Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sejm przyjął ustawę okołobudżetową

0
Podziel się:
Sejm przyjął ustawę okołobudżetową
(Jakub Wosik/REPORTER)

- Ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca projekt budżetu i służąca jego prawidłowej realizacji, została w piątek przyjęta przez Sejm głosami posłów PiS oraz Wolnych i Solidarnych. Przeciw przyjęciu ustawy opowiedziała się cała opozycja.

Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 198, wstrzymało się dwóch posłów niezrzeszonych.

Wcześniej Sejm głosami posłów PiS odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odrzuceniu projektu w całości.

"Zgłosiliśmy wniosek o odrzucenie tego projektu, bo to zły projekt. Jednym z argumentów, który dotychczas nie był podnoszony, to sprawa omijania ustaw i możliwości przeznaczania poza kontrolą Sejmu kwoty 300 mln zł na program modernizacyjny, który realizuje minister spraw wewnętrznych z budżetu MON bez kontroli Sejmu. 300 mln zł za plecami posłów to naruszenie albo specjalne warunki dotyczące zdejmowania pieniędzy na wojsko, ale także ustawy o finansach publicznych" - uzasadniała bezpośrednio przed głosowaniem wniosek PO posłanka tej partii Krystyna Skowrońska.

W trakcie debaty nad ustawą okołobudżetową i budżetową opozycja zarzucała rządowi, że "zabiera obywatelom pieniądze" i nie realizuje obietnic wyborczych. Podnoszono także m.in. zarzut utrzymania w przyszłym roku kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości.

Andrzej Kosztowniak w imieniu PiS przekonywał natomiast, że ustawy okołobudżetowej nie da się rozpatrywać w oderwaniu od projektu budżetu. Wskazywał wówczas, że podstawą projektu jest polityka prorodzinna, a drugim filarem bezpieczeństwo. "Budżet ukierunkowany jest jednoznacznie na obywatela i rodzinę" - podkreślił. Ocenił, że budżet na 2017 r. jest z jednej strony optymistyczny, ale z drugiej realny i odpowiedzialny.

Sejm przyjął też w piątek do ustawy trzy poprawki zgłoszone przez PiS.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawa okołobudżetowa, jest ściśle związana z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Wprowadza ona zmiany w kilku ustawach.

Wprowadzono m.in. przepis dotyczący umorzenia pożyczek udzielonych FUS przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2017 r. pożyczek. Zaznaczono, że umorzenie pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

Zamrożony ma być fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

Ustawa przewiduje, że 1 mld 32 mln 721 tys. zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z nimi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości. Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa, niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto ustawa zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W ustawie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z oceny skutków regulacji wynika, że przewidziane w ustawie okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o nieco ponad 2 mld zł.

Prace nad projektem samej ustawy budżetowej na 2017 r. trwają obecnie w Sejmie. Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec września projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, a wydatki - 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc.

Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) - niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

gospodarka
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)