Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dochody zagraniczne - jak wypełnić PIT

Dochody zagraniczne - jak wypełnić PIT

Dochody zagraniczne wykazuje się w zeznaniu PIT-36. Dodatkowo wypełnić należy załącznik PIT/ZG. Zarobki uzyskane za granicą rozlicza się wg określonej metody: wyłączenia z progresją albo proporcjonalnego odliczenia. O tym, jaką metodę zastosujesz do swoich dochodów decyduje umowa podpisana między Polską a krajem, w którym pracowałeś.

Przy sporządzaniu rocznego PITa pamiętaj, że uzyskany dochód możesz pomniejszyć o diety obowiązujące dla danego kraju. I tu spotkasz się z dwiema metodami, z których wybrać trzeba najkorzystniejszą.

Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku: Jak rozliczyć pieniądze zarobione za granicą?


METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ

stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia , Izrael, Japonia , Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy , Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja

Co wpisać w PIT-36

Jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochodów tych podatnicy nie wykazują w części D.l i D.2, należy je bowiem wykazać w części H zeznania w wierszu zatytułowanym „Dochody osiągnięte za granicą..."

Poz. 160 i 161 wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Metoda ta oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

 1. indywidualnie - jest kwota z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
 2. wspólnie z małżonkiem - jest połowa kwoty z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - jest połowa kwoty z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Przykład
 1. Dochód uzyskany w Polsce - 10.000 zł
 2. Dochód uzyskany za granicą - 40.000 zł
 3. Razem dochód - 50.000 zł
 4. Hipotetyczny podatek wg polskiej skali podatkowej od 50.000 zł - 10.397,28 zł
 5. Stopa procentowa (10.397,28 : 50.000) - 20,79proc.
 6. Podatek do zapłacenia w Polsce (10.000 x 20,79 proc.) - 2.079 zł

Obliczenie stopy procentowej dla podatników rozliczających swoje dochody:

 • indywidualnie - od sumy dochodów wykazanych w poz. 159 i 160 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 159 i 160, a następnie pomnożyć przez 100,
 • wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 159, 160 i 161 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez połowę sumy kwot wykazanych w poz. 159, 160 i 161, a następnie pomnożyć przez 100

Tak obliczony podatek, podatnicy rozliczający się:
 1. indywidualnie - wpisują w poz. 163 zeznania
 2. wspólnie z małżonkiem - mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 163 zeznania,
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 163 zeznania.

  Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest ujemną, w poz. 163 należy wpisać „O".
Przykład wypełnionego PIT przy metodzie wyłączenia z progresją

METODA PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA

stosuje się między innymi do dochodów z pracy najemnej w umowach z następującymi państwami:

Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od roku 2005 - Holandia, od roku 2006 - Austria.

Co wpisać w PIT-36

Właściwe wiersze w części D.l i D.2 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

W tym przypadku w odpowiednim wierszu należy wykazać: w kol. b kwotę przychodów, w kol. c kwotę przysługujących kosztów uzyskania przychodów, w kol. d kwotę dochodu obliczonego jako różnicę między przychodem (kol. b) i kosztami uzyskania przychodów (kol. c). Ponadto należy wypełnić kol. e, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają kwotę przychodów (kol. b).

W kol. f w części D.l i D.2 nie należy natomiast wykazywać podatku zapłaconego za granicą.

Kwotę tę podatnicy wykazują i odliczają w części H w wierszu zatytułowanym „Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, przeliczony na złote".

Przykład
 1. Dochód uzyskany w Polsce - 10.000 zł
 2. Dochód uzyskany za granicą - 40.000 zł
 3. Podatek zapłacony za granicą - 9.200 zł
 4. Razem dochód - 50.000 zł
 5. Hipotetyczny podatek wg polskiej skali podatkowej od 50.000 zł - 10.397,28 zł
 6. Podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego (10.397,28 : 50.000) x 40.000 - 8.317,82 zł
 7. Podatek do zapłacenia w Polsce (10.397,28 - 8.317,82) - 2.079,46 zł

Przykład wypełnionego PIT przy metodzie odliczenia proporcjonalnego

Artykuł sporządzony w oparciu o materiały prezentowane w III Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście

 

(mig)

pit, przychody, praca za granicą, opodatkowanie, metoda wyłączenia, metoda zaliczenia
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
2015-02-25 14:21
witam ma problem bo moj partner pracowal do 10,03,2014w Polsce a od kwietnia do konca roku w Anglii i jak mam rozliczc pit czy tu w polsce polki dochod a w anglii angielski czy polaczyc to w jedno i jak a dodam ze mamy dwoje dzieci jedno z 2010 a drugie urodzone w 2014 pazdziernik
Agnieszka Bara
37.24.144.* 2015-01-25 18:28
Witam
Proszę o pomoc.
Mój mąż do końca kwietnia był zatrudniony w Polsce.Od 01.04 został zatrudniony na normalną umowę w Niemczech. (kwiecień to był urlop bezpłatny podczas którego już pracował w Niemczech). W jaki sposób mamy się rozliczyć? Mamy 1 dziecko i od maja ja razem z dzieckiem też jesteśmy zameldowani w Niemczech.
pozdrawiam
Karola172
46.238.202.* 2014-05-16 23:56
Moj mąż w 2013 roku pracował w Polsce w styczniu i lutym następnie od marca podjął zatrudnienie w Holandii i do końca roku tam pracował mając meldunek w tym kraju.Za polskie dochody księgowa rozliczyła nas wiadomo w Polsce odliczając również dwoje dzieci(za cały rok).Nie poinformowała nas o tym ,że dochody uzyskane w Holandii musimy też podać.Natomiast za prace w Holandii rozliczyliśmy w Holandii.Dodam ,że i ja i dzieci jesteśmy cały czas w Polsce!co teraz ?korekta?jakie kary US nalicz za takie "pomyłki"?
Zobacz więcej komentarzy (150)