Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Ulga odsetkowa tylko do końca roku

0
Podziel się:

Podpisując do końca roku umowę kredytową, z której sfinansowana będzie nowa inwestycja mieszkaniowa, jeszcze przez najbliższych 20 lat będzie można korzystać z ulgi odsetkowej.

Ulga odsetkowa tylko do końca roku

*Podpisując do końca roku umowę kredytową, z której sfinansowana będzie nowa inwestycja mieszkaniowa, jeszcze przez najbliższych 20 lat będzie można korzystać z ulgi odsetkowej. *
Ministerstwo Finansów komunikatem z 8 grudnia rozwiało dotychczasowe wątpliwości, dotyczące określenia daty udzielenia kredytu. Interpretacja jest dla podatników korzystna, za termin udzielenia kredytu uznano bowiem datę _ Za termin udzielenia kredytu uznano datę podpisania umowy kredytowej, bez względu na to, kiedy bank przeleje pierwsze środki. _podpisania umowy kredytowej, bez względu na to, kiedy bank przeleje pierwsze środki. Zarówno przepis uchylany, jak i nowe artykuły, gwarantujące zachowanie praw nabytych odnoszą się do "kredytu udzielonego podatnikowi".
"Nie ma wątpliwości, iż obie z ww. wymienionych norm dotyczą faktu zawarcia umowy, nie zaś powinności banku wynikającej z tej umowy, polegającej na wypłacie kredytu (uruchomieniu transzy kredytowych)." - wyjaśnia Zofia Ogińska, zastępca dyrektora biura Ministra Finansów.

Kto skorzysta z ulgi?

Odliczeniu podlega spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkań lub domów na rynku pierwotnym, ich budowę oraz szeroko _ Odliczeniu nie podlega ta część kredytu, z której sfinansowany zostanie zakup gruntu, budowa garażu, czy miejsca parkingowego. _rozumianą adaptację na cele mieszkaniowe. Ulga przysługuje jedynie w przypadku, gdy inwestycja zlokalizowana jest w Polsce, koniecznie na terenie, który w planach zagospodarowania terenu przeznaczony był na budownictwo mieszkaniowe. W przypadku, gdy plan zagospodarowania nie istnieje, odliczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazywała przeznaczenie go na cele budownictwa mieszkaniowego.* *

Na co przysługuje ulga?

Odliczeniu nie podlega ta część kredytu, z której sfinansowany zostanie zakup gruntu, budowa garażu, czy miejsca parkingowego.

Należy też pamiętać, że ustawodawca nałożył na korzystających z ulgi dwa dodatkowe ograniczenia, dotyczące terminu rozliczenia inwestycji.
Przede wszystkim ulga odsetkowa nie przysługuje w przypadku, gdy kredytu _ Pierwszego odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek dokonać można w rozliczeniu za rok, w którym inwestycja została zakończona. _udzielono przed rokiem 2002, albo przed tą datą zakończona została budowa.
Ponadto w przypadku, gdy kredyt zaciągnięto na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne czy też na adaptację budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie odliczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę.

Pierwszego odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek dokonać można w rozliczeniu za rok, w którym inwestycja została zakończona.

Do zeznania, w którym dokonano odliczenia należy dołączyć wypełniony formularz PIT - 2K.ZOBACZ TAKŻE:
Porównaj oferty kredytów online

Ulga odsetkowa nie przysługuje podatnikom, którzy korzystali (bądź których współmałżonek korzystał) wcześniej z innych ulg budowlanych.

Ulga przysługuje wyłącznie na odsetki od kredytów udzielonych przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo Kredytową.

| Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki: |
| --- |
| 1) naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem i zapłacone od tego dnia, 2) od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji |

ulga odsetkowa
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)