Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w prawie zamówień publicznych. Krok w dobrą stronę?

0
Podziel się:

Umowy będą bardziej transparentne i konkurencyjne, a środki publiczne będą wydawane bardziej racjonalnie - oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan i BCC.

Zmiany w prawie zamówień publicznych. Krok w dobrą stronę?
(Omers/Dreamstime)
bFeqGXoB

Zamówienia publiczne będą bardziej transparentne i konkurencyjne, a środki publiczne będą wydawane bardziej racjonalnie - tak o noweli Prawa zamówień publicznych, która trafiła do Senatu, mówią eksperci Konfederacji Lewiatan i BCC.

Ekspert BCC, radca prawny Łukasz Bernatowicz zwrócił uwagę na zapis w noweli, który dotyczy zatrzymania wadium. Chodzi o sytuację, w której oferent zamierzał złożyć niemożliwą do realizacji ofertę. Możliwość zatrzymania wadium w tym przypadku - zdaniem Bernatowicza - będzie skutecznie odstraszać wykonawcę i wyeliminuje go na wczesnym etapie z przetargu.

Regulacja zakłada ponadto, że zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy wyjaśnień, jeśli cena będzie o co najmniej 30 proc. niższa od wartości zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Teraz - jak przypomniał Bernatowicz - zamawiający powinien rozpocząć procedurę wyjaśniającą, gdy cena oferty odbiega o 10 proc. od średniej ceny ofert o zbliżonych cenach lub o 20 proc. od wartości szacunkowej zamówienia.

bFeqGXoD

BCC popiera ponadto przepis noweli, zgodnie z którym wyjaśnienia wykonawcy w sprawie wysokości proponowanej ceny w ofercie mają dotyczyć m.in. kosztów: metody wykonania zamówienia, technologicznych i pracy.

Bernatowicz odniósł się do rozwiązania ustawy, które przewiduje, że jedynym kryterium oceny ofert może być cena, jeśli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. _ - Ocena tej zmiany nie jest jednak jednoznaczna. Niedookreślone wydaje się przede wszystkim pojęcie powszechnej dostępności przedmiotu zamówienia _ - podkreślił.

Ekspert BCC wskazał też na zapis noweli, za którym opowiadała się jego organizacja. Umożliwia on renegocjowanie umów w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości płacy minimalnej czy składek na ubezpieczenie społeczne.

BCC pozytywnie oceniło ponadto rozwiązanie dotyczące rozszerzenia obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych m.in. o obowiązek przygotowania wzorów dokumentów, w tym umów, regulaminów, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

bFeqGXoJ

Według regulacji ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy, jeśli jest on stroną lub uczestnikiem postępowania odwoławczego, a na zamawiającym, gdy nie jest uczestnikiem postępowania. _ - Wyraźne wskazanie osób odpowiedzialnych za wykazanie, iż cena oferty nie była rażąco niska jest dobrym rozwiązaniem _ - ocenił Bernatowicz.

Według Konfederacji Lewiatan najważniejsze zmiany w noweli to: _ umożliwienie waloryzacji umów w przypadku zmian minimalnego wynagrodzenia, podatku VAT i stawki ZUS, wprowadzenie wymogu zatrudniania pracowników na umowy o pracę, kiedy charakter zamówienia tego wymaga oraz ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny _.

Konfederacja Lewiatan oceniła, że jeśli Senat przyjmie nowelę w wersji uchwalonej przez Sejm to zamówienia publiczne staną się bardziej transparentne i konkurencyjne. _ Zwiększy się również zainteresowanie zamówieniami publicznymi wśród przedsiębiorców, którzy do tej pory nie brali w nich udziału, ponieważ nie chcieli konkurować tylko i wyłącznie ceną _ - podkreślił ekspert Konfederacji Lewiatan Marek Kowalski.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w uchwalonej przez Sejm ustawie zabrakło jednak przepisów przejściowych, które chroniłyby interesów przedsiębiorców w przypadku kontraktów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Konfederacja poinformowała, że złożyła poprawkę w tej sprawie do marszałka Senatu.

bFeqGXoK

Czytaj więcej w Money.pl

bFeqGXpe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)