Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sprzedawcy gazu na cenzurowanym. Wszyscy

0
Podziel się:

UOKiK zakwestionował umowy spółek gazowych z klientami. Najczęstsze grzechy to... .

Sprzedawcy gazu na cenzurowanym. Wszyscy
(Christian Lagereek. Fahraeus/Dreamstime.com)
bEIShvSJ

Prawo do rozwiązania umowy czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów - to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. W efekcie kontroli, prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wydała 15 decyzji. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany wzorców umów. Jedno postępowanie jest nadal w toku.

Wydane decyzje są efektem kontroli prezes UOKiK, która odbyła się w 2012 roku. Urząd sprawdził umowy, wnioski o ich zawarcie i regulaminy stosowane przez 16 przedsiębiorców: 7 spółek należących do grupy kapitałowej PGNiG oraz 9 największych alternatywnych dostawców gazu. Łącznie zbadano 159 wzorców, na podstawie których ponad 6 milionów konsumentów zawarło umowy. Zakwestionowano wzorce wszystkich sprawdzonych sprzedawców gazu.

W wyniku kontroli prezes wydała 15 decyzji. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany klauzul - pozwoliło to na szybsze wyeliminowanie sprzecznych z prawem postanowień. Jedno postępowanie jest nadal w toku.

bEIShvSL

Do zmiany praktyk zobowiązały się spółki (15): AMBER GAZ w Koszalinie, ANCO w Jarocinie, Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, DUON DYSTRYBUCJA SA, Egesa Grupa Energetyczna w Warszawie (dawniej Entrade Grupa), EWE energia w Międzyrzeczu, G.EN. GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgórnym, Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu, Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie, Mazowiecka Spółka Gazownictwa w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, Pomorska Spółka Gazownictwa w Gdańsku, SIME Polska w Sochaczewie, Tarnogrodzki Zakład Komunalny w Tarnogrodzie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu. Postępowanie, które jest nadal prowadzone dotyczy AVRIO MEDIA w Kostrzynie.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości było stosowanie postanowienia umożliwiającego przedsiębiorstwu energetycznemu bezprawne rozwiązanie umowy. Spółki gazowe przyznały sobie taką możliwość z innych przyczyn niż wynikające z prawa energetycznego, np. z powodu istotnych zmian w funkcjonowaniu rynku gazu, czy zalegania z opłatami wobec poprzedniego dostawcy gazu.

Kontrola UOKiK wykazała również, że większość badanych sprzedawców gazu przyznała sobie możliwość wstrzymania dostaw paliwa z innych przyczyn niż wymienione w przepisach. Przedsiębiorcy mogli odciąć gaz także w innych sytuacjach wykraczających poza ustawowe upoważnienie, jak np. brak dostępu do sieci w przypadku zagrożenia dla mienia lub uszkodzenie gazomierza. Zgodnie z prawem jest to możliwe w przypadku nielegalnego poboru gazu lub gdy instalacja znajdująca u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.

Informacje na temat praw odbiorców gazu można znaleźć w poradniku przygotowanym przez UOKiK. W przypadku sporów z dostawcą paliwa konsumenci mogą zwrócić się do właściwego terytorialnie powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. O pomoc można także poprosić: Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem 800 007 707 i w jej oddziałach, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.

bEIShvSR

Ponadto w strukturach Urzędu Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii. Eksperci URE udzielają porad i praktycznego wsparcia tym odbiorcom energii, którzy mają problemy w relacjach ze sprzedawcami energii elektrycznej, gazu i ciepła.

Czytaj więcej w Money.pl
Tak nas naciągali na gazie. UOKiK ujawnia Nieprawidłowości we wszystkich umowach, jakie konsumenci podpisali z dostawcami gazu - to efekt najnowszej kontroli UOKiK.
Deweloperzy oszukiwali? Posypały się kary UOKiK wydał 22 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając 13 kar w łącznej wysokości blisko 700 tysięcy złotych.
bEIShvTm
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)