Notowania

dane gus
17.12.2014 14:08

Produkcja przemysłowa w Polsce. Zaskakujące dane GUS

Wynik jest znacznie gorszy od prognoz.

Podziel się
Dodaj komentarz
(.shock - Fotolia.com)

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w listopadzie miesiąc do miesiąca o 7,5 procent, podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła ona o 0,3 procent. To i tak o wiele gorzej w stosunku do oczekiwań rynku.

Aktualizacja 15:00

Zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest znacznie gorsza. W październiku ujęciu miesięcznym mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie 3,5 procent.

Polska gospodarka zanotowała mniejszy wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyniósł on 0,3 procent, czyli o 0,8 punktu procentowego mniej w stosunku do prognoz, które wskazywały na wzrost o 1,1 procent.

Produkcja przemysłowa w Polsce (zmiana procentowa)
Listopad (zmiana r/r) Listopad (zmiana m/m) Październik (zmiana r/r) Październik (zmiana m/m)
Źródło: Money.pl, na podstawie danych GUS
Górnictwo i wydobywanie -6,7 -8,8 -8,2 2,5
Przetwórstwo przemysłowe 1 -8,8 2,7 2,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2,3 7,6 -3,1 15,3
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,6 -6,3 0 0,6
Produkcja budowlana -1,6 -9,4 -1 7,2
Ogółem 0,3 -7,5 1,6 3,5

W raporcie GUS czytamy, że w stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 13,0 procent, mebli - o 11,1 procent, maszyn i urządzeń - o 5,5 procent, urządzeń elektrycznych - o 5,0 procent, wyrobów farmaceutycznych - o 4,7 procent oraz papieru i wyrobów z papieru - o 3,8 procent.

- S_ padek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 15,6 _ procent, napojów - o 12,2 _ procent, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 7,9 _ procent, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,3 _ procent, artykułów spożywczych - o 3,9 _ procent, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę _ wodną i gorącą wodę - o 2,3 _procent - napisano w raporcie GUS.

Słabo wypadły również dane o produkcji budowlano-montażowej. W ujęciu rocznym spadła ona o 1,6 procent. Miesiąc wcześniej analogiczny odczyt wskazał spadek o 1 procent.

To nie pierwsze dane GUS w tym tygodniu

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące inflacji. Tutaj nie było zaskoczenia. W listopadzie zanotowaliśmy deflację na poziomie 0,6 procent rok do roku. Te czynniki z pewnością będzie brała pod uwagę Rada Polityki Pieniężnej podczas kolejnego posiedzenia, na którym zdecyduje ona o losie stóp procentowych.

- _ Głębsza deflacja i mniejsza dynamika produkcji, razem z listopadowymi danymi o deflacji na poziomie cen płaconych przez konsumentów i inflacji bazowej, z dużym prawdopodobieństwem skłoni RPP do poważnego rozważenia obniżki stóp procentowych w styczniu. Stąd już tylko krok do osłabienia złotego. Szczególnie, jeżeli już wcześniej będzie on znajdował się pod presją sprzedających _ - komentuje Marcin Kiepas, analityk Admiral Markets.

Czytaj więcej w Money.pl

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w październiku o 3,5 procent, podał Główny Urząd Statystyczny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy dynamika wyniosła 1,6 procent.

Tagi: dane gus, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz