Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Warunki, jakie muszą spełnić bukmacherzy, którzy chcą prowadzić działalność w Polsce

0
Podziel się:

Na terytorium Polski przyjmować zakłady bukmacherskie mogą wyłącznie bukmacherzy, którzy otrzymali zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Finansów, a więc dostosowali się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Warunki, jakie muszą spełnić bukmacherzy, którzy chcą prowadzić działalność w Polsce

Przybliżamy nieco procedurę, jaką muszą przejść bukmacherzy, aby móc prowadzić w Polsce legalną działalność.

Jak otworzyć firmę bukmacherską w Polsce?

Rynek hazardowy w Polsce doznał prawdziwego wstrząsu po zmianach w prawie, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. W grudniu 2016 r. przegłosowano bowiem przepisy, obejmujące monopolem państwa automaty do gier (niedawno pierwszy taki salon gier otwarty został w Bydgoszczy), postanowiono także utworzyć jedno internetowe kasyno, którym zarządzał będzie Totalizator Sportowy (w lutym tego roku podpisano umowę z firmą Playtech na wdrożenie takiego kasyna).

Poważne zmiany dotknęły również branżę bukmacherską, która przeszła prawdziwą rewolucję. Jednak bukmacherzy posiadający niezbędne zezwolenie mogą funkcjonować bez przeszkód, ponieważ działalność bukmacherska może być prowadzona przez prywatne firmy z siedzibą w Polsce, UE lub EFTA, a więc nie zdecydowano się na wprowadzenie monopolu państwa w tym zakresie. Postanowiono jednak poczynić zdecydowane kroki w walce z nielegalnymi bukmacherami, którzy za pośrednictwem Internetu docierali do polskich graczy. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze kilka lat temu zagraniczni bukmacherzy nie posiadający zezwolenia wydanego w Polsce „kontrolowali” ponad 90% polskiego rynku zakładów bukmacherskich! Działalność tych firm była więc niezwykle uciążliwa dla legalnych bukmacherów, którym pozostało do podziału zaledwie niespełna 10% polskiego rynku. Przekładało się to oczywiście również na niskie dochody budżetowe państwa z tego tytułu. Zdecydowano więc o wprowadzeniu
radykalnych rozwiązań i zablokowaniu dostępu do stron internetowych bukmacherów nie posiadających polskiego zezwolenia, którzy w jakikolwiek sposób próbują docierać do polskich graczy. Zgodnie z nowymi zapisami prawa utworzono „Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą”, w którym umieszczane są adresy stron internetowych, na których oferowane są gry hazardowe bez zezwolenia. Nałożono również na dostawców Internetu obowiązek blokady takich stron. Banki i pośrednicy płatności finansowych nie mogą z kolei współpracować z firmami oferującymi gry hazardowe bez zezwolenia. Nakładanie blokad na strony oraz zakaz współpracy banków i firm pośredniczących w operacjach finansowych z nielegalnymi w Polsce firmami hazardowymi funkcjonuje już od 1 lipca 2017 r., a więc niedawno minął rok od momentu wejścia w życie tych przepisów. Szara strefa na rynku bukmacherskim znacznie się w tym czasie zmniejszyła, choć nadal nie można powiedzieć że zniknęła. Wprowadzone rozwiązania okazały się więc
zaledwie częściowo skuteczne, choć z pewnością jest znacznie lepiej niż było kiedyś.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów prawa, zezwolenie na organizowanie w Polsce zakładów bukmacherskich otrzymało 3 bukmacherów, przy czym jeden z nich może przyjmować zakłady wyłącznie za pośrednictwem Internetu, drugi wyłącznie w punktach stacjonarnych, a trzeci z wykorzystaniem obu tych metod. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że występują dwa rodzaje wydawanego zezwolenia – jedno na działalność w punktach stacjonarnych, a drugie na działalność przez sieć Internet. Odkąd obowiązują nowe przepisy zezwolenie otrzymały więc 3 nowe podmioty, natomiast na polskim rynku funkcjonuje 9 legalnych bukmacherów z możliwością oferowania zakładów przez Internet oraz 10 bukmacherów mogących przyjmować zakłady w punktach naziemnych (niektóre z tych firm posiadały wydane w Polsce zezwolenie już wcześniej, jeszcze zanim nowe przepisy zaczęły obowiązywać).

Postanowiliśmy przyjrzeć się, co muszą zrobić bukmacherzy, aby otrzymać zezwolenie na działalność bukmacherską w Polsce.

1. * *Tylko spółka akcyjna lub spółka z o.o.

Decydując się na zostanie w Polsce legalnym bukmacherem, należy zarejestrować odpowiedni rodzaj działalności. Ustawodawca przewidział bowiem, że w przypadku podmiotów z siedzibą na terytorium Polski zezwolenie może otrzymać wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z o.o. Jednak możliwe jest otrzymanie zezwolenia również przez podmiot posiadający swoją siedzibę poza Polską - na terenie UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – w tym przypadku podmiot taki musi prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki działającej na zasadach właściwych dla tych spółek. Zagraniczna spółka musi jednak utworzyć w Polsce swój oddział lub ustanowić przedstawiciela. Wspomniany przedstawiciel występował będzie w imieniu i na rzecz spółki, powinien posiadać pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu spółki, a także reprezentował będzie spółkę w sprawach podatkowych. Ponadto, ustanowiony przez zagraniczną spółkę przedstawiciel powinien przechowywać na
terenie Polski dokumentację w języku polskim, m.in. ewidencję dotyczącą działalności.

Spółka decydująca się na wystąpienie o przyznanie zezwolenia na działalność bukmacherską w Polsce musi dysponować kapitałem zakładowym o minimalnej wysokości 2 mln zł. W przypadku, gdy kwota ta wyrażona jest w walucie obcej, to w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 2 mln zł.

2. * *Wniosek o przyznanie zezwolenia

Wszyscy legalni bukmacherzy, którzy działają na terytorium Polski, muszą posiadać zezwolenie wydane przez odpowiednie Ministerstwo. Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność prowadzona jest wyłącznie w punktach stacjonarnych, czy też przez Internet, bowiem w obu tych przypadkach zezwolenie jest niezbędne do prowadzenia legalnej działalności w Polsce. Czas rozpatrywania wniosku może wynieść 6 miesięcy, dlatego ważne jest, aby wniosek taki złożony został odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów bukmacherskich powinien zawierać wiele informacji, dotyczących m.in. spółki oraz jej udziałowców. Niezbędne elementy wniosku przedstawione zostały w Art. 36. Ustawy o grach hazardowych, jednak postaramy się krótko opisać niektóre z nich.

Spółka starająca się o zezwolenie na działalność bukmacherską w Polsce, musi przedstawić, m.in.:

- odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku spółki, której siedziba znajduje się w Polsce),

- informacje o sytuacji finansowej oraz statusie prawnym,

- oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną,

- dane osobowe głównych wspólników (akcjonariuszy), członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki, a także osób mających sprawować zarząd,

- odpis dokumentów upoważniających do władania lokalem, w którym planowane jest przyjmowanie zakładów,

- studium ekonomiczno-finansowe, zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności,

- zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- projekty regulaminów,

- zgodę organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników,

- dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia kapitału,

- oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości (w przypadku spółki rozpoczynającej działalność),

- informację o planowanej dacie rozpoczęcia działalności,

- planowaną wielkość zatrudnienia.

Dodatkowo, jeśli zakłady bukmacherskie mają być przyjmowane również przez Internet, to podmiot je urządzający powinien przygotować również:

- adres oraz dokumentację techniczną strony, za pośrednictwem której przyjmowane będą zakłady bukmacherskie,

- ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,

- zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu,

- projektowany sposób, w jaki bukmacher zamierza weryfikować wiek graczy (pełnoletność).

Przedstawione powyżej wymagania to zaledwie część dokumentów, jakie muszą przedstawić bukmacherzy starający się o zezwolenie na działalność bukmacherską w Polsce. Z pełną listę takich wymagań można zapoznać się bezpośrednio w Art. 36. Ustawy o grach hazardowych.

3. * *Bukmacherzy muszą zadbać o bezpieczeństwo graczy

Poza złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniem wielu restrykcyjnych warunków, wszyscy bukmacherzy chcący otrzymać zezwolenie muszą również przyłożyć dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa graczom i uniemożliwienia udziału w grze osobom niepełnoletnim. Dlatego spółka starająca się o przyznanie zezwolenia musi przygotować regulamin odpowiedzialnej gry, który następnie powinien zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów i wdrożony przez bukmachera. Art. 15i. Ustawy o grach hazardowych szczegółowo określa, co powinien obejmować taki regulamin, m.in. bukmacher powinien umieścić na swojej stronie internetowej:

- informacje o podmiocie urządzającym zakłady bukmacherskie, a także sposobie kontaktu z tym podmiotem,

- informacje o otrzymanym zezwoleniu, a także nazwie organu, który go udzielił,

- regulamin, a także informacje o ryzyku związanym z hazardem oraz informacje o zakazie gry dla osób niepełnoletnich,

- informacje o instytucjach świadczących pomoc osobom z problemami wynikającymi z udziału w grach hazardowych.

