Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd zajmie się regulacją rent socjalnych

0
Podziel się:

Ministrowie omówią też projekt umożliwiający publikowanie wyników badań materiałów budowlanych.

Rząd zajmie się regulacją rent socjalnych
(Maj/Reporter)

Rząd zajmie się jutro między innymi propozycją zmierzającą do tego, by osoby czasowo przebywające za granicą nie traciły prawa do przyznanej im w kraju renty socjalnej. Ministrowie omówią też projekt umożliwiający publikowanie wyników badań materiałów budowlanych.

Propozycję zmian w ustawie o rencie socjalnej przygotował resort pracy i polityki społecznej. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich względnie aspirantury naukowej.

Projekt, którym we wtorek zajmie się rząd, w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował uzależnienie przyznania renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Polski. W czerwcu 2013 r. Trybunał orzekł, że wymóg ten jest nieracjonalny, absolutnie oderwany od istoty renty socjalnej. Według zakwestionowanego przez TK przepisu osoba, wyjeżdżająca z kraju, bez względu na cel wyjazdu, traciła uprawnienie do pobierania renty socjalnej.

Sędziwie TK uzasadniali, że taka regulacja "uderza w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawia jej prawa do godnego życia, w tym do ukończenia studiów za granicą". Trybunał przypomniał też, że renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i prawo nie wymaga, by osoba uprawniona do renty była "aż tak bardzo zintegrowana z państwem i społeczeństwem polskim" - wystarczy, że ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt eliminuje więc z ustawy wymóg faktycznego przebywania na terytorium Polski przy nabywaniu uprawnień do renty socjalnej. Pozostaje natomiast wymóg posiadania w Polsce miejsca zamieszkania. Renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ministrowie zajmą się także projektem zmian w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w Prawie budowlanym umożliwiającym publikowanie wyników badań materiałów budowlanych. Obecnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) nie ma obowiązku informowania o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwoju, Urząd będzie zobowiązany publikować wyniki niezależnie od tego, czy będą one pozytywne, czy negatywne. Zgodnie z tą propozycją GUNB będzie badał te wyroby, które jego zdaniem budzą wątpliwości. Wyniki kontroli mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Według projektu GUNB oraz wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego będą mieli nadal obowiązek informowania producentów, dystrybutorów i sprzedawców materiałów budowlanych o planowanych kontrolach z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Resort chciał wcześniej zniesienia tego wymogu. Podczas uzgodnień międzyresortowych większość ministerstw nie zgodziła się na to, bo ich zdaniem taki zapis wchodziłby w kolizję z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W ich opinii firmy na rynku polskim powinny działać swobodnie.

Z projektu wynika, że wyroby ze znakiem "B" będą wprowadzane na polski rynek na tych samych zasadach, co materiały ze znakiem "CE" trafiające do Polski i UE. Teraz wyroby "CE" są wprowadzane na rynek UE na podstawie tych samych norm technicznych, a wyroby "B" nie są objęte normami europejskimi.

Producenci będą zobowiązani ponadto do przetrzymywania przez 10 lat dokumentacji o materiałach budowlanych. Chodzi m.in. o wydawaną przez instytuty badawcze ich ocenę techniczną czy certyfikaty.

Ponadto ministrowie zajmą się dziś wnioskiem do prezydent o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie, Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Czytaj więcej w Money.pl
Kanada boi się o bezpieczeństwo. Chce tarczy Kanadyjski rząd jest zaniepokojony tym, iż pociski balistyczne wrogich krajów wymierzone w sąsiada Kanady, USA, mogą ostatecznie uderzyć w Kanadę.
Rewolucja w specsłużbach? Po Amber Gold Główną zmianą - oprócz rozdzielenia ustaw - ma być odmienne podporządkowanie tych służb, obecnie podległych premierowi
Bez szans na obniżkę podatków. Tusk ujawnia Premier mówi też o planach w sprawie likwidacji umów śmieciowych. _ Nagła likwidacja doprowadziłaby do zwiększenia bezrobocia _.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)