Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd idzie na wojnę z rajami podatkowymi. Zmiany w prawie

0
Podziel się:

Projekt resortu finansów ma uniemożliwić wyprowadzanie dochodów do
zagranicznych spółek-córek. Trafi do Sejmu.

Rząd idzie na wojnę z rajami podatkowymi. Zmiany w prawie
(PAP/Rafał Guz)
bESPuHOt

Uniemożliwienie firmom wyprowadzanie dochodów do zarejestrowanych za granicą spółek-córek (CFC) - ma na celu przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w PIT i CIT, którego pierwsze czytanie zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Według szacunków przytaczanych przez Brukselę, unikanie płacenia podatków powoduje, że średnio do budżetów unijnych krajów nie wpływa rocznie równowartość do dwóch procent ich PKB. W przypadku Polski byłaby to kwota około 35 mld złotych.

Według autorów projektu zaproponowane zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

_ Cel ten będzie realizowany za pomocą rozwiązania przewidującego opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC) _ - napisano w uzasadnieniu projektu.

bESPuHOv

Według Ministerstwa Finansów, regulacje tego typu są powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych oraz jednym ze skuteczniejszych narzędzi walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Stosuje ją wiele państw, w tym m.in.: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja Szwecja, Węgry, Kanada, Hiszpania, Chiny, Turcja, Brazylia, Izrael.

Zgodnie z projektowanymi przepisami polski rezydent podatkowy (firma lub osoba fizyczna płacąca tutaj podatki) będzie musiał uwzględnić w podstawie opodatkowania dochody kontrolowanych podmiotów zagranicznych. Projekt przewiduje, że zagraniczna spółka kontrolowana to taka, w której podmiot polski ma 25 proc. udziału w kapitale, prawach głosu lub udziału w zysku; spółka ta ma co najmniej 50 proc. przychodów o charakterze finansowym; jest położona w kraju, w którym poziom opodatkowania jest co najmniej o 25 proc. niższy od obowiązującej w Polsce stawki CIT.

Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych.

Nowe przepisy nie będą stosowane w stosunku do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Nie będą też im podlegać dochody zagranicznych spółek osiągających przychody poniżej 250 tys. euro.

bESPuHOB

_ Proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia pewności prawa. W tej grupie znajdują się również zmiany ukierunkowane na zapewnienie spójności pomiędzy obiema ustawami o podatku dochodowym, tam gdzie takie zróżnicowanie nie ma uzasadnienia merytorycznego, a także uwzględnienie bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych _ - napisano w uzasadnieniu projektu.

W dokumencie znalazły się przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze. Zdecydowano, że u podmiotu przekazującego świadczenie niepieniężne powstanie przychód w wysokości wartości uregulowanego tym świadczeniem zobowiązania.

Co z podatkiem od dywidend i udziałów w zyskach?

Projekt wyłącza możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej - tzw. pożyczka partycypacyjna. Regulacja ta ma służyć wyeliminowaniu możliwości _ podwójnego nieopodatkowania _ zysków przekazywanych polskim rezydentom przez spółki powiązane, które mają swoją siedzibę w państwie należącym do EOG.

Przewidziano też odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how) na pięć lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów czy akcji. Celem tej zmiany jest wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

bESPuHOC

Poza tym projekt zawiera przepisy wprowadzające alternatywne, wobec regulacji o niedostatecznej kapitalizacji, zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Usuwa też wątpliwości interpretacyjne dotyczące zasad stosowania tzw. certyfikatów rezydencji, nie zawierających okresu ważności.

W dokumencie przewidziano też zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback) w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika. Świadczenia takie mają być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie według skali podatkowej), co maksymalnie uprościć ma pobór podatku.

Ponadto projekt zawiera regulacje zwalniające z podatku m.in. świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych, świadczenia przyznane stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania czy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Ucieczka do rajów za 35 mld złotych?

Ministerstwo Finansów przyznaje w uzasadnieniu do projektu, że nie ma dokładnych danych, co do skali problemu, jeżeli chodzi o skutki ucieczki polskich firm do rajów podatkowych, ale przytacza inne dane obrazującego skalę oszustw podatkowych. Według resortu w 2012 roku ujawniono ponad 150 tysięcy fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 15 mld zł. Dynamika wzrostu kwot wynikających z fikcyjnych faktur w okresie 2009-2012 oscyluje w granicach 340 procent. Rośnie poziom wyrafinowania prawnego i finansowego oraz kreatywności w zakresie oszustw podatkowych, w szczególności wyłudzeń zwrotu podatku - stwierdza.

bESPuHOD

Resort powołuje się na Komisję Europejską, która zaleca rozpocząć od działań skierowanych przeciwko rajom podatkowym i wskazuje sposoby rozwiązywania kwestii formalno-prawnych, które niektóre firmy wykorzystują, by uchylić się od płacenia podatków. Jeszcze w tym roku w Parlamencie Europejskim mają zostać przeforsowane rozwiązania, które powinny zapobiegać - jak określono - agresywnym planowaniom podatkowym. Te propozycje to surowe kary za unikanie opodatkowania obowiązujące w całej Unii, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta podatnika UE oraz zaostrzone wspólne środki przeciwko rajom podatkowym.

Według szacunków przytaczanych przez Brukselę, unikanie płacenia podatków powoduje, że średnio do budżetów unijnych krajów nie wpływa rocznie równowartość do dwóch procent ich PKB. W przypadku Polski byłaby to kwota około 35 mld złotych.

Czytaj więcej w Money.pl

bESPuHOE
bESPuHOW
podatki
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)