Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Restrukturyzacja Stoczni Gdańskiej. Zdaniem NIK firma nadal nie wyszła na prostą

0
Podziel się:

NIK zarzuca jej, że cały czas jest nierentowna.

Restrukturyzacja Stoczni Gdańskiej. Zdaniem NIK firma nadal nie wyszła na prostą
(Polska Zielona Sieć/CC/Flickr)

Nie udało się zrestrukturyzować Stoczni Gdańsk - uważa NIK. Jej zdanie, cały czas brak osiągnięcia rentowności zakładu, choć udzielono jej pomocy ze strony Agencji Restrukturyzacji Przemysłu na kwotę 150 mln zł.

W opublikowanym w piątek raporcie Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła realizację przez Stocznię Gdańsk SA planu restrukturyzacji. Został on przygotowany przez ukraińskiego inwestora - spółkę ISD Polska, która w 2007 r. objęła większościowy pakiet akcji stoczni - i zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2009 r.

"Mimo przekazania Stoczni Gdańsk przez Agencję Rozwoju Przemysłu pomocy publicznej w 2009 roku w wysokości 150 mln zł, w latach 2009-2013 Stocznia Gdańsk wykazywała znaczące straty. Łączna strata netto od 2009 r. przekroczyła w roku 2013 poziom, który zagrażał dalszej działalności spółki" - zaznaczyła Izba. Jak wyjaśniła, warunkiem udzielenia tej pomocy było utrzymanie bieżącej produkcji stoczniowej i ochrona miejsc pracy w spółce, a także realizacja planu restrukturyzacji.

Podczas prowadzonej na wniosek ministra skarbu kontroli obejmującej lata 2009-2013, NIK stwierdziła, że Stocznia Gdańsk nie realizowała zadań przewidzianych w przyjętym planie restrukturyzacji. Spółka - jak podkreśliła Izba - nie osiągnęła zakładanych nakładów inwestycyjnych, a także planów dotyczących przerobu stali na cele produkcji stoczniowej czy dostaw statków. "Produkcja stoczniowa w latach 2009-2012 - wyrażona w tonach przerobionej stali - była realizowana przez Stocznię Gdańsk na poziomie niższym niż założony w planie restrukturyzacji" - dodała NIK.

Z raportu wynika, że stocznia nie wywiązywała się też ze zobowiązań publiczno-prawnych np. wobec ZUS, choć sama w tym czasie udzielała pożyczek inwestorowi ukraińskiemu oraz spółkom z nim powiązanym (m.in. GSG Towers Sp. z o.o oraz GSG Energia Sp. z o.o). Izba wskazała, że spółka utrzymała w okresie restrukturyzacji zaplanowany poziom zatrudnienia.

NIK poinformowała, że do zarządu stoczni skierowała wnioski ws. niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ws. oceny sytuacji w spółce i uregulowania przeterminowanych zobowiązań, w tym publiczno-prawnych.

Pozytywnie Izba oceniła natomiast działania Agencji Rozwoju Przemysłu, w tym zarówno udzielenie przez nią pożyczki jak i objęcie przez ARP akcji Stoczni. "Działania te były zgodne z ustawowymi zasadami udzielania pomocy publicznej oraz z decyzją Komisji Europejskiej z 22 lipca 2009 r." - zaznaczyła NIK.

NIK skontrolowała też spółkę GSG Towers, produkującą na terenie stoczni wieże wiatrowe. "GSG Towers sp. z o.o. nie wykorzystała otrzymanych środków z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie dwóch projektów związanych z produkcją wież wiatrowych. Realizacja tych projektów wpłynęłaby na rozwinięcie przez spółkę produkcji wież wiatrowych i poprawiłaby jej sytuację finansową, umożliwiając tym samym także spłatę zaciągniętych zobowiązań wobec Stoczni Gdańsk. Z przekazanego dofinansowania w wysokości ponad 19,5 mln zł, spółka wykorzystała jedynie nieco ponad 1,5 mln zł (czyli ok. 8 proc), zwracając niewykorzystane środki" - stwierdziła Izba.

Kontrola NIK zakończyła się przed zawarciem ramowej umowy inwestycyjnej pomiędzy Stocznią Gdańsk, inwestorem ukraińskim, GSG Towers Sp. z o.o. i ARP. Umowa ta - jak podkreśliła Izba - ma zapobiec zwrotowi pomocy publicznej. "Zawarcie umowy uratowało tym samym stocznię przed upadłością" - oceniła.

"Zbędne z punktu widzenia produkcji stoczni grunty zostały nabyte przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE), co umożliwi Stoczni Gdańsk spłatę zobowiązań publicznoprawnych, np. wobec ZUS. PSSE podejmuje obecnie działania zmierzające do rewitalizacji terenów stoczniowych oraz rozwoju przemysłu stoczniowego" - dodała Izba.

W połowie marca 2015 r. prezes UOKiK, na wniosek Stoczni Gdańsk oraz ARP, wydał zgodę na przejęcie przez Agencję kontroli nad spółką GSG Towers. Kontrola ta będzie sprawowana wspólnie z inwestorem ukraińskim - spółką GSG.

Czytaj więcej w Money.pl
Gdzie zniknęły niebezpieczne odpady? Izba wskazała m.in. na zaniedbania procedur w szpitalach oraz ryzyka dla ludzi związane ze składowaniem i transportem takich odpadów na duże odległości.
Dwa miliardy w błoto? NIK o walce z rakiem Pacjenci, którzy zostali objęci programem wciąż za długo czekają na rozpoczęcie leczenia. _ Ministerstwo słabo go nadzoruje _.
"ZUS ma 55 miliardów nieściągniętych zobowiązań" Konieczne są też zmiany w prawie dotyczącym inwestycji energetycznych i kontroli nad specsłużbami. Krzysztof Kwiatkowski mówi o kulisach działań NIK i ujawnia plany.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)