Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kto zapłaci 10 procent od sprzedaży mieszkania?

Kto zapłaci 10 procent od sprzedaży mieszkania?

Przychody osiągniętych przy sprzedaży mieszkania obłożone są ryczałtowym, dziesięcioprocentowym podatkiem. Jednak nie zawsze powstaje obowiązek jego płacenia, ponieważ ustawodawca przewidział liczne zwolnienia.

Jeżeli do sprzedaży nieruchomości lub mieszkania dochodzi przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba zapłacić fiskusowi podatek. Podatnik może uniknąć zapłaty podatku w sytuacji, gdy poczeka ze sprzedażą nieruchomości i dokona jej zbycia dopiero po pięciu latach Podatek ten został ustalony w stałej wysokości 10% uzyskanego przychodu. Należy go uiścić bez wezwania, w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Zwolnienia z zapłaty podatku

Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia zapłaty tego podatku. Aby móc skorzystać z takiego zwolnienia, podatnik musi jednak spełnić określone warunki.

Podatnik może uniknąć zapłaty podatku w sytuacji, gdy poczeka ze sprzedażą nieruchomości i dokona jej zbycia dopiero po pięciu latach od daty jej zakupu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Tak więc sytuacji, w której podatnik nabył nieruchomość np. w marcu 2005 roku, bieg okres pięciu lat rozpocznie się z końcem 2005 roku.

Podatnik będzie również zwolniony od zapłaty podatku w sytuacji, gdy nie Z zapłaty podatku będzie także zwolniony podatnik, który w ciągu dwóch lat pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wyda na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe. czekając na upływ pięciu lat sprzeda nieruchomość, a następnie w terminie 14 dni złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację, w której oświadczy, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy nie później niż w okresie 2 lat od daty sprzedaży na cele mieszkaniowe - m. in. takie jak kupno innego mieszkania, zakup działki, rozbudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, które są położone na terytorium Polski itp. Oczywiście warunek ten jest spełniony dopiero wtedy, gdy środki faktycznie na ten cel zostaną przeznaczone.

Spłata kredytu zwalnia od niedawna

Z zapłaty podatku będzie także zwolniony podatnik, który w tym samym okresie pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wyda na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe.

ZOBACZ TAKŻE:

Nie marnuj oszczędności na zakup mieszkania

Jednakże, aby skorzystać z możliwości zwolnienia w tym ostatnim przypadku, podatnik musi mieć na uwadze ciągłe nowelizacje przepisów podatkowych. Z tego względu sytuacja każdego podatnika w zakresie ewentualnego zwolnienia powinna być oceniania indywidualnie. Decydujące znaczenie będzie tu miała data sprzedaży nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która miała miejsce przed 1 stycznia 2003 roku oraz po 1 stycznia 2004 roku, kwota przychodu uzyskana w wyniku tej transakcji, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, będzie wolna od podatku dochodowego bez względu na fakt, kiedy kredyt został zaciągnięty. W gorszej natomiast sytuacji są podatnicy, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku. W tych przypadkach ustawodawca przewidział co prawda możliwość uniknięcia zapłaty podatku, jednakże na nieco innych zasadach. Wprowadzono bowiem dodatkowe warunki, jakie musi spełniać kredyt mieszkaniowy. Podatnik w tych wypadkach będzie mógł skorzystać ze zwolnienia tylko i wyłącznie wtedy, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę kredytu mieszkaniowego, który został zaciągnięty nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą sprzedaży nieruchomości.

Brak oświadczenia nie jest przyczyną utraty zwolnienia

Co prawda obowiązkiem podatnika jest złożenie właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenia o zamiarze przekazania otrzymanych ze sprzedaży środków na inny cel mieszkaniowy, jednak jeśli zdarzy mu się o tym zapomnieć, nie ma zaraz tragedii.

Zgodnie z interpretacją, jaką Ministerstwo Finansów rozesłało do podległych sobie służb brak oświadczenia można uzupełnić a jego niewysłanie w terminie nie może być przyczyną odmówienia podatnikowi zwolnienia, o ile faktycznie przeznaczy uzyskane ze sprzedaży środki na określone w ustawie cele.

Nie wydasz na mieszkanie - oddasz z odsetkami!

Podatnik, który zaplanował przeznaczenie otrzymanych ze sprzedaży pieniędzy na określony w ustawie cel mieszkaniowy ale nie zrobił tego w wyznaczonym dwuletnim terminie będzie musiał oddać fiskusowi obowiązujący podatek. W dodatku, jak zwykle przy zaległościach podatkowych, z odsetkami. W tym jednak przypadku obowiązujące odsetki nie są aż tak wysokie, jak w sytuacji pozostałych zaległości. Trzeba je bowiem zapłacić w wysokości tak zwanej opłaty prolongacyjnej, która stanowi połowę stawki zwykłych odsetek za zwłokę.

Mateusz Mrzygłód jest aplikantem radcowskim w Kancelarii Rödl, Bramorski Kancelaria Prawna sp. k. we Wrocławiu

kredyt, podatek, mieszkanie, zwolnienie
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
wojsik
195.187.250.* 2012-03-23 12:53
A co z odliczonymi odsetkami od kredytów.??
ekon 2
193.108.194.* 2012-02-07 15:09
Artykuł jest trochę niedokładny. Po 5 latach nie można uniknąc podatku tylko w ogóle już go nie ma i nic nie zgłaszamy do skarbówki, a do 5 lat możemy uniknąć korzystając z ulgi.
spidas4
78.8.212.* 2012-01-04 22:22
W 2006 ROKU OTRZYMAŁEM W DAROWIZNIE OD BABCI MIESZKANIE NA DRUGIEJ KONDYGNACJI DOMU WIELORODZINNEGO,W 2009r WYSTĄPIŁEM Z PROŚBĄ DO MIASTA O ROZBUDOWANIE MIESZKANIA O CZĘŚĆ STRYCHU (trzecia kondygnacja) I ZGODĘ TAKĄ OTRZYMAŁEM ,PO UKOŃCZENIU POWSTAŁA NOWA KSIĘGA WIECZYSTA DLA CAŁOŚCI,W 2010r PODZIELIŁEM MIESZKANIE ZA ZGODĄ MIASTA NA DWA NIEZALEŻNE, NA DRUGIEJ I TRZECIEJ KONDYGNACJI ,ZNÓW POWSTAŁY DWIE NOWE KSIĘGI WIECZYSTE.PRZYPOMINAM ŻE MIESZKANIE NA DRUGIEJ KONDYGNACJI (darowane mi w 2006r) NIE ZMIENIŁO SWOJEJ KUBATURY I WYGLĄDU, CHCĘ JE TERAZ SPRZEDAĆ I ZASTANAWIAM SIĘ CZY BĘDĘ MUSIAŁ ZAPŁACIĆ PODATEK DOCHODOWY OD SPRZEDAŻY CHOCIAŻ MINEŁO JUŻ PIĘĆ LAT I CHOCIAŻ BYŁO ONO POWIĘKSZANE I DZIELONE TO JEST TO MIESZKANIE Z 2006r. CZY NIE JESTEM W BŁĘDZIE ?
Zobacz więcej komentarzy (64)