Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Szybsze sądy gospodarcze

0
Podziel się:

Rząd przyjął projekt ustawy reformujący krajowe sądownictwo gospodarcze. Według prawników nowe zasady mogą doprowadzić do skrócenia czasu otrzymania orzeczenia nawet o połowę, przez co przedsiębiorcy chętniej będą korzystali z tej formy dochodzenia swoich roszczeń.

Szybsze sądy gospodarcze
(PAP/Radek Pietruszka)
bEIEHBWt

Rząd przyjął projekt ustawy reformujący krajowe sądownictwo gospodarcze. Według prawników nowe zasady mogą doprowadzić do skrócenia czasu otrzymania orzeczenia nawet o połowę, przez co przedsiębiorcy chętniej będą korzystali z tej formy dochodzenia swoich roszczeń.

Jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie informatyzacja wydziałów gospodarczych, a od 2007 roku funkcjonował będzie portal dostępowo - informacyjny, Reforma systemu sądownictwa gospodarczego ma objąć zmiany legislacyjne, informatyzację, wzmocnienie kadrowe oraz szkolenia. który umożliwi składanie wniosków, uzyskiwanie zaś-wiadczeń i informacji za pomocą Internetu.

Kontynuowany będzie także proces wdrażania elektronicznej księgi wieczystej. Sądy gospodarcze otrzymają ok. 390 dodatkowych etatów asystenckich, dzięki czemu każdy sędzia orzekający sądu gospo-darczego będzie mógł liczyć na pomoc asystenta - prawnika, który odciąży go od wielu zajęć. Dodatkowo sędziowie orzekający w sprawach gospodarczych zostaną przeszkoleni z dziedzin związanych z rynkiem i ekonomią.

bEIEHBWv

Rozszerzone zostały kompetencje referendarzy sądowych, którzy będą mogli wydawać zarządzenia wzywające do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych czy wzywających do uiszczenia opłaty sądowej. Otrzymali oni także prawo stwierdzania prawomocności orzeczeń sądowych oraz nadawania klauzul wykonalności.

Zmiany zakładają także obowiązek przedstawiania przez procesujących się przedsiębiorców wszystkich dowodów już na początku procesu, w Obecnie jak prawnik nie przychodzi na rozprawę to można co najwyżej napisać skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych. Ale to już wkróce się zmieni.pozwie i w odpowiedzi na pozew. Skrócenie z roku do sześciu miesięcy czasu dopuszczalnego zwieszenia rozprawy, wysoką grzywnę dla strony lub jej pełnomocnika za nieusprawiedliwione niestawienie się na rozprawę.

Skrócony został czas odpowiedzi na pozew - do dwóch tygodni, ograniczono powództwa wzajemne i w jednej sprawie można złożyć tylko jedno powództwo, a nie dwa jak było dotychczas. Więcej spraw będzie także rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym, a więc bez rozprawy, tylko na podstawie akt i dokumentów.

bEIEHBWW
wiadomości
gospodarka
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)