Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bełchatów
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Siedziba Bełchatów 97-400
ul. J. Piłsudskiego 18
Telefony 0-44 632-49-86
Faks 0-44 632-30-63
Konta bankowe d.  
CIT 71101013711411232221000000
VAT 21101013711411232222000000
PIT 68101013711411232223000000
d.j.b  
IND 62101013711411232227000000
j.b  
wyd. 09101013711411232230000000
doch. 56101013711411232231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia