Notowania

zakaz sprzedaży ziemi
06.04.2016 06:11

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej będzie rozpatrywana przez Senat

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów rolnych z wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz przeznaczonych np. pod budownictwo mieszkaniowe. Jej celem jest zapobieżenie spekulacji ziemią.

Podziel się
Dodaj komentarz
(TOMASZ RYTYCH/REPORTER)

Na dwudniowe posiedzenie zbiera się w środę Senat. W porządku obrad jest m.in. nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz o informacja na temat ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Porządek zostanie uzupełniony o kilka punktów, w tym o ustawę, która wzbudziła już wiele kontrowersji, a mianowicie pomysł rządu PiS wstrzymujący na pięć lat sprzedaż państwowej ziemi rolnej.

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów rolnych z wyjątkiem nieruchomości do dwóch hektarów oraz przeznaczonych np. pod budownictwo mieszkaniowe. Jej celem jest zapobieżenie spekulacyjnym obrotem ziemią po 1 maja, kiedy dobiegnie końca okres ochronny na zakup ziemi przez cudzoziemców, wynegocjowany 12 lat temu, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

W ubiegłym tygodniu ustawa została przyjęta przez Sejm. Posłowie przegłosowali m.in. poprawkę umożliwiającą nabywanie ziemi rolnikowi, który nie należy do KRUS - poprzez zmianę definicji rolnika indywidualnego. Spotkało się to z zadowoleniem ze strony posłów z klubów opozycyjnych.

Kolejną ważną zmianą było dodanie przepisu, który mówi, że sprzedaż ziemi nie dotyczy nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone na cele inne niż rolne. Wcześniej wprowadzono poprawkę, że przepis nie będzie dotyczył też siedlisk rolnych, tj. działek do 0,5 ha, na których stały budynki niewykorzystywane do produkcji rolnej wraz ogródkami przydomowymi.

Najwięcej kontrowersji wzbudził zgłoszony przez PiS i przyjęty przez Sejm zapis zezwalający na zakup i sprzedaż ziemi przez związki wyznaniowe i Kościoły. Posłowie z opozycji pytali, dlaczego rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi wyjątek. Padały zarzuty o niekonstytucyjność tego przepisu.

Na wniosek PiS wykreślony został przepis, w myśl którego wierzyciel nie może żądać od właściciela nieruchomości rolnej ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Dodano przepis stanowiący, że jeśli nabywana nieruchomość wchodzi w skład majątku małżonków, to wystarczy, że jedno z nich będzie rolnikiem indywidualnym.

Doprecyzowano przepis (poprawka PiS), który zakłada, że w przetargach ograniczonych nie może uczestniczyć osoba, która kiedykolwiek nabyła ziemię z państwowego zasobu o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha, przy czym wlicza się powierzchnię gruntów, które zostały zbyte - z wyjątkiem tych na cele społeczne.

Do projektowanej ustawy zostało wprowadzone upoważnienie dla ministra rolnictwa, które pozwoli w drodze rozporządzenia określić sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, a w szczególności od rodzaju i klasy gruntów, miejsca położenia nieruchomości i wartości budynków.

PiS wprowadziło też szereg poprawek dot. ograniczenia prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nie będzie ona dotyczyła m.in. dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego. Będzie ono też ograniczone w przypadku nabycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, jeśli wspólnikiem staje się osoba bliska.

Zaakceptowana przez Sejm poprawka klubu Kukiz'15 dotyczy wykreślenia pewnych przepisów, co ma sprawić, że banki będą musiały być bardziej odpowiedzialne przy udzielaniu kredytów rolniczych, tak by nie doprowadzać gospodarstwa do nadmiernego zadłużania.

Zobacz także: Zwolnienia podatkowe Kościoła

Tagi: zakaz sprzedaży ziemi, wiadomości, gospodarka, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz