Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Tomasz Sąsiada
|

Banki w Polsce. KNF podsumowała, jak radziły sobie w pierwszym kwartale 2017 roku

0
Podziel się:

Wzmocnienie bazy kapitałowej banków, zwiększenie akcji kredytowej, zmniejszenie liczby kredytów walutowych i kredytów zagrożonych - to niektóre wnioski zawarte w przedstawionym w piątek na stronie KNF raporcie o sytuacji banków w pierwszym kwartale 2017 roku.

Banki w Polsce. KNF podsumowała, jak radziły sobie w pierwszym kwartale 2017 roku
(Piotr Jedzura/REPORTER)

Komisja podkreśla, że w I kwartale 2017 roku "sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych".

Z raportu wynika m.in., że w I kwartale br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej banków (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r. do 178,1 mld zł na koniec marca br., tj. o 1,5 proc.; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1 proc. do 16,5 proc., a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7 proc. do 17,9 proc.).

Problemy banków spółdzielczych

Raport przyznaje zarazem, że na koniec marca br. siedem banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (dwa w zakresie funduszy własnych, trzy w zakresie współczynników kapitałowych, a dwa zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), choć ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był marginalny (0,3 proc.).

Ponadto, dodaje komisja w raporcie, jeden bank komercyjny oraz 34 banki spółdzielcze nie spełniały zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 2,2 proc.). "Pomimo że liczba i udział banków niespełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny" - czytamy w raporcie.

Zobacz także: Zobacz też: Pieniądze w ramach MdM rozeszły się w kilka godzin

Z raportu wynika, że sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Nadal utrzymuje się też nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7 proc.).

Wyniki w dół

Zrealizowany przez sektor bankowy w pierwszym kwartale wynik finansowy netto okazał się jednak o 385 mln zł niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pogorszenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora; 17 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł) - dodaje raport.

Jednocześnie, dodaje raport, "przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy, dalszą poprawą nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów, jak też środowisko niskich stóp procentowych sprzyjały zwiększeniu skali działania sektora bankowego w niektórych obszarach".

W strukturze własnościowej sektora odnotowano wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych (z 43,4 proc do 44,9 proc.), co wynikało głównie ze wskazanego wyżej okresowego przyrostu sumy bilansowej banku państwowego.

Udział państwa w sektorze pójdzie w górę

"W kolejnym okresie dojdzie jednak do zasadniczej zmiany struktury własnościowej w sektorze bankowym, w związku z przejęciem kontroli nad Bankiem Pekao SA przez kapitał polski (PZU SA i PFR SA), co doprowadzi do zwiększenia udziału kapitału krajowego w aktywach sektora do około 55 proc." - zaznacza KNF w raporcie.

W I kwartale br. odnotowany też został przyrost akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 10,5 mld zł, tj. o 0,9 proc.; po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut o około 24,5 mld zł, tj. o 2,1 proc.), był znacznie wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. (ponad czterokrotnie) - zaznacza komisja. "Wynikało to głównie ze wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu ze wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych i sektora finansowego" - głosi raport.

Przyrost kredytów dla przedsiębiorstw, był bowiem znacznie wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ub.r. (o około 60 proc.).

Stan gospodarki sprzyja braniu kredytów

"Rozwojowi akcji kredytowej sprzyja środowisko niskich stóp procentowych, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz względna stabilizacja cen na rynku nieruchomości. Dodatkowo popyt wzmocniony jest przez program 'Mieszkanie dla Młodych'. W strukturze walutowej portfela odnotowano dalsze zmniejszenie udziału kredytów walutowych (z 41,4 proc. na koniec ub.r. do 39,6 proc. na koniec marca br.), jak też obniżenie stanu zadłużenia w walucie oryginalnej (zadłużenie z tytułu kredytów CHF zmniejszyło się z 32,6 mld CHF na koniec ub.r. do 32,0 mld CHF na koniec marca br.)" - czytamy w raporcie.

Wyższy o ok. 5 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego był też przyrost stanu portfela kredytów konsumpcyjnych.

"Zwiększeniu akcji kredytowej sprzyja poprawa sytuacji na rynku pracy, rekordowo wysoki poziom optymizmu konsumentów, niskie stopy procentowe, poprawa jakości kredytów, jak też modyfikacja strategii działania części banków w kierunku większego udziału krótkoterminowych kredytów detalicznych. Dodatkowym czynnikiem, który może mieć korzystny wpływ na rozwój akcji kredytowej w tym obszarze jest uruchomiony w ub.r. Program 'Rodzina 500 plus', który może zwiększać skłonność części gospodarstw domowych do zwiększenia swojego zadłużenia, jak też skłonność banków do rozszerzenia akcji kredytowej" - piszą autorzy raportu.

Stabilna pozostaje też, wynika z raportu, jakość portfela kredytowego. W I kwartale br. odnotowano m.in. zmniejszenie stanu kredytów zagrożonych. "Obniżenie stanu kredytów zagrożonych w połączeniu ze wzrostem portfela kredytowego doprowadziło do zmniejszenia udziału kredytów zagrożonych (z 6,1 proc. na koniec ub.r. do 6,0 proc. na koniec marca br.)" - głosi raport.

"Obserwowane w I kwartale przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki przekłada się na dalszą poprawę sytuacji i nastrojów przedsiębiorstw, poprawę na rynku pracy (rekordowo niska stopa bezrobocia) oraz poprawę sytuacji gospodarstw domowych i nastrojów konsumentów, które kształtują się na rekordowo wysokim poziomie (istotną rolę odgrywa też Program 'Rodzina 500 plus', który znacząco zwiększył dochody części gospodarstw domowych). Tym samym można uznać, że otoczenie makroekonomiczne sprzyja rozwojowi sektora bankowego" - czytamy w raporcie.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)