Notowania

decyzje uokik
11.08.2014 11:22

Reklamy na budynkach. UOKiK upomina deweloperów

Zakwestionowane przez Urząd umowy ograniczały uprawnienia współwłaścicieli.

Podziel się
Dodaj komentarz
(materiały prasowe)

Deweloper nie może zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku UOKiK 16 razy interweniował w tego typu sprawach.

Według UOKiK deweloper, który w umowie zastrzega, że w przyszłości zamierza bezpłatnie rozporządzać częścią budynku umieszczając swoje reklamy, działa bezprawnie. _ - Ogranicza bowiem prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej - jest to niedozwolone postanowienie umowne _ - napisał UOKiK w komunikacie.

W komunikacie wyjaśniono, że na nieruchomość wspólną składają się m.in. grunt, elewacja czy dach. Za jej utrzymanie mieszkańcy odpowiadają proporcjonalnie do wielkości posiadanego lokalu. Przepisy dają im też prawo udziału w zyskach z eksploatacji części wspólnej.

Zakwestionowane przez UOKiK umowy z deweloperami ograniczały uprawnienia współwłaścicieli. Na przykład kontrakt, który proponowała spółka Etlans oferująca mieszkania w Warszawie zawierał postanowienia, zgodnie z którymi nabywca wyrażał zgodę na nieodpłatne i bezterminowe umieszczenie na budynku i pozostałych budynkach i/lub na terenie nieruchomości reklamy dewelopera.

W umowie napisano, że w przypadku lokali usługowych zasady i zakres usytuowania informacji o danym lokalu usługowym wymagaj odrębnej zgody dewelopera wyrażonej w formie pisemnej. _ W wydanej decyzji UOKiK ocenił, że przedsiębiorca stosując niedozwolone klauzule pozbawiał konsumentów nie tylko udziału w zyskach, ale również prawa do podjęcia decyzji, w jaki sposób zagospodarować część wspólną _ - poinformował urząd.

UOKiK podkreślił, że przy tak skonstruowanej umowie mogły powstać wątpliwości, kto będzie ponosić koszty konserwacji części nieruchomości wspólnej, które spowodowane będą umieszczeniem reklamy.

Zdaniem urzędu negatywne skutki dla konsumenta mogły mieć też postanowienia, na podstawie których deweloper zastrzegał możliwość umieszczenia na nieruchomości wspólnej reklamy nie tylko własnej, ale także lokali użytkowych mieszczących się w danym budynku. W efekcie tego właściciele mogliby mieć trudności z nałożeniem na właścicieli lokali użytkowych wyższej opłaty za korzystanie z nieruchomości wspólnej, do czego powinni mieć prawo.

UOKiK podał, że od początku 2014 r. prezes UOKiK wydał 16 decyzji zakazujących stosowania w umowach niedozwolonych postanowień o wykorzystaniu nieruchomości do działalności reklamowej dewelopera. Zaznaczono, że jak dotąd wszyscy przedsiębiorcy dobrowolnie zaniechali stosowania zakwestionowanych przez UOKiK praktyk.

Urząd wskazał w komunikacie, że praktyczne informacje dotyczące umów z deweloperami znajdują się w sekcji _ pytania i odpowiedzi _ w serwisie internetowym UOKiK. Bezpłatną pomoc konsumenci mogą uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, w Federacji Konsumentów albo pod numerem telefonu 0800 007 707 lub pisząc na adres porady@dlakonsumentów.pl.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: decyzje uokik, decyzja uokik, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, czołówki, nieruchomości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz