Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Akcje Banku Pekao trafią bezpośrednio do PZU i PFR. Spółki upraszczają umowę

Akcje Banku Pekao trafią bezpośrednio do PZU i PFR. Spółki upraszczają umowę

Fot. EAST NEWS

PZU, Polski Fundusz Rozwoju i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao - podał największy polski ubezpieczyciel. PZU i PFR zrezygnowały z dwuetapowej transakcji i kupią udziały bezpośrednio.

29 marca 2017 r., PZU, PFR oraz UniCredit podpisały aneks do umowy nabycia akcji (SPA). Tego samego dnia PZU i PFR podpisały aneksy do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy, podano w komunikacie.

"Przedmiotowe uproszczenie struktury transakcji polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU SA (nabycie spółki celowej od UniCredit) nabyciem bezpośrednim. Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo, a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednie nabycie przez PZU SA i PFR wszystkich akcji Banku będących przedmiotem transakcji w jednej transzy" - czytamy w komunikacie.

Strony umowy przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji Banku Pekao nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia transakcji, tj.: PZU nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 12,8 proc. ogólnej liczby głosów.

"W związku ze zmianą struktury, uproszczone zostaną warunki zawieszające, od których spełnienia uzależniona jest realizacja transakcji. W szczególności, sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji KNF w przedmiocie nabycia akcji banku przez swoją spółkę celową" - podał też PZU.

W grudniu ub.r. PZU i Polski Fundusz Rozwoju podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie