Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nowelizacja Prawa pocztowego przyjęta przez rząd. Będą kary dla operatorów

Nowelizacja Prawa pocztowego przyjęta przez rząd. Będą kary dla operatorów

Fot. Bartosz Wawryszuk

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy Prawo pocztowe daje Poczcie Polskiej możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego "Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015".

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, nowelizacja wprowadza rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, czyli Pocztę Polską.

W komunikacie podkreślono, wprowadzenie programu pomocowego "wymaga korekty sposobu ustalania wysokości udziału innych operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto".

"Indywidualny udział operatora pocztowego w dopłacie będzie liczony od kwoty przychodów w części przekraczającej próg, od którego powstaje obowiązek uczestniczenia w finansowaniu kosztu netto. W praktyce oznacza to, że wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres. Nowelizacja zakłada, aby wpłaty tych operatorów były ustalane na właściwym poziomie" - napisano w komunikacie.

CIR poinformował, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie odpowiedzialny za to, by przynajmniej raz na 5 lat przygotować analizy rynku pocztowego. Będzie występował do operatorów - którzy przynajmniej w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, zobowiązani byliby do udziału w dopłacie - o informacje niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r.

Dodano, że w związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego, w nowelizacji przewidziano kary, które będą nakładane na operatorów pocztowych. Sankcje będą wymierzane za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania. Prezes UKE będzie informował operatorów pocztowych o zagrożeniu karami pieniężnymi za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i wzbudził on spore kontrowersje prywatnych operatorów pocztowych. Uważają oni, że zmiana Prawa pocztowego wprowadzi monopolu Poczty Polskiej na obsługę administracji państwowej i sądów. Prywatni operatorzy przekonują, że takie przepisy oznaczają łamanie prawa unijnego i ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla rynku usług pocztowych, m.in. podwyżką cen przesyłek.

"Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym" - taki według autorów nowelizacji jest główny cel zmiany przepisów.

W jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które przygotowało projekt ustawy, chce osiągnąć ten cel? Rozwiązaniem ma być wprowadzenie zasady, że doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu. W praktyce będzie to Poczta Polska, która co najmniej do 2025 roku utrzyma status operatora wyznaczonego (więcej o tym tutaj).

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
maszyna
2017-03-30 16:25
PP to relikt komuny. Gdyby nie pozycja monopolistyczna to murowany bankrut.
Adi
2017-03-21 08:51
Niemcy już wyciągają łabska aby przejąć Polską Pocztę, i ponowie zamęt na niemieckiej stronie.
cbn
2017-03-21 08:48
I teraz widać jak dobra jest ta Unia, wszystkie Polskie zakłady stały się takim obozem pracy, nawet te państwowe. Odkąd jesteśmy w kołhozie wszystko zdrożało o 300 % a pensję takie same jak za komuny
Pokaż wszystkie komentarze (10)