Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Będzin
Urząd Skarbowy w Będzinie
Siedziba Będzin 42-500
ul. I Armii Wojska Polskiego 1
Telefony 0-32 762-77-00
Faks 0-32 762-77-06
Konta bankowe d.  
CIT 48101012123050332221000000
VAT 95101012123050332222000000
PIT 45101012123050332223000000
d.j.b  
IND 39101012123050332227000000
j.b  
wyd. 83101012123050332230000000
doch. 33101012123050332231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia