogicznych miesiącach w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Pogarsza się koniunktura w przemyśle, handlu i budownictwie
(Nejron/Dreamstime)
bEKWAFMB

Ogólny klimat koniunktury w przemyśle w listopadzie oceniany jest negatywnie i gorzej niż w październiku oraz analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku handlu detalicznego i budownictwa - poinformował GUS.

[Aktualizacja: 15.13]

Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych w październiku.

bEKWAFMD

_ - W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 4 (w październiku minus 1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18 proc. (w październiku odpowiednio 16 proc. i 17 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważa-ją, że ich sytuacja nie ulega zmianie _ - napisano w komentarzu do badania GUS.

_ Na ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa spadek zarówno portfela krajowego jak i nieco mniej znaczący, portfela zagranicznego. Wzrost bieżącej produkcji jest wolniejszy niż w październiku. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość ograniczenia zarówno portfela zamówień jak i produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za odpowiedni do zapotrzebowania _ - napisano.

_ Należności od kontrahentów wzrastają nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość zwiększenia trudności w tym zakresie. Dyrektorzy planują dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieznacznie wolniej niż przewidywano przed miesiącem _ - dodano.

Z kolei ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w listopadzie oceniany negatywnie, nieco gorzej niż w październiku i w analogicznym miesiącu pięciu poprzednich lat. Utrzymują się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Oceny bieżącej sprzedaży są nieco mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, przy utrzymujących się nieznacznie pozytywnych prognozach.

bEKWAFMJ

GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 3 (w październiku minus 2)._ Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (w październiku odpowiednio 17 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie _ - napisano w komunikacie.

Z badania wynika, że oceny dotyczące bieżącej sprzedaży są nieco mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu._ Prognozy w tym zakresie są nieznacznie pozytywne, zbliżone do przewidywań z października _ - napisano.

Utrzymują się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące regulowania zobowiązań finansowych. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów._ W konsekwencji przedsiębiorcy przewidują nadal ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców _ - napisano. Zapowiadane są dalsze redukcje zatrudnienia. Jednostki sygnalizują szybszy niż w październiku wzrost cen bieżących i przyszłych. **

Również ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany bardziej pesymistycznie niż w październiku i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. W listopadzie kształtuje się on na poziomie minus 15, wobec minus 8 w październiku. Poprawę koniunktury sygnalizuje 11 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. wobec odpowiednio 13 proc. i 21 proc. w październiku.

bEKWAFMK

Zdaniem autorów badania, wpływ na gorsze oceny koniunktury mają negatywne, gorsze niż w październiku oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

_ Aktualny i przewidywany portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Także oceny bieżące i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są negatywne i gorsze od zgłaszanych w październiku _ - napisano w komentarzu do badania.

bEKWAFML

_ Na opinie te mają wpływ utrzymujące się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Zapowiadane ograniczenia zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w październiku _ - dodano.

Z badania wynika, że w najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych, nieco większy od prognozowanego przed miesiącem.

_ Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. (podobnie jak przed rokiem) sygnalizuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się dalszego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych _ - napisano.

Jednocześnie wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) w listopadzie ukształtował się na poziomie nieznacznie wyższym od odnotowanego przed miesiącem, ale na niższym poziomie niż przed rokiem.

bEKWAFMM

_ Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w listopadzie na poziomie nieznacznie wyższym od odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem. Zarówno składniki diagnostyczne jak i prognostyczne wskaźnika kształtują się na poziomie nieznacznie wyższym niż w październiku, choć niższym niż przed rokiem _ - napisano w komunikacie.

_ W listopadzie na nieznaczną poprawę wskaźnika syntetycznego w stosunku do października wpłynął jego nieznaczny wzrost w przetwórstwie przemysłowym i handlu, przy jednoczesnym niewielkim pogorszeniu w usługach i budownictwie. Dla przetwórstwa przemysłowego wskaźnik przyjął wartość zbliżoną do sygnalizowanej przed rokiem, podczas gdy dla pozostałych rodzajów działalności wskaźniki były niższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku _ - dodano.

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI) opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem.

Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.

Czytaj więcej o stanie polskiej gospodarki
[ ( http://static1.money.pl/i/h/73/t87369.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zaskakujace;informacje;dotyczace;przemyslu,217,0,941529.html) Zaskakujące informacje dotyczące przemysłu GUS podał najnowsze dane o produkcji i zmianach cen.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/159/t141727.jpg ) ] (http://dom.money.pl/budownictwo/wiadomosci/artykul/znow;gorsze;nastroje;w;budowlance,173,0,895149.html) Znów gorsze nastroje w budowlance W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1, w porównaniu z plus 2 w lipcu - podał GUS.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/156/t128924.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/koniunktura;slabnie;pierwszy;kwartal;byl;lepszy,203,0,884427.html) Niepokojące dane o polskiej gospodarce Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej nieznacznie się osłabił, jednak prognozy są optymistyczne - podał GUS.
bEKWAFNe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)