Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
e-administracja
31.07.2013 06:00

Trzeba zliwkidować urzędy skarbowe

Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego, budowanie e-administracji nie ma sensu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Lukasz Grudniewski/East News)

Za dużo papierów, za mało możliwości. Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego z Centrum imienia Adam Smitha, w Polsce e-administracja rozwija się zbyt wolno.
Rząd przyjął pakiet zmian, który nakłada między innymi obowiązek korespondencji urzędów z petentem. Będą one także musiały zakładać elektroniczną skrzynkę podawczą. Gwiazdowski podkreśla, że rząd musi zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz.

- _ Życie przenosi się do internetu. Dobrze by było w tym internecie móc robić coraz więcej rzeczy, zwłaszcza w relacjach z administracją _ - uważa ekspert. - _ Im więcej będzie takich możliwości, tym lepiej. _

Robert Gwiazdowski zaznacza jednak, że budowanie kolejnych systemów elektronicznych nie ma sensu. Lepiej wykorzystać te istniejące.

- _ Trzeba stworzyć jedną wielką agencję rozliczeniową państwa. Zlikwidować urzędy skarbowe, izby celne, urzędy celne itd. Oprzeć się na systemie, który już jest i nie wydawać pieniędzy na tworzenie nowego. Będzie to zgodne z interesem podatników, którzy muszą to wszystko sfinansować. _

Nowelizacja jest jednym z etapów zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/202/m278474.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/internet;w;polsce;wolny;i;trzykrotnie;drozszy;niz;w;luksemburgu,12,0,1355020.html) *Internet w Polsce wolny i trzykrotnie droższy niż w bogatym Luksemburgu * Za wyższą cenę dostajemy lepszą jakość? A skąd! W całej Unii Europejskiej łącza są o 40 procent szybsze. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez instytucje publiczne w kontaktach z obywatelami elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), a także m.in. rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki). Profil zaufany jest bezpłatną formą uwierzytelnienia tożsamości obywatela w kontaktach z administracją.

Projekt zakłada też stworzenie bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne oraz wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego mają dotyczyć zwiększenia zakresu komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Chodzi o to, aby uczestnicy postępowania wyrazili zgodę na stałe kontaktowanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonych sprawach prowadzonych na podstawie kpa.

Wprowadzona ma być także możliwość wyrażenia przez uczestników postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego. Projekt zakłada także zwiększenie możliwości elektronicznego wglądu w akta spraw w organach administracji publicznej, w których wdrożony został system elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/106/124010.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/komentarze/artykul/michal;boni;wprowadza;urzednikow;w;xxi;wiek;zbyt;wczesnie,69,0,1355589.html) *Michał Boni wprowadza urzędników w XXI wiek. Zbyt wcześnie * Urzędy dostępne on-line? O cyfrowej rewolucji pisze Bartosz Chochołowski.

Wprowadzona ma być także nowa przesłanka dopuszczająca stosowanie e-doręczeń; zgodnie z nią już samo złożenie elektronicznego podania obliguje organ do komunikacji drogą elektroniczną. W projekcie dopuszczono także stosowanie elektronicznych kopii dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie administracyjnej. Kopie muszą zostać jednak uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Również w zmianach dotyczących Ordynacji podatkowej zaproponowano zgodę na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznych, e-doręczenia dokumentów, elektroniczny wgląd w akta sprawy.

Zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują zapewnienie kompleksowej elektronizacji postępowania sądowo-administracyjnego.

Chodzi m.in. o wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w sądach administracyjnych jako mechanizmu wspierającego prowadzenie akt sprawy sądowej; możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej; kompleksowe uregulowanie kwestii tworzenia i doręczania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ESP/podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej w Money.pl
Administracja publiczna on line? Idą zmiany Nowe przepisy mają ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami oraz zwiększyć liczbę i jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.
Te zmiany dotkną kilkaset tysięcy Polaków Zawierają one m.in. propozycje zmian w urlopach, ewidencjonowania czasu pracy i systemie wynagrodzeń oraz zakładają stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.
Koniec z zatorami płatniczymi? Jest ustawa Prezydent podpisał ustawę o terminach w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają obronić przedsiębiorców przed zatorami płatniczymi.
Tagi: e-administracja, projekt, wiadomości, wywiad
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz