Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w OFE. Jest nowy projekt ustawy

0
Podziel się

Nie trzy, a cztery miesiące na wybór między OFE a ZUS i możliwość zmiany decyzji - to podstawowe założenia. Zobacz pozostałe ustalenia.

Zmiany w OFE. Jest nowy projekt ustawy
(Matloch/Reporter)
bEpPVSGd

Ubezpieczeni będą mieli cztery miesiące - a nie trzy - na wybór, czy chcą oszczędzać na emeryturę w OFE, czy w ZUS-ie - przewiduje nowa wersja projektu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym. Zrezygnowano też z obowiązku inwestowania 75 procent aktywów OFE w akcje. Na piątek _ w trybie nagłym _ zwołano posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów, który zajmie się projektem - wynika z informacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.To dobra, ale bardzo trudna droga - oceniają eksperci.

Aktualizacja 22:54

Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu pracy

bEpPVSGf

Nowa wersja projektu, która została przekazana Komitetowi Rady Ministrów, opublikowana została na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Pierwotną jego wersję resort pracy zamieścił na początku października. W trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych szereg zastrzeżeń do dokumentu zgłosili partnerzy społeczni, ale także instytucje administracji publicznej.

Projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mieli cztery miesiące (do 31 lipca 2014 r.) na decyzję, czy chcą, by 2,92 proc. pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że chce oszczędzać w OFE, jego składki automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie.

Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS-ie nie będzie ostateczna. Po dwóch latach, w 2016 r. otworzy się kolejne czteromiesięczne _ okienko czasowe _ na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS-ie. Następne _ okienka _ będą otwierane co cztery lata. W pierwotnym projekcie zakładano, że na wybór między OFE a ZUS przyszli emeryci będą mieli trzy miesiące.

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS-u. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS-ie, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach.

bEpPVSGl

Projekt zakłada, że od 3 lutego 2014 r. fundusze emerytalne nie będą mogły inwestować w skarbowe papiery dłużne oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. W projekcie nie ma już przepisu, który upoważniał rząd do określenia limitów lokat w poszczególne kategorie aktywów. Limity te mają się znaleźć w ustawie. W aktualnym projekcie zrezygnowano też z narzuconego OFE minimalnego 75-proc. limitu inwestowania w akcje, który miał obowiązywać przez dwa lata, licząc od 4 lutego 2014 r.

Dokument przewiduje zachętę do oszczędzania na emeryturę w tzw. trzecim filarze. Wprowadzona zostanie zryczałtowana stawka dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), która wyniesie 10 proc. Dochód, który jest przekazywany na IKZE pozostanie zwolniony z podatku, jak to jest obecnie. Na IKZE będzie można wpłacić co roku 120 proc. średniego wynagrodzenia, co odpowiada obecnie kwocie 4 tys. 456 zł.

Oszczędzanie w OFE będzie tańsze, bowiem opłaty pobierane przez fundusze spadną z 3,5 proc. do 1,75 proc. Niższe będą także opłaty naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE; spadną one z 0,8 proc. do 0,4 proc.

Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc). Rozwiązanie to ma chronić przyszłych emerytów przed tzw. ryzykiem złej daty. Chodzi o sytuację, kiedy świadczenia osób przechodzących na emeryturę byłyby znacznie niższe, jeśli przejście na emeryturę wypadłoby np. w czasie giełdowej bessy. ZUS będzie także informował klientów o stanach kont.

bEpPVSGm

Projekt przewiduje rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS-ie, który będzie wypłacał emerytury, będą mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

W opublikowanym dziś projekcie złagodzono restrykcje związane z zakazem emisji i publikacji reklam dotyczących OFE. Projektowane przepisy mówią, że informacje o OFE powinny obiektywnie przedstawiać sytuację finansową funduszu oraz ryzyko związane z przystąpieniem do niego. Zakazana będzie reklama funduszy niespełniająca tych warunków oraz reklama wprowadzająca w błąd. Za złamanie zakazu fundusz może dostać karę do 3 mln zł.

