Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak działają fundusze inwestycyjne

0
Podziel się:

Nie trzeba być bankiem aby inwestować. Istnieją inne, alternatywne instytucje zbierające od swoich klientów pieniądze, aby w ich imieniu inwestować je na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych. Fundusze biorą oczywiście za to prowizje nie gwarantując w większości przypadków uzyskania konkretnego zysku. Zdarza się wręcz, że przynoszą straty.

Jak działają fundusze inwestycyjne
(H-Gall/iStockphoto)

Nie trzeba być bankiem aby inwestować. Istnieją inne, alternatywne instytucje zbierające od swoich klientów pieniądze, aby w ich imieniu inwestować je na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych. Fundusze biorą oczywiście za to prowizje nie gwarantując w większości przypadków uzyskania konkretnego zysku. Zdarza się wręcz, że przynoszą straty.

Teoretycznie fundusz inwestycyjny działa jak bank. Zbiera pieniądze od swoich klientów, zamieniając je na tzw. jednostki uczestnictwa. Te jednostki uczestnictwa są codziennie wyceniane i zmienia się ich wartość. W zależności od zysków bądź strat przynoszonych przez fundusze jednostki uczestnictwa rosną bądź maleją. Za zarządzanie naszymi pieniędzmi fundusze pobierają opłatę, będącą najczęściej określonym procentem od powierzanego przez nas kapitału i pobieraną zwykle na samym początku inwestycji. W każdej chwili możemy wycofać się z inwestycji i umorzyć nasze jednostki uczestnictwa zamieniając je z powrotem na gotówkę po aktualnej cenie jednostek uczestnictwa. Trwa to jednak zwykle kilka dni.

Fundusze jak już wcześniej wspomniałem nic nam generalnie nie gwarantują (poza sporadycznymi wyjątkami), czyli ryzyko inwestycyjne zostaje przy nas, inaczej niż w przypadku lokat bankowych, gdzie całość ryzyka brał na siebie bank. Jednak potencjalne zyski są znacznie większe niż w przypadku lokat bankowych, w myśl zasady dodatkowy zysk za dodatkowe ryzyko. Pod warunkiem oczywiście, że zysk uda się zrealizować.

Towarzystwa funduszy mają w swojej ofercie różne produkty – fundusze, będące ofertą dla klientów o różnych preferencjach w zakresie ryzyka i potencjalnych zysków. Działanie funduszy polega na budowaniu portfela różnych lokat i inwestycji - dzięki dużej skali tych inwestycji oraz umiejętnej ich dywersyfikacji mogą osiągnąć lepsze rezultaty pod względem zyskowności i ryzyka niż indywidualny inwestor. Teoretycznie szary zjadacz chleba ma także znacznie mniejszą wiedzę na temat rynku niż specjaliści zatrudnieni przez fundusze. Często więc opłaca się zapłacić funduszowi prowizję, a i tak osiąga on, zwłaszcza w dłuższym okresie, lepsze rezultaty, niż gdybyśmy sami próbowali prowadzić własny portfel.

Istnieją różne typy funduszy skierowane do potencjalnych klientów o różnych preferencjach w zakresie zysku i ryzyka. Są to fundusze rynku pieniężnego i obligacji, fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone, fundusze akcji, aktywnej alokacji i typu „klik”. Oczywiście wymienione przeze mnie typy są pewnym uproszczeniem, podziały są bardziej skomplikowane. Oczywiście już same nazwy typów funduszy mówią nam o ich ryzyku i potencjalnej zyskowności. Jednak zawsze należy przeczytać szczegóły zasad inwestowania funduszu, w który zdecydujemy się zainwestować. Nie raz różnice funduszy poszczególnych towarzystw należące teoretycznie do jednej grupy różnią się bardziej od siebie niż niektóre fundusze z różnych grup.

Wyniki funduszy są w większym stopniu zależne od koniunktury gospodarczej, fundusze bowiem cześć powierzonych im środków bezpośrednio inwestują w gospodarkę, kupując akcje firm. Od ich kondycji ekonomicznej zależy, czy akcje zakupione przez fundusz zyskają, czy też być może firma zbankrutuje i fundusz trwale utraci zainwestowane środki. Inwestowanie w fundusze jest bardzo popularne w USA, znacznie mniej w Europie nadal preferującej lokaty bankowe. Również i my jesteśmy oswajani z pojęciem funduszu poprzez reformę systemu emerytalnego, niewielką część naszych składek inwestują właśnie pewnego szczególnego rodzaju fundusze – Otwarte Fundusze Emerytalne, od jakości ich zarządzania może zależeć w ponad 30% wysokość naszej emerytury, z czego chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę.

Oszczędzaj i inwestuj
pieniądze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)