Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
skladki
31.03.2015 00:00

Składki ZUS 2015

Podziel się
Dodaj komentarz

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2017 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2557,80 zł. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi natomiast 3303,13 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 749,94 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 812,61 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 297,28 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 62,67 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 557,80 zł 3 303,13 zł zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 703,90 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 108,71 zł
297,28 zł 62,67 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2017 roku * roku *to 600 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej to 3 303,13 zł, tak jak w przypadku doświadczonych przedsiębiorców.

Składki na ZUS *w okresie styczeń-grudzień 2017 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 *175,92 zł *
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 297,28 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2016 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 433 złote. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2016 roku wynosi natomiast 3 210,60 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 713,35 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 772,96 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 288,95 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 59,61 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 433,00 zł 3 210,60 zł zł 474,92 zł 194,64 zł 59,61 zł 43,79zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 669,56 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 103,40 zł
288,95 zł 59,61 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2016 roku * roku *to 555,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana.

Składki na ZUS *w okresie styczeń-grudzień 2016 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 *162,73 zł *
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 176,33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 288,95 zł

ZUS w okresie styczeń-marzec i kwiecień-grudzień 2015 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi natomiast 3 104,57 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do marca i od kwietnia do grudnia 2015 roku*

Rodzaj konta *Z ubezpieczeniem chorobowym * Bez ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne** styczeń - marzec Konto 83..1 757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenia społeczne* kwiecień - grudzień Konto 83..1 754,67 zł 696,47 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne Konto 78..2 279,41 zł 279,41 zł
Składka na Fundusz Pracy Konto 73..3 58,20 zł 58,20 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. **obowiązującą do 31 marca 2015 r.

kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. *obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 375,40 zł 3 104,57 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 658,71 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 104,55 zł
279,41 zł 58,20 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2015 roku * roku *to 525,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana, w 2014 roku wynosiła natomiast 3 104,57 zł.

Składki na ZUS *w okresie styczeń-grudzień 2015 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 *154,61 zł *
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 279,41 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2014 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 2 247,60 złotych. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2014 roku wynosiła natomiast 3 004,48 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 661,92 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 716,99 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 270,40 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 55,07 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 247,60 zł 3 004,48 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 618,54 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 93,48 zł
270,40 zł 55,07 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2014 roku * roku *to 504,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej wynosiła natomiast 3 004,48 zł.

Składki na ZUS *w okresie styczeń-grudzień 2014 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 *154,61 zł *
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 270,40 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2013 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 227,80 złotych, a składki zdrowotnej 2908,13 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 656,09 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 710,67 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 261,73 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 54,58 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 227,80 zł 2908,13 zł 434,87 zł 178,22 zł 54,58 zł 43 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 613,09 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 97,58 zł
261,73 zł 54,58 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2013 roku * roku *to 480,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2013 r.) a składki zdrowotnej 2908,13 zł.

Składki na ZUS *w okresie styczeń-grudzień 2013 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 141,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 153,12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 261,73 zł

ZUS w okresie kwiecień-grudzień 2012 roku (po podwyżce składki wypadkowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 623,05 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 674,88 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 261,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł 2828,31 zł 412,97 zł 169,25 zł 51,83 zł 40,83 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 582,22 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 92,66 zł
254,55 zł 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku * roku *to 450,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS *w okresie kwiecień-grudzień 2012 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 132,53 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 143,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 254,55 zł

ZUS w okresie luty-marzec 2012 roku (po podwyżce składki rentowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie luty-marzec 2012 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 617,55 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 669,38 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 254,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł 2828,31 zł 412,97 zł 169,25 zł 51,83 zł 35,33 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 582,22 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 87,16 zł
254,55 zł 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku * roku *to 450,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS *w okresie luty-marzec 2012 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 131,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 142,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 254,55 zł

ZUS za styczeń 2012 roku (przed podwyżką składki rentowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą w styczniu 2012 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 575,24 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 627,07 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 254,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł 2828,31 zł 412,97 zł 126,94 zł 51,83 zł 35,33 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 539,91 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 87,16 zł
254,55 zł 51,83 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników __ . _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku * roku *to 450,00 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS *za styczeń 2012 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 122,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 133,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 254,55 zł

ZUS w roku 2011:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 015,40 złotych, a składki zdrowotnej 2704,31zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą w 2011 roku

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 547,99 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 597,37 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 243,39 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 49,38 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 015,40 zł 2704,31 zł 393,41 zł 120,92 zł 49,38 zł 33,66 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 514,33 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 83,04 zł
243,39 zł 49,38 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2011 roku * roku *to 415,80 zł * (30 procent* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r.) a składki zdrowotnej 2704,31 zł.

Składki na ZUS *za 2011 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 113,05 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 123,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 243,39 zł

ZUS w roku 2010:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 1 887,60 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 513,24 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 559,49 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 233,32 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 46,25 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

W związku zewzrostem od 1 stycznia 2010 placy minimalnej, rosną też składki ZUS, które zapłacić muszą właściciele nowych firm. Przez *pierwsze 24 miesiące działalności *mogą one płacić składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru.

Podstawa wymiaru w 2010 roku * roku *to 395,10 zł * (30%* kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.)

Składki na ZUS *za 2010 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 107,43 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 117,11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 233,32 zł

Składki ZUS w roku 2009:

Podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w 2009 roku stanowi kwota: 1915,80 zł. Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest od podstawy: 2491,57 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 520,90 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 567,84 zł*
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 224,24 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 46,94 zł
 • _ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz