Notowania

budżet
06.12.2008 06:51

Sejm uchwalił budżet

Przyjęte zostały wszystkie autopoprawk zaproponowane przez ministra finansów m.in. obcięcie wydatków o prawie 1,7 mld złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Radek Pietruszka)

*Sejm uchwalił w piątek ustawę budżetową na 2009 r. Przyjęte zostały wszystkie autopoprawki rządu, przewidujące m.in. obcięcie wydatków o prawie 1,7 mld zł. *

Za przyjęciem ustawy głosowało 236 posłów, 190 posłów było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Tuż po głosowaniu ustawy minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że rząd nie przewiduje nowelizacji budżetu.

W środę podczas debaty w Sejmie szef resortu poinformował, że jeśli spadek wzrostu gospodarczego będzie silniejszy od przewidywanych obecnie 3,7 proc., to rząd nie zawaha się przed nowelizacją budżetu.

_ - Nie przewidujemy nowelizacji. Powiedziałem tylko, że gdyby była taka potrzeba, to będzie. Ale takiej potrzeby nie przewidujemy _ - powiedział minister.

_ - Cieszę się, że szybko przegłosowano budżet. Trzecie czytanie pokazuje wielką sprawność koalicji i także racjonalność opozycji _ - dodał Rostowski.

Rostowski nazwał uchwalony budżet _ budżetem odpowiedzialności _, który zapewnia Polsce pewność, że nie powinno być żadnych wstrząsów, np. _ ucieczek od finansowania długu publicznego _, _ żadnych zachwiań kursu _.

_ - Taki budżet na skutek tego, że inflacja będzie powoli spadała, powinien tworzyć - taka jest intencja - przestrzeń dla Narodowego Banku Polskiego, by w miarę bezpieczeństwa takich ruchów, mógł obniżać stopy procentowe _ - powiedział minister. **

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Prywatyzacja w tym roku da więcej niż planowano ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/prywatyzacja;w;tym;roku;da;wiecej;niz;planowano,249,0,405497.html )
* [ Rząd przedstawił "kryzysowy" budżet ]( http://news.money.pl/artykul/rzad;przedstawil;kryzysowy;budzet,40,0,405288.html )
* [ Natalli-Świat: Po poprawce budżet jest nadal zbyt optymistyczny ]( http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/natalli-swiat;po;poprawce;budzet;jest;nadal;zbyt;optymistyczny,187,0,405179.html )
* [ Wskaźniki makroekonomiczne w Money.pl ]( http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/pkb/ )

_ - Wiadomo, że w obecnej sytuacji to właśnie polityka monetarna może być najbardziej skuteczna w podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego _ - podkreślił Rostowski. Zastrzegł jednocześnie, że decyzje dotyczące tej polityki należą do NBP.

_ - Ten budżet jest częścią integralną Planu Stabilności i Rozwoju. Inne elementy tego planu także będą teraz kolejno wdrażane _ - powiedział Rostowski.

Podczas głosowania Sejm rozpatrzył 62 wnioski mniejszości i ponad 250 poprawek. Przyjęte zostały tylko autopoprawki rządu, kilka poprawek PO i kilka poprawek zaproponowanych przez PSL.

Sejm uchwalił autopoprawki rządu umożliwiające udzielanie przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji do kwoty 40 mld zł, oraz pozwalające rządowi udzielenie kredytów i pożyczek rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych do kwoty 2 mld zł.

Posłowie przyjęli autopoprawkę przewidującą niższe wpływy podatkowe o ponad 1,7 mld zł oraz zmniejszającą o taką samą kwotę wydatki. Pozwoli to na utrzymanie planowanego deficytu na poziomie 18,2 mld zł. Korekta wpływów i wydatków wynika z obniżonej przez rząd prognozy przyszłorocznego wzrostu PKB z 4,8 proc. do 3,7 proc.

Uchwalona autopoprawka przewiduje zmniejszenie o prawie miliard złotych przyszłorocznych rezerw celowych i o ponad 700 mln zł wydatków, w tym na niektóre instytucje publiczne i np. Sąd Najwyższy, NSA, KRUS.

| Zgodnie z uchwaloną ustawą deficyt budżetu w 2009 r. wyniesie 18,2 mld zł, o 8,9 mld mniej niż w tym roku. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na finansowanie badań naukowych, pensje dla nauczycieli, budowę dróg krajowych i lokalnych. Zakłada natomiast utrzymanie wydatków poszczególnych resortów na tegorocznym poziomie. Zgodnie z przyjętymi wcześniej przez Komisję Finansów Publicznych poprawkami w przyszłym roku nie wzrosną też wydatki np. kancelarii Prezydenta, Kancelarii Senatu, IPN, KRRiT, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. |
| --- |

Najwięcej, bo 324 mln zł, straci rezerwa związana z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 267 mln zł mniej znajdzie się w rezerwie na finansowanie projektów z udziałem środków z UE, związanych m.in. ze wspólną polityką rolną i rybacką oraz naprawą i budową dróg lokalnych.

Posłowie przyjęli także rządową poprawkę tworzącą nową _ Rezerwę solidarności społecznej _, na którą zostanie przeznaczone 1,14 mld zł. Pieniądze mogą być wydane na osłony dla grup społecznych dotkniętych przez światowy kryzys finansowy.

_ - Kryzys finansowy wymaga elastycznych rozwiązań. Rezerwa będzie używana, jak będziemy wiedzieli, które grupy społeczne potrzebują wsparcia _ - tłumaczył minister posłom.

Środki na _ Rezerwę solidarności społecznej _ mają pochodzić z wyższej akcyzy na alkohol i samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2 litrów.

Z kolei przyjęta poprawka PO zmniejsza o 14,8 mln zł wydatków na kancelarię Sejmu. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rezerwę celową, przewidującą środki na zadośćuczynienie rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983.

* [ Rząd przyjął poprawki budżetowe i plan antykryzysowy ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;przyjal;poprawki;budzetowe;i;plan;antykryzysowy,114,0,405106.html )
* [ Czy 91 miliardów uchroni nas przed kryzysem? ]( http://news.money.pl/artykul/czy;91;miliardow;uchroni;nas;przed;kryzysem,104,0,404584.html )
* [ Petru: Korekta przychodów budżetu jest szokująca ]( http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/petru;korekta;przychodow;budzetu;jest;szokujaca,108,0,404588.html )

Sejm zgodził się na zaproponowane przez PSL zwiększenie wydatków resortu sprawiedliwości o prawie 60 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sądownictwo powszechne, prokuratury oraz więziennictwo, a będą pochodzić z planowanych wyższych wpływów z opłat sądowych. Uznanie znalazła także poprawka ludowców, zmniejszająca dotację do Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS o 50 mln zł. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na rezerwy celowe związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Przyjęta została ponadto poprawka PO zwiększającą o 15 mln zł dotacje i subwencje do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kwota ta ma pochodzić z rezerwy celowej.

Sejm przyjął także poprawkę zwiększającą o 7 mln zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla medalistów paraolimpijskich.

Posłowie zgodzili się także na propozycje rządu, by podnieść o 540 mln zł wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Kwota ta ma umożliwić sfinansowanie kosztów restrukturyzacji stoczni w Gdyni i Szczecinie.

Tagi: budżet, gospodarka, rostowski, wiadomości, wiadmomości, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz