Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Jacek Frączyk
Jacek Frączyk
|

Ile warta jest polska gospodarka? Trochę więcej niż Facebook, ale mniej od Microsoftu

184
Podziel się

1,7 biliona złotych, a w przeliczeniu 430 mld dolarów. Tyle jest warta cała nasza gospodarka według wyliczeń money.pl. Gdyby potraktować Polskę jako firmę, to porównując ze światowymi koncernami i ich wyceną giełdową dawałoby to nam w sumie czwarte miejsce na świecie, po Apple, Alphabecie (Google) i Microsofcie. Pocieszeniem jest, że wyprzedzamy Amazona i Facebooka, choć… pewnie już niedługo.

Ile warta jest polska gospodarka? Trochę więcej niż Facebook, ale mniej od Microsoftu
(MAN Truck & Bus)
bDTmpIcB

1,7 biliona złotych, a w przeliczeniu 430 mld dolarów. Tyle jest warta cała nasza gospodarka według wyliczeń money.pl. Gdyby potraktować Polskę jako firmę, to porównując ze światowymi koncernami i ich wyceną giełdową dawałoby to nam w sumie czwarte miejsce na świecie, po Apple, Alphabecie (Google) i Microsofcie. Pocieszeniem jest, że wyprzedzamy Amazona i Facebooka, choć... pewnie już niedługo.

Jak otrzymaliśmy wyliczenie tych 430 mld dolarów dla polskiej gospodarki? Na giełdzie do określenia wartości firm służy głównie ich zdolność do osiągania zysku, wypłaty dywidendy. Z tego punktu postanowiliśmy wyjść. Podsumowaliśmy zyski firm, deficyt budżetu państwa i potem przeliczyliśmy na bazie wskaźnika cena do zysku dla warszawskiej giełdy.

bDTmpIcD

Zwyczajowo do prezentacji siły gospodarki używa się „Produktu Krajowego Brutto” (PKB), wskaźnika obrazującego zmiany w kluczowych dla ekonomii obszarach. Ten podaje ile wytworzono wartości dodanej, jakie są inwestycje, spożycie, jak wygląda handel zagraniczny. Ale nadal nie daje informacji, ile to wszystko jest naprawdę warte.

Kłopot z PKB - nieefektywne inwestycje

Przy PKB jest ten problem, że państwo może sztucznie stymulować gospodarkę i to wcale nie w tym kierunku, który da jej przyszłość, nawet jeśli urzędnicy państwowi mieli jak najlepsze intencje. Inwestycje publiczne często stają się obciążeniem, kulą u nogi całego kraju, a PKB zwiększają tylko przez krótki czas.

Takie rzeczy działy się na przykład po wielkich imprezach sportowych w Portugalii, czy Grecji. Niby dane makroekonomiczne w okresie inwestycji cieszyły, liczby na papierze prezentowały się dobrze, później okazywało się jednak, że a to dróg jest za dużo i są słabo wykorzystywane a trzeba płacić na ich utrzymanie, a to obiekty sportowe najlepiej byłoby zaorać i po wielkiej imprezie tylko niszczeją. Zresztą daleko nie trzeba szukać - wielu jeszcze na pewno pamięta, jakie były konsekwencje epoki wielkich inwestycji Edwarda Gierka.

bDTmpIcJ

Stadiony, baseny, hale sportowe są budowane często dla efektu politycznego, bez analizy, czy kiedykolwiek przyniosą zyski, a nawet czy takie przedsięwzięcia są w stanie w ogóle wyjść na zero. Pożytki przez czas budowy osiągają wykonawcy i producenci materiałów budowlanych, ale dla gospodarki jako całości są to profity chwilowe.

Oczywiście nie wszystko musi dawać zysk, są inwestycje wspólne, które mają uprzyjemnić, polepszyć jakość życia ludzi, finansujących to z podatków. Problem dopiero w tym, jeśli takich inwestycji jest za dużo, a udział efektywnej część gospodarki maleje. Taką tendencję stopniowo da się zauważyć w naszym kraju.

Ile zarabia gospodarka?

Bezpiecznym sposobem wyliczenia czy gospodarka rośnie, czy maleje, ale realnie, a nie tylko w zapisach księgowych jest obserwacja zysku. Zysk to główny cel działania firm. Przedsiębiorczy ludzie zakładają swoje przedsięwzięcia, by przynosiły im pożytki materialne, przy okazji często realizując swoje pasje i talenty. Firma się rozwija, gdy rosną możliwości generowania pozytywnego wyniku.

Można więc przyjąć, że i cały kraj się rozwija, gdy zyski w gospodarce rosną. Dzięki temu staje się potem m.in. możliwe podwyższanie płac, czy zwiększanie zatrudnienia, a w konsekwencji więcej wpływa podatków, za które można zbudować... basen, czy publiczny plac zabaw.

bDTmpIcK

Do naszych wyliczeń, które pokazały jakie kwoty zarabia cała gospodarka, zebraliśmy dane z GUS, KNF, NBP i Ministerstwa Finansów, sumując zyski przedsiębiorstw niefinansowych (produkcyjnych, handlowych, usługowych), sektora finansowego (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, maklerskie, TFI, PTE) co skorygowaliśmy o ujemny wynik budżetu państwa. Potraktowaliśmy to wszystko jak jeden wielki organizm o nazwie „Polska Gospodarka”, który daje określone wyniki.

Zyski w polskiej gospodarce (mln zł)
rodzaj firm
niefinansowe *sektor finansowy * w tym: banki w tym: ubezpieczyciele deficyt budżetowy razem budżet + firmy zmiana proc. zmiana proc. pkb (nominalnie)
2006 81287 19945 10697 6653 -25063 76169 31,7 7,8
2007 102176 23007 13674 5298 -15956 109227 23,7 11,0
2008 76534 22218 13658 5779 -24346 74406 -21,1 8,4
2009 92608 17670 8278 6631 -23845 86434 11,7 5,3
2010 105259 20684 11420 6746 -44591 81352 14,2 7,5
2011 110259 24785 15539 6004 -25124 109920 7,2 8,4
2012 100071 21938 15445 6301 -30407 91602 -9,7 4,0
2013 108165 28571 15394 8963 -42194 94542 12,1 1,7
2014 109208 25376 15864 6682 -28977 105608 -1,6 3,8
2015 113442 21169 13095 5726 -42607 92004 0,0 4,1
1 p. 2015 63676 12185 7926 3493 -26149 49712
1 p. 2016 70905 10913 8023 2263 -18684 63134 7,9 3,4
Źródło: money.pl wyliczenia własne na podstawie danych GUS, KNF, NBP, Ministerstwa Finansów

Powyższe dane, nie uwzględniające inflacji, pokazują jak oficjalny wzrost gospodarczy przekłada się na zyskowność przedsiębiorstw.

bDTmpIcL

I tak, o ile nominalny (bez uwzględnienia inflacji) PKB wzrósł w latach 2006-2016 (rok 2016 liczony od lipca 2015 do czerwca 2016) o 71 proc., to zysk gospodarki o zaledwie 38 proc. Przy tym obraz i tak jest lepszy dzięki pierwszym sześciu miesiącom bieżącego roku, kiedy zyski wzrosły o 7,9 proc. w porównaniu z półroczem 2015 r.

Z wyliczeń wynika, że największy zysk polska gospodarka osiągała w 2011 roku - 109,9 mld zł. Najsłabszy w ostatniej dekadzie był rok 2008, kiedy łączny wynik firm i budżetu państwa wyniósł 74,4 mld zł i spadł wtedy o aż 21 proc. rok do roku. Nastąpiło to zaraz po drugim najlepszym 2007 roku, kiedy zysk był na poziomie 109,2 mld zł, tj. wyższy o 23,7 proc. niż rok wcześniej. Można powiedzieć, że po kryzysie finansowym wyszliśmy na zero.

Odnośnie światowego kryzysu finansowego ciekawą wiadomością jest, że w 2008 roku wyniki polskiej branży finansowej, spadały wolniej (o 3,4 proc.) niż firm niefinansowych (o 25,1 proc.), czyli produkcyjnych, handlowych i usługowych. A przecież to banki miały na kryzysie ucierpieć najbardziej. Cały sektor finansowy zarobił wtedy 22,2 mld zł, co stanowiło 22 proc. zysków wszystkich firm, czyli najwięcej w dekadzie. Słabość dopadła banki dopiero rok później.

Dla porównania w pierwszym półroczu 2016 roku udział sektora finansowego w zyskach ogółu firm wyniósł zaledwie 13 proc. Strumień zysków wyraźnie przesunął się do sektora produkcyjno-usługowo-handlowego.

bDTmpIcM

Ile jest warta gospodarka? Facebook i Amazon nas gonią

Teraz wyliczmy, na ile można wycenić całą polską gospodarkę. Według danych Giełdy Papierów Wartościowych na koniec września średni wskaźnik ceny do zysku spółek giełdowych wyniósł 16,0 dla indeksu WIG. Oznacza to, że spółki wyceniane są na poziomie 16-krotnie przewyższającym ich jednoroczne zyski.

Przez tę liczbę mnożymy łączny zysk, jaki firmy i budżet państwa razem dały od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r., czyli przez 105,4 mld zł. Otrzymujemy kwotę 1,7 bln zł, czyli 430 mld dolarów według ostatniego kursu średniego NBP.

Dałoby to firmie „Polska Gospodarka” czwarte miejsce w świecie pod względem wartości. W tym rankingu pierwszą pozycję zajmuje producent iPhone'ów, Apple Inc. z wyceną 613 mld dolarów na koniec trzeciego kwartału. Za Polską Gospodarką byłby Amazon (402 mld dolarów) i Facebook (369 mld dolarów). Obie internetowe potęgi urosły zresztą w ciągu kwartału o odpowiednio 68 mld i 42 mld dolarów. Z czwartego miejsca nie będziemy się więc cieszyć zbyt długo.

Wartość rynkowa największych spółek świata na tle polskiej gospodarki - dane na koniec trzeciego kwartału 2016 r.
Apple (USA) 612,7
Alphabet (Google) (USA) 541,7
Microsoft (USA) 448,2
Polska Gospodarka 430,7
Amazon (USA) 401,6
Facebook (USA) 368,7
Exxon Mobil (USA) 363,2
Berkshire Hathaway (USA) 357,1
Johnson & Johnson (USA) 325,3
General Electric (USA) 266,4
Tencent (Chiny) 260,9
Źródło: wikipedia
bDTmpIde
wiadomości
gospodarka
najważniejsze
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(184)
GRAŁ
4 lata temu
to straszne przyrównywać krajową gospodarkę do korporacji - widać w jakim kierunku idzie światowa globalizacja; taka korporacja nie zapewnia ludziom niczego, często służby zdrowia a jedynie wyzysk pracy za marne grosze więc nie dziwmy się , że sa tyle warte; gospodarka danego kraju musi jeszcze zapewnic swoim obywatelom nie tylko służbę zdrowia ale także bezpieczeństwo (policja, wojsko)
Xxl
4 lata temu
Taki Facebook, Microsoft nigdy w Polsce nie miałby prawa powstać, ponieważ wkrótce pojawił by się Pan z Urzędu Skarbowego z silnym przeczucie przekrętów podatkowych. Później już z gorki: Zablokowanie wszystkich kont,prokurator, areszt dla właściciela, kaucja, 12 lat procesów, zwycięstwo w sądach wszystkich instancji, odszkodowanie dla firmy 12 000 zł, firma przechodzi do historii, podatkow z niej 0, pracownicy na zasilkach, Pan z U S awansuje, Prokurator awansuje, Pan naczelnik z US z drwiacym uśmiechem stwierdza, ze wszystko odbyło się zgodnie z prawem i również awansuje do Ministerstwa. Oto prawdziwa wartość Polski.
@
4 lata temu
@DARIUSZ 2016-10-23 10:44 tak pewnie kiedyś zrobię. bo to nudne żyć w kraju w którym człowiek człowiekowi wilkiem. w którym na każdego bardziej przedsiębiorczego niż reszta patrzy się jak na złodzieja. kraju w którym jak kupisz sobie pi.. używanego 10 letniego suva, to sąsiedzi patrzą na to auto z olbrzymią zazdrością, a tobie by do gardła skoczyli jakby mogli. jak byłem młody, miałem poczucie, że jestem patriotą. parę lat po studiach i już urzędnicy i reszta społeczeństwa nauczyła mnie gdzie ten swój młodzieńczy patriotyzm mogę sobie wsadzić. niestety tak to już u nas jest. a później piszą artykuły w stylu "10 marek założonych przez Polaków, które odniosły olbrzymi sukces" a które opisują sukces ludzi, którzy wyjechali z tego kraju, bo trudno było im tu żyć. 27 lat po odzyskaniu niepodległości dalej wyjeżdżają stąd ludzie - już nie przez ucisk komunistów, tylko przez ucisk urzędasów i reszty zazdrosnego, zawistnego, życzącego wszystkim źle społeczeństwa.
bDTmpIdf
wartosc
4 lata temu
To niech Unia Europejska przydzieli Microsoftowi kwoty uchodźców oraz zleci tworzenie całej infrastruktury społecznej dla nich oraz dla pozostałych przez nich zatrudnionych, którzy otrzymują od nich jakieś drobne na waciki.
jkj
4 lata temu
Komuchy , platformersy- tuskowe złodzieje , żydzi , ciężko 'pracowały i pracują' na taką sytuację. Zapomniał bym jeszcze "wybitny ekonomista Lech Wałęsa' też.
...
Następna strona