Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Umowa o pracę i dochody z innych źródeł

Umowa o pracę i dochody z innych źródeł

Umowa o pracę, zyski z akcji i odliczenie ulg

Pracodawca omyłkowo rozliczył pracownika

Umowa o pracę - problem z wyliczeniem kosztów przychodu

Dochody z umowy o pracę i działalność gospodarcza - jak rozliczyć?

Część roku działalność, reszta umowa o pracę - jak rozliczyć?

Obowiązki w Komisji Wyborczej a PIT 

Pytanie:

Jaki PIT oraz jakie załączniki powinnam wypełnić, jeżeli za 2007 rok byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osiągnęłam zysk ze sprzedaży nieodpłatnie nabytych akcji, ponadto chcę skorzystać z ulgi na internet oraz wychowanie dzieci oraz czy w tej sytuacji mogę rozliczyć się wspólnie z mężem (zatrudniony na podstawie umowy o pracę).

Odpowiedź:

Przychód z nieodpłatnie nabytych akcji należy wykazać w zeznaniu PIT-38 jako dochody z kapitału. Przychodów tych nie łączy się z przychodami osiągniętemu z tytułu umowy o prace. Dochody z umowy o prace rozliczyć należy na formularzu PIT-37 i w tym zeznaniu można odliczyć ulgę na internet oraz ulgę prorodzinną.

Ma Pani także prawo do rozliczenia dochodów z pracy wspólnie z mężem.

Pytanie:

W wyniku nieporozumienia firma, w której jestem zatrudniona (umowa o pracę) rozliczyła mnie za 2007 rok. Chciałabym skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Czy mogę złożyć w US korektę zeznania i skorzystać z tej ulgi?

Odpowiedź:

Tak, może Pani złożyć korektę zeznania rocznego i wykazać w niej ulgę, której wcześniej nie uwzględniono. Korektę taką należy zrobić na podstawie rozliczenia rocznego, które otrzyma Pani od pracodawcy.

Pytanie:

Mam problem z kosztami uzyskania przychodu. Ale może od początku. Od stycznia do czerwca pracowałam w firmie ( w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania), która naliczała mi podwyższone koszty uzyskania przychodu (135,63* 6=813,78) . Równocześnie od maja do końca roku w firmie ( w miejscu zamieszkania), która koszty naliczała te niższe ( 108,50*8=868 ). Jednocześnie informuję,że w obu firmach pracowałam w oparciu o umowę o pracę. Rozliczenie roczne składam na formularzu PiT- 37 i nie wiem jakie muszę wpisać koszty? Czy ja mogę zsumować te koszty podane w pitach 11, czy muszę tu zastosować kwotę limitu, jeśli tak to którą? Bardzo proszę o poradę.

Odpowiedź:

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, to koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2441,54 zł. Tak więc naliczając koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym powinna Pani zsumować koszty z obu formularzy PIT-11 i jeśli suma jest mniejsza od 2441,54 zł to taką kwotę wpisać w formularz PIT-37, jeśli suma jest większa to do formularza PIT-37 należy wpisać kwotę nie większą niż 2441,54 zł.

Pytanie:

W pierwszej połowie 2007 roku byłem zatrudniony na umowę o pracę, następnie w czerwcu umowa ta została rozwiązana a ja założyłem jednoosobową działalność gospodarczą (książka przychodów i rozchodów) w tym czasie nie miałem innych przychodów. Wspomnę, że działalność już zawiesiłem (styczeń 2008). Jak mam się rozliczyć, czy na jednym formularzu czy może na dwóch? Chcę się rozliczyć razem z małżonką, czy mogę? A jeżeli tak to jaki formularz mamy wypełnić.

Odpowiedź:

Sposób, w jaki powinien Pan złożyć zeznanie roczne zależy od formy opodatkowania Pana dochodów z działalności. Jeżeli wybraną formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej był podatek liniowy, to powinien Pan złożyć dwa oddzielne zeznania za rok 2007. Dochody z działalności wykazuje Pan na formularzu PIT-36L, a pozostałe dochody należy wykazać na PIT-37. Wybierając podatek liniowy nie może Pan skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia się wspólnie z małżonką. Natomiast jeśli opłacał Pan zaliczki na podatek dochodowy wyliczane wg skali (progresywny podatek dochodowy), to powinien Pan złożyć jedno rozliczenie roczne na formularzu PIT-36. W tym przypadku może Pan złożyć zeznanie razem z żoną.

Pytanie:

Mąż przez pierwsze półrocze 2007 prowadził działalność gospodarcza rozliczając się na zasadach ryczałtu.
W drugim, półroczu został zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Ja cały rok zatrudniona byłam na podstawie umowy o pracę.
Chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie, jednak po pobieżnej lekturze dotyczącej zasad rozliczania dochodów mam wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami.

Czy mąż z racji tego, ze w roku 2007 uzyskiwał dochody z tyt. działalności gosp. oraz umowy o pracę (+ umowa zlecenie) powinien złożyć 2 pity, 36 i 37?

Odpowiedź:

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinny zostać rozliczone na formularzu PIT-28 do końca stycznia 2008 roku. W związku z wyborem tej formy opodatkowania przychodów z działalności przez Pani męża w 2007 roku nie może Pani rozliczyć się wspólnie z mężem z innych źródeł dochodu, czyli z umowy o pracę. Dochody z tytułu umowy o pracę należy wykazać na formularzu PIT-37 oddzielnie przez każdego z małżonków.

Pytanie: 

W roku 2007 oprócz dochodów z umowy o pracę mam również kwotę "z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich", czyli z posiedzenia w komisji wyborczej, w wysokości 135zł. Czy ta kwota, która jest wolna od podatku, powinna być wykazana w PIT-37? Jeżeli tak to w której rubryce?

Odpowiedź:

Członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 135 zł. Diety te są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2 280zł. W związku z tym, kwoty te nie powinny być wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

internet, rozliczenie, ulgi, umowa o pracę, pit 2007, rozliczenie pit
SOHO
Czytaj także
Polecane galerie