Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2009: Jak odliczyć ulgę na dzieci?

PIT 2009: Jak odliczyć ulgę na dzieci?

Fot. Bartosz Chochołowski

Niższe odliczenie przysługuje za dzieci urodzone w trakcie roku. Prawo do ulgi zyskały za to rodziny zastępcze i opiekunowie prawni.

Ulgę wykorzystać mogą jedynie podatnicy, którzy w 2009 roku płacili podatek dochodowy liczony według skali podatkowej. Nie przysługuje ona natomiast opodatkowanym podatkiem liniowym 19 procent ani przedsiębiorcom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę rodzinną odlicza się od zapłaconego w trakcie całego roku podatku: maksymalna wysokość odliczenia za jedno dziecko to 1.112,04 zł na jedno dziecko.

Taki limit przysługuje łącznie obojgu rodzicom, rodzicom zastępczym lub opiekunom prawnym. Jeżeli wychowują dziecko wspólnie, mogą zadecydować o podziale ulgi w dowolnych proporcjach. Jeśli podatek według skali płacił tylko jeden z rodziców - to on odlicza ulgę.

Na jakie dzieci przysługuje ulga?

Odliczenia mogą dokonać rodzice i opiekunowie dzieci:

  • małoletnich
  • bez względu na wiek - które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • do 25 roku życia, jeśli uczą się lub studiują (także za granicą)

- jeżeli dzieci te nie uzyskały w 2009 roku dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, przekraczających 3.089 złotych.

Bez prawa do ulgi

Z odliczenia nie mogą też skorzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym podatkiem 19 procent, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie przysługuje też rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej ani opiekunom prawnym, którzy nie mieszkają z dzieckiem.

Prawo do odliczenia podatnik traci od miesiąca, w którym dziecko na podstawie decyzji sądu umieszczone zostało w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka).

Utrata odliczenia następuje także w miesiącu, w którym dziecko zawarło związek małżeński.

Ile można odliczyć?

Pełna kwota ulgi na jedno dziecko zmniejsza podatek dochodowy o 1.112,04 złote. W przypadku, gdy dziecko urodziło się w trakcie roku, rodzicom przysługuje odliczenie proporcjonalne: 92,67 złotych (1.112,04/12) za każdy miesiąc, z miesiącem urodzenia włącznie.

Jeśli dziecko przeszło pod opiekę innej osoby, ulgę rozlicza się proporcjonalnie. Pierwszy opiekun może odliczyć 92,67 za wszystkie pełne miesiące oraz 3,09 (czyli 1/30 kwoty) za każdy dzień pełnienia pieczy nad dzieckiem. Drugi natomiast odliczyć moze pozostałą kwotę.

W przypadku związku małżeńskiego dziecka, utrata ulgi następuje od miesiąca jego zawarcia.

Jak złożyć zeznanie?

Odliczając ulgę rodzinną należy wykazać ją w załączniku PIT-O. Trzeba tam podać dane dotyczące dzieci, włącznie z ich datami urodzenia i numerami PESEL. Do zeznania nie trzeba natomiast dołączać innych dokumentów, takich jak akt urodzenia, zaświadczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do niej dziecka pełnoletniego.

Podatnik powinien jednak zgromadzić takie dokumenty, by móc okazać je na wezwanie urzędu skarbowego.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
anna 1967
37.31.44.* 2014-02-23 10:38
Witam. Czy komornik sadowy może zabrać ze skarbówki ulge prorodzinna wynikajaca tylko i wyłącznie z dochodów mał. dzieci. Mam bliźniaki i maja po ojcu rente z niemiec i z krus, co miesiąc łącznie odciągane jest : z renty z nimiec około 450zł podatku i z krus ponad 100zł miesięcznie podatku. Ja nie pracuje. Do tej pory normalnie brałam , rozliczałam się na renty zagraniczne i polskie, ale teraz mam pytanie , czy komornik może zabrać taki zwrot, który wynika tylko z dochodu mał. dzieci.
iwona
87.206.124.* 2013-03-07 23:04
czy od stażu 5 miesięcznego mogę odliczyć dzieci od podatku który mi zabiorą
2012-04-22 16:58
Witam mam pytanie.. Jestem ojcem dziecka które jest pod opieką matki, gdyż sie rozstaliśmy.. Mam przyznane sądownie alimenty i widzenia z dzieckiem. Po za tym jestem żołnierzem w MW i pracuje 500km od miejsca zamieszkania mojego i dziecka. Matka dziecka nie pracuje jest tylko na zasiłku. Czy jest fizyczna możliwość, abym to ja mógł odliczyć ulgę na dziecko od mojego dochodu..??
Zobacz więcej komentarzy (158)