Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Agata Kalińska
|

Rząd przyjął uchwałę ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r.

45
Podziel się:

Rząd przyjął w środę uchwałę dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2016 r. i zaakceptował sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Rząd przyjął uchwałę ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r.
(Jacek Dominski/REPORTER)

Rząd przyjął także uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za 2016 r.

Dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314.683.570 tys. zł i były wyższe o 875.044 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj. o 0,3 proc. Na wyższe niż przewidywane wykonanie dochodów wpłynęły, przede wszystkim większe wpływy z podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, znaczenie miała także wyższa wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 360.843.115 tys. zł (w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w 2017 r. z grudnia 2016 r.) i były niższe o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj. o 2,1 proc.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków dotyczących dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących - informuje CIR.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 46.159.544 tys. zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2016 r. nieprzekraczalnego poziomu 54.740.000 tys. zł był on niższy o 8.580.456 tys. zł, tj. o 15,7 proc.

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło ok. 0,7 proc. i było niższe od tego z lat 2014-2015 (ok. 0,9 proc.). W ciągu roku dynamika PKB charakteryzowała się stosunkowo dużą zmiennością. Wyniki gospodarki polskiej w IV kw. 2016 r. wskazują na wyraźną poprawę dynamiki aktywności gospodarczej w końcu roku.

W całym 2016 r. PKB zwiększył się realnie o 2,7 proc., czyli mniej od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika była niższa niż rok wcześniej, ze względu na spadek inwestycji. Nieznacznie dodatni (0,3 pkt. proc.) wkład do wzrostu PKB miał eksport netto. PKB w ujęciu nominalnym wyniósł 1.851,2 mld zł i był o 2,9 proc. wyższy niż w 2015 r.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja programu "Rodzina 500 plus" w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów, znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej - napisano w komunikacie. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8 proc. (wobec 3 proc. w 2015 r. i 3,7 proc. zakładanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r.

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 228 tys. (tj. o 14,6 proc.) w porównaniu z poziomem sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniosła 8,3 proc., tj. była niższa o 1,4 pkt. proc. niż pod koniec 2015 r., a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (9,7 proc.).

Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywały się poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie, a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6 proc. niższe w porównaniu do 2015 r. i wyraźnie niższe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (przewidującej wzrost cen o 1,7 proc.). Kształtowanie się cen konsumpcyjnych w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych i rolnych.

Jak informuje CIR łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7 proc. W efekcie deficyt całego rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do 0,3 proc. PKB z 0,6 proc. PKB w roku wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90. Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (-1,5 proc. PKB).

wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(45)
równowaga
5 lata temu
Najwyższy czas że by zbrodniczy naród Niemiecki wypłacił Polsce reparacje wojenne i zwrócił zrabowane dziedzictwa kultury polskiej .
NBV
5 lata temu
I TAK NIE WIRZĘ W TE CYFERKI KAZDY RZĄD KŁAMIE
dex
5 lata temu
Czesi mają powody do zadowolenia dlatego że wpływy mają większe niż wydatki. My mamy się cieszyć z tego że dziura budżetowa to kilkadziesiąt miliardów złotych, ale o kilka mniej niż myśleli?
Skowyt
5 lata temu
Co szkodzi napisać co się chce . ja w to nie wierzę i mam swoje dane, To co rozdali wróciło w zakupach , żadnych inwestycji żadnej produkcji , 8 miliardów od Banku centralnego 2,5 miliarda od PKO SA komu przyłożyli temu biednemu ciułaczowi a sami paniska żyją ponad stan , Zadłużenie 90 miliardów bezrobocie spadło bo kupa ludzi wyjechała i wyrejestrowały się mamusie którym państwo funduje patologę
MaxterPO
5 lata temu
Jak ten rząd wyjątkowo dobrze sobie radzi Donald zawiódł uciekł z Polski zamiast stanąć u boku reszty sprzedał się Merkel i to jest jego wina.
...
Następna strona