Ponadto, bukmacherzy muszą przygotować:

- procedurę weryfikacji wieku graczy, mającą na celu niedopuszczenia do gry osób niepełnoletnich,

- procedurę, której celem jest niedopuszczenie do gry osób, które nie zarejestrują konta gracza lub tymczasowego konta gracza,

- mechanizmy, dzięki którym osoby grające będą mogły kontrolować swoją aktywność na stronie internetowej bukmachera,

- mechanizmy, dzięki którym po wyczerpaniu środków na koncie gracza, osoba grająca nie będzie mogła kontynuować gry (obstawianie „na kredyt” nie będzie możliwe),

- ponadto, na stronie internetowej bukmachera oferta powinna być prezentowana w taki sposób, aby zapewnić ochronę osób małoletnich.

4. * *Opłaty za wydanie zezwolenia

Wydanie zezwolenia nie jest bezpłatne, a więc bukmacherzy za jego wydanie muszą ponieść opłatę w wysokości określonej w ustawie. Szczegółowo tę kwestię reguluje Art. 69. Ustawy o grach hazardowych. Wniesione przez bukmacherów opłaty stanowią dochód państwa.

Podstawowy koszt, który musi ponieść spółka za wydanie zezwolenia wynosi 2.000% kwoty bazowej, a do tego doliczyć należy jeszcze 50% kwoty bazowej za każdy stacjonarny punkt przyjmowania zakładów, 2.000% kwoty bazowej za możliwość urządzania zakładów przez sieć Internet oraz 5.000% kwoty bazowej za każdą stronę internetową, za pośrednictwem której bukmacher planuje przyjmowanie zakładów. Ostateczny koszt wydania zezwolenia będzie więc różny, w zależności od planowanej strategii prowadzenia działalności. Przyjmując jednak, że spółka zdecydowałaby się na przyjmowanie zakładów bukmacherskich za pośrednictwem jednej strony internetowej oraz w 100 punktach stacjonarnych, to koszt wydania takiego zezwolenia oscylowałby w granicach 600.000 zł.

Zezwolenie wydawane jest na okres 6 lat, po czym spółka chcąca kontynuować świadczenie usług bukmacherskich na terytorium Polski powinna wystąpić o jego przedłużenie.

Planując rozpoczęcie tego typu działalności nie należy zapominać również o konieczności złożenia odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Szczegółowo tę kwestię reguluje Art. 63. Ustawy o grach hazardowych. W przypadku, gdy bukmacher otrzymał zezwolenie na urządzanie zakładów przez sieć Internet, wysokość złożonego zabezpieczenia powinna wynieść 480.000 zł. W przypadku punktów stacjonarnych, wymagana wysokość takiego zabezpieczenia uzależniona jest od liczby punktów. Jedno zabezpieczenie wynosi w tym przypadku 40.000 zł, a liczbę niezbędnych zabezpieczeń obliczamy znając konkretną liczbę punktów stacjonarnych bukmachera: od 1 do 3 punktów – 1 zabezpieczenie, 4-6 punktów – 2 zabezpieczenia, 7-9 punktów – 3 zabezpieczenia, 10-20 punktów – 4 zabezpieczenia, 21-30 punktów – 5 zabezpieczeń, 31-40 punktów – 6 zabezpieczeń, itd. zwiększając o 1 liczbę zabezpieczeń za każdą następną rozpoczętą „dziesiątkę” punktów stacjonarnych. W przypadku przyjmowania zakładów bukmacherskich w 100 punktach stacjonarnych oraz za
pośrednictwem Internetu, wysokość wymaganego zabezpieczenia wyniesie więc 960.000 zł. Zabezpieczenie finansowe nie jest jednak kosztem otrzymania zezwolenia, a służy jedynie do zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gry, a także zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Po spełnieniu określonych warunków, złożone zabezpieczenie jest zwalniane, a więc jeśli bukmacher spłaci wszystkie zobowiązania podatkowe oraz nie będą w stosunku do niego złożone uzasadnione roszczenia graczy, to spółka będzie mogła ponownie dysponować tymi pieniędzmi.

Bukmacherzy muszą posiadać zezwolenie

Uzyskanie zezwolenia na działalność bukmacherską nie jest więc łatwe, jednak chcąc prowadzić taką działalność w Polsce koniecznie należy o takie zezwolenie wystąpić, gdyż podmiot oferujący w Polsce gry hazardowe bez zezwolenia może zostać ukarany karą finansową w wysokości nawet 720 stawek dziennych, a także karą pozbawienia wolności do lat 3 lub obiema tymi karami łącznie. Konsekwencje przyjmowania zakładów bez zezwolenia mogą być więc bardzo poważne. Osoba obstawiająca zakłady u bukmachera nie posiadającego wymaganego zezwolenia również może podlegać bardzo wysokiej karze finansowej, wynoszącej nawet do 120 stawek dziennych.

Materiał powstał przy współpracy z partnerem

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)