Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Stopy procentowe w Polsce będą niższe? Tak uważa Ministerstwo Finansów

0
Podziel się:

Resort szacuje także, że w przyszłorocznym budżecie zabraknie ponad 46 miliardów złotych.

Na zdjęciu: minister finansów Mateusz Szczurek
Na zdjęciu: minister finansów Mateusz Szczurek (Ministerstwo Finansów)

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok proponuje deficyt budżetu państwa w wysokości 46 miliardów 80 milionów złotych. Dochody budżetowe prognozowane są na poziomie 297 miliardów 252,925 miliona złotych, wydatki zaplanowano na 343 miliardy 332,925 miliona złotych - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP. Resort finansów założył również, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku obniży stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego.

Rząd zajmie się projektem budżetu na 2015 rok na jutrzejszym posiedzeniu. Przyjąć ma go dzień później. - _ W 2015 roku zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 46.080 mln zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435,5 mln zł _ - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Ministerstwo Finansów podaje w dokumencie, że prognoza dochodów budżetu państwa na 2015 rok oparta jest na przewidywanej, nieznacznie wyższej niż w 2014 r. dynamice wzrostu PKB 3,4 proc. w porównaniu do 3,3 procent.

_ - Rozwój sytuacji gospodarczej zdeterminowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB 3,4 proc. w ujęciu realnym, średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2 proc., nominalnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej 4,3 proc., wzrostem zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8 proc. oraz wzrostem spożycia prywatnego i publicznego odpowiednio o 3 proc. i 2,2 proc. w ujęciu realnym _ - napisano.

Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok uwzględnia również budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody w wysokości 77.842,493 mln zł, wydatki w wysokości 81.277,996 mln zł.

Resort finansów zaznacza, że aby możliwe było zakończenie w 2016 roku procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski, konieczne jest podjęcie dalszych działań prowadzących do osiągnięcia równowagi finansów publicznych.

_ - Poprawa stanu finansów państwa, realizowana m.in. dzięki konsekwentnemu wzmacnianiu dyscypliny fiskalnej, pozostaje jednym z głównych celów polityki fiskalnej i gospodarczej rządu. Kolejne lata będą więc zorientowane na osiągnięcie przez Polskę średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB, czemu będzie sprzyjać stabilizująca reguła wydatkowa wprowadzona w 2013 roku _ - napisano w uzasadnieniu.

_ - W czerwcu 2014 roku KE uznała, iż Polska podjęła skuteczne działania, wobec czego procedura nadmiernego deficytu (EDP) została zawieszona. W roku 2013 Polska osiągnęła wyniki lepsze niż rekomendowane - deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 4,3 proc. PKB i tym samym był niższy, niż zalecany przez Radę UE. Jednak aby możliwe było zakończenie procedury EDP wobec Polski konieczne jest podjęcie dalszych działań prowadzących do osiągnięcia równowagi finansów publicznych _ - dodano.

Stopy procentowe w dół?

Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2015 rok założyło również, że Rada Polityki Pieniężnej w 2014 roku obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a w 2015 roku pozostawi je bez zmian - wynika również z dokumentu, do którego dotarła PAP.

- _ Założono, że wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, Rada Polityki Pieniężnej obniży w bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt procentowego. Dla 2015 roku przyjęto, że stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie _ - napisano w uzasadnieniu do projektowanej ustawy.

- _ W rezultacie, w 2014 roku stopa referencyjna wyniesie średnio 2,4 procent, a w 2015 r. obniży się do 2,0 proc _ent - dodano. Najbliższe, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 2-3 września.

Czytaj więcej w Money.pl

Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)