Trwa ładowanie...
Notowania

Oszczędzaj i inwestuj

Wynajem mieszkania. Zobacz, w którym mieście jest on najbardziej opłacalny
09.01.2016 12:10

WYNAJEM MIESZKANIA
 / 
Wynajem mieszkania. Zobacz, w którym mieście jest on najbardziej opłacalny

Według wyliczeń specjalistów, inwestycja w mieszkanie na wynajem w Gdańsku zwróci się po 17 latach i 9 miesiącach.

Giełda i akcje, jak w nie inwestować?
27.12.2005 14:20

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Giełda i akcje, jak w nie inwestować?

Giełda to duże ryzyko, można wiele zarobić, można dużo stracić. Tutaj bez porządnej wiedzy, analizy finansowej, dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycji lepiej się nie zapuszczać.

Co to jest obligacja – inwestycje w papiery dłużne
27.12.2005 14:14

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Co to jest obligacja – inwestycje w papiery dłużne

Skarb państwa, jak wiemy, generalnie cierpi na chroniczny brak dochodów, które mogłyby pokryć jego wzrastające potrzeby wydatkowe. Aby zatykać ciągle powstającą dziurę musi pożyczać pieniądze, albo sprzedawać majątek będący w jego dyspozycji.

Jak działają fundusze inwestycyjne
27.12.2005 14:13

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Jak działają fundusze inwestycyjne

Nie trzeba być bankiem aby inwestować. Istnieją inne, alternatywne instytucje zbierające od swoich klientów pieniądze, aby w ich imieniu inwestować je na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych. Fundusze biorą oczywiście za to prowizje nie gwarantując w większości przypadków uzyskania konkretnego zysku. Zdarza się wręcz, że przynoszą straty.

Jak działa bank i co robi z naszymi oszczędnościami
27.12.2005 14:10

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Jak działa bank i co robi z naszymi oszczędnościami

Generalnie przychodzimy do banku dla dwóch podstawowych celów. Oba wiążą się z pieniędzmi. Albo mamy ich nadwyżkę i bank jest jednym z możliwych miejsc ich lokowania. Albo nie mamy wystarczającej ich ilości i wówczas bank służy nam w miarę możliwości pożyczką.

Różnorodność możliwości oszczędzania – instrumenty i kategorie
27.12.2005 14:08

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Różnorodność możliwości oszczędzania – instrumenty i kategorie

Skoro wiemy już, że skarpeta nie jest najlepszym miejscem dla naszych oszczędności, to zastanówmy się gdzie te oszczędności trzymać.

Dlaczego nie warto wkładać do skarpety – traktowanie inflacji jako podatku od oszczędzających pasywnie
27.12.2005 14:06

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Dlaczego nie warto wkładać do skarpety – traktowanie inflacji jako podatku od oszczędzających pasywnie

Skoro już nie ulega wątpliwości, ze sama idea oszczędzania jest słuszna, pora na zajęcie się samymi oszczędnościami. Na początku porozmawiamy o skarpetach i inflacji.

Planowanie życia a długoterminowe oszczędzanie
27.12.2005 14:04

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Planowanie życia a długoterminowe oszczędzanie

Łatwiej przez życie iść z gotowym planem. Planowanie własnego losu kojarzy się nam z odpowiedzialnością i efektywnością. Człowiek planujący swój los – wie czego chce.

Podstawowe motywy długoterminowego międzypokoleniowego oszczędzania w gospodarstwach domowych
27.12.2005 14:00

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Podstawowe motywy długoterminowego międzypokoleniowego oszczędzania w gospodarstwach domowych

Gospodarstwa domowe stoją przed dylematem – nieco niższy poziom bieżącej konsumpcji przez długi czas i znacznie lepszy standard w przyszłości, czy też utrzymanie poziomu życia na niezmiennym poziomie, ale bez możliwości jego trwałej poprawy w odległej przyszłości.

Dziś oszczędzisz coraz więcej, jutro skonsumujesz znacznie więcej
27.12.2005 13:58

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Dziś oszczędzisz coraz więcej, jutro skonsumujesz znacznie więcej

Większość z nas chce równomiernego wzrostu oszczędności, a wraz z upływem czasu słabnie nam zapał do rezygnacji konsumpcji. Możemy więc wybrać inny wariant oszczędzania.

Procent składany jako tajemnica opłacalności długoterminowego oszczędzania
27.12.2005 13:56

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Procent składany jako tajemnica opłacalności długoterminowego oszczędzania

Inne możliwości kształtowania i lokowania swoich oszczędności mają zamożni obywatele, dla których konstruowane są specjalne oferty, którzy korzystają z osobistych doradców-specjalistów, którzy nawet z racji wielkości oszczędności mają znacznie szersze możliwości i horyzonty. Przeciętny ciułacz korzysta przede wszystkim z oferty powszechnej i ogólno dostępnej na rynku, z produktów kierowanych do ogółu.

Zaufanie do pieniądza a długoterminowe oszczędzanie i bezpieczeństwo obywateli
27.12.2005 13:54

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Zaufanie do pieniądza a długoterminowe oszczędzanie i bezpieczeństwo obywateli

Łatwo powiedzieć – oszczędzaj długoterminowo. Nasze doświadczenie z długoterminowymi oszczędnościami nie jest najlepsze. Większość z nich tak naprawdę przepadła. Pokolenie przedwojenne utraciło wszelkie oszczędności finansowe na skutek wojny i inflacji.

Czy stabilny pieniądz pomaga gospodarce?
27.12.2005 13:53

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Czy stabilny pieniądz pomaga gospodarce?

Stabilny pieniądz jest podstawą, fundamentem stabilnego wzrostu gospodarczego w długim okresie. W poprzedniej części zwracałem uwagę na efektywność racjonalnego planowania i podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz skarb państwa.

Stabilny pieniądz a możliwość długoterminowego planowania własnego losu
27.12.2005 13:51

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Stabilny pieniądz a możliwość długoterminowego planowania własnego losu

Już kilkakrotnie wspominałem o roli stabilnego pieniądza w naszym życiu. Teza jest następująca – stabilny pieniądz = pomnażanie dobrobytu = lepsza przyszłość. W tej części chciałbym skoncentrować się na długim terminie. Tylko bowiem w stabilnym systemie możliwe jest planowanie długoterminowe.

Czy rosnąca inflacja oraz gwałtowne wzrosty na rynku walutowym mogą niekorzystnie wpłynąć na naszą przyszłość
27.12.2005 13:50

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Czy rosnąca inflacja oraz gwałtowne wzrosty na rynku walutowym mogą niekorzystnie wpłynąć na naszą przyszłość

Myślenie o przyszłości to jedna z najczęstszych przyczyn stresu. To co będzie jest niestety niewiadome, jest elementem ryzyka, które chcemy czy nie, musimy codziennie podejmować. Jedni ze stresem i ryzykiem radzą sobie lepiej, inni w ogóle sobie nie radzą.

Jak stabilny pieniądz wpływa na nasz rozwój i pomaga w realizacji planów życiowych
27.12.2005 13:48

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Jak stabilny pieniądz wpływa na nasz rozwój i pomaga w realizacji planów życiowych

Nigdy w naszej najnowszej historii nie było nam dane zasmakować dobrodziejstw stabilnego pieniądza. Nie mieliśmy okazji żyć w kraju o niskiej inflacji, zaufania do rodzimej waluty.

Stabilny wzrost dochodów a stabilny pieniądz
27.12.2005 13:43

OSZCZĘDZAJ I INWESTUJ
 / 
Stabilny wzrost dochodów a stabilny pieniądz

Każdy z nas chciałby zapewne, aby nasze dochody charakteryzowały się permanentnym, systematycznym, długookresowym wzrostem. Taki wzrost zapewniłby nam stały awans w zakresie wzrostu dobrobytu i zaspokajania coraz to nowszych potrzeb konsumpcyjnych związanych z rozwojem cywilizacyjnym, wzrostem aspiracji i świadomości konsumenckiej.