Poprzednia wersja projektu wprowadzała zakaz _ prowadzenia działalności polegającej na publikacji i emisji reklam dotyczących otwartych funduszy _. Za publikację, udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji reklamowych o otwartym funduszu - wbrew zakazowi - groziła grzywna do 1 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

W piśmie przewodnim wysłanym wraz z projektem do Komitetu Rady Ministrów i opatrzonym klauzulą _ bardzo pilne _ minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz prosi o zorganizowanie w trybie pilnym dodatkowego posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, co wiąże się z koniecznością obniżenia składki przekazywanej do OFE do 2,92 proc. z dniem 1 lutego 2014 r. Pozwoli to również wprowadzić 14-dniowe vacatio legis dla wejścia w życie ustawy.

bEpPVSGn

Resort pracy wyjaśnił ponadto, że uwagi Narodowego Banku Polskiego dotyczące np. likwidacji opłat od składki i radykalnego obniżenia opat za zarządzanie zostaną zaprezentowane Komitetowi Stałemu Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów celem ewentualnych zmian.

"Rząd idzie w dobrym kierunku, ale wybrał bardzo trudną i niepewną drogę"

W sprawie OFE rząd idzie w dobrym kierunku - oceniła prof. Leokadia Oręziak z SGH w środę podczas debaty poświęconej reformie emerytalnej w Polsce, zorganizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta, we współpracy z Fundacją ICRA.

#


bEpPVSGo

- Można powiedzieć, że rząd idzie w dobrym kierunku, ale wybrał bardzo trudną i niepewną drogę, która w istocie może nic nie dać - _ powiedziała prof. Oręziak. Jej zdaniem jest ryzyko, że droga ta będzie nieskuteczna, zważywszy na ogrom zastrzeżeń, które zostały zgłoszone do projektu. _

- _ Wygląda na to, że to się może skończyć tak, że trzeba będzie bezwzględnie - mając absolutnie nóż na gardle - zawiesić bezterminowo przekazywanie składek do OFE _ - powiedziała. W jej opinii w przeciwnym razie rząd będzie musiał prosić na rynkach międzynarodowych o pożyczki, które pozwolą na finansowanie długu związanego z funkcjonowaniem otwartych funduszy emerytalnych. Dodała, że decyzję o zawieszeniu składek do funduszy emerytalnych podjęto np. w Rosji.

Ekspert fundacji ICRA (International Centre for Research and Studies) Michał Polakowski zwrócił uwagę, że reforma emerytalna z 1999 r., kiedy wprowadzono OFE, poprzez generowanie deficytu powoduje, iż wypychane są inne wydatki socjalne. Jego zdaniem twórcy reformy niedoszacowali ryzyka politycznego związanego ze zmianami i przeszacowali korzyści ekonomiczne.

- _ Bardzo optymistycznie reformatorzy zakładali, że ta reforma się uda, że następne rządy ją zaakceptują, że zaakceptują ją obywatele _ - mówił ekspert. Jednocześnie zyski ekonomiczne reformy emerytalnej były przeszacowane. - _ Zakładano, że bardzo szybko uda się usunąć oddzielne traktowanie poszczególnych grup zawodowych, tymczasem to się okazało niemożliwe _ - powiedział.

_ Czytaj więcej w Money.pl * [ ( http://static1.money.pl/i/h/255/m258559.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus;kosztuje;nas;ponad;4;mld;zl;ile;poszlo;na;ojca;mateusza;i;lato;z;radiem,5,0,1415941.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) ZUS kosztuje nas ponad 4 mld zł. Ile poszło na Ojca Mateusza i Lato z Radiem? * [ ( http://static1.money.pl/i/h/80/m91472.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sytuacja;demograficzna;w;polsce;jest;dramatyczna,109,0,1411181.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Sytuacja w Polsce jest dramatyczna! * [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/m285355.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowe;fakty;w;sprawie;zmian;w;ofe,223,0,1398239.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Nowe fakty w sprawie zmian w OFE * [ ( http://static1.money.pl/i/h/82/m278098.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/prof;leszek;balcerowicz;ostro;odpowiada;janowi;krzysztofowi;bieleckiemu,42,0,1397034.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Balcerowicz ostro odpowiada Bieleckiemu _

bEpPVSGG
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)