Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Stasiak
Jakub Stasiak
|
aktualizacja

Kredyt dla obojga małżonków. Kto ma prawo do ulgi odsetkowej?

0
Podziel się:

Podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy, mają prawo do odliczenia ulgi odsetkowej. Jeśli zatem także należysz do tej grup i kontynuujesz spłatę zaciągniętego kredytu, możesz odliczać odsetki do końca okresu spłaty kredytu, jednak pod pewnym warunkiem. Zgodnie z Ustawą z odliczeń można skorzystać maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku. Jak wygląda odliczenie ulgi odsetkowej w przypadku małżeństw? Komu przysługuje ulga podatkowa?

Kredyt dla obojga małżonków. Kto ma prawo do ulgi odsetkowej?
Kredyt dla obojga małżonków. Kto ma prawo do ulgi odsetkowej? (Shutterstock.com)
bECOoJiZ

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego - komu przysługuje?

Osoby pozostające w związku małżeńskim najczęściej decydują się na wspólne zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Dzięki temu wzrasta ich zdolność kredytowa. Jeśli wspólnie zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006 to także zyskują prawo do ulgi odsetkowej. Należy mieć jednak w tym przypadku na uwadze fakt, że na małżeństwo przysługuje tylko jedna ulga.

Ulgę można odliczyć proporcjonalnie, w zeznaniach męża i żony, bądź we wspólnej rocznej deklaracji. Małżeństwo może się także zdecydować, by odsetki odliczyło w deklaracji tylko jedno z nich. Ponieważ ulga pozwala na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, w takich przypadkach powinien wykorzystać ją ten ze współmałżonków, który przekracza próg podatkowy w PIT.

bECOoJjb

Lepsza od sytuacji małżonków jest w tym przypadku pozycja związków nieformalnych. Jeśli dwie osoby, nie będące małżeństwem, wspólnie wzięły kredyt na mieszkanie, każde z nich dysponuje prawem do odliczenia pełnej wartości limitu. Warunkiem jest tu tylko posiadanie wystawionych przez bank dwóch odrębnych imiennych zaświadczeń o wysokości odliczonych odsetek.
Ulga odsetkowa 2020 - czy zaszły w niej jakieś zmiany?
W roku 2020 nie zaszły większe zmiany dotyczące ulgi podatkowej. Nadal podatnicy, którzy kontynuują odliczanie ulgi zgodnie z zasadą praw nabytych, objęci są przepisami wynikający z art. 26b ustawy o PIT. Zawarte są w niej także informacje dotyczące bezpośrednio małżeństw.

Należy zatem wiedzieć, że z odliczenia skorzystać można wyłącznie, gdy podatnik bądź jego małżonek, nie korzystał wcześniej z ulgi mieszkaniowej w PIT. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie byli jeszcze małżeństwem. O jakiej uldze mowa? Przede wszystkim o tej związanej z budową domu, zakupem gruntu, wkładem budowlanym lub mieszkaniowym do spółdzielni mieszkaniowej. Ulga dotyczy jednocześnie zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, czy rozbudową budynku na cele mieszkalne. Ulgę odsetkową pozyskać można było również na przystosowaniem innego pomieszczenia na cele mieszkalne (np. przebudowa strychu), bądź wykończeniem lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.

Przepisy prawne ograniczają odliczenie odsetek od tej części kredytu, “która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji”.
Ulga odsetkowa dla małżeństw - na co uważać?

Pewien kłopot stanowić może sytuacja, w której dana osoba rozpoczęła odliczanie ulgi odsetkowej przed ślubem, a następnie weszła z wiązek małżeńskim z osobą, która z ulgi już wcześniej korzystała. Co wtedy? Wówczas następuje utrata prawa do ulgi. Nie ma na nią nawet wpływu podpisanie intercyzy przed ślubem. Co więcej, zgodnie z opinią fiskusa,
podatnik nie może proporcjonalnie rozliczyć ulgi za rok, w którym był ślub. Jak się jednak okazuje, sądy administracyjne dopuszczają prawo do rozliczenia ulgi odsetkowej za okres do zawarcia małżeństwa.

bECOoJjh

Co ciekawe, podatnicy którzy przez ślub stracili prawo do ulgi odsetkowej, a następnie się rozwiedli, zyskują to prawo ponownie.
Próg podatkowy - ile wynosi łączny limit?

Limit ulgi w przypadku małżonków podlega zsumowaniu. Odliczyć można zatem wydatki poniesione łącznie przez oboje małżonków. Jeśli podlegają oni odrębnemu opodatkowaniu, ulga obliczana jest proporcjonalnie. Ważną informację stanowi przy tym fakt, iż nie ma możliwości rozliczenia ulgi odsetkowej za rok, w którym został zawarty związek małżeński częściowo indywidualnie, a częściowo wspólnie.
Infolinia podatkowa - tu znajdziesz więcej informacji

Jeśli masz wątpliwości odnośnie do rozliczenia podatków, w tym np. ulgi odsetkowej możesz skorzystać ze specjalnej infolinii podatkowej. Musisz wiedzieć, że Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Jak się z nimi skontaktować? Gdy dzwonisz z telefonu stacjonarnego, to wybierz numer tel. 801 055 055. Dla połączeń z telefonów komórkowych przeznaczony jest zaś numer tel. 22 330 03 30. Jeszcze inny numer obowiązuje osoby wykonujące połączenie z zagranicy: +48 22 330 03 30. Więcej informacji możesz także znaleźć na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

bECOoJjC
podatki
faq
ulga odsetkowa
